Atitiktis

Globalioje aplinkoje teisės aktais pagrįstų reikalavimų vis daugėja, todėl atitikties užtikrinimas tampa vis sudėtingesniu reiškiniu. Įmonės verslo procesai ir sistemos turi būti pritaikomos nuolat besikeičiančioms verslo aplinkos sąlygoms. UAB „Lidl Lietuva“ itin akcentuoja teisės aktų laikymąsi, atitiktis yra svarbi UAB „Lidl Lietuva“ verslo kultūros dalis.

Bendrąja prasme atitiktis reiškia Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų, įmonės vidaus teisės aktų, veiklos gairių ir kitų įmonės vidaus reikalavimų laikymąsi. Lidl atitikties sistemą sudaro teisinių reikalavimų laikymosi užtikrinimas toliau nurodytose srityse:

  • korupcijos / sukčiavimo prevencija
  • asmens duomenų apsauga
  • konkurencijos teisė
  • produktų sauga
  • verslo partneriai

Siekdami užtikrinti įmonės veiklos principų laikymąsi, norime laiku pastebėti potencialiai neteisėtus veiksmus. Dėl šios priežasties norime gauti informaciją apie galimus teisės aktų pažeidimus. UAB „Lidl Lietuva“ yra įdiegta atitikties valdymo sistema, kuri Jums, kaip įmonės klientui, verslo partneriui ar darbuotojui, suteikia galimybę pranešti apie galimus atitikties pažeidimo atvejus. Atitikties pažeidimu laikomas bet kokio pobūdžio teisinių reikalavimų nesilaikymas srityse, kurios sudaro Lidl atitikties sistemą – tai gali būti atvejai, kai UAB „Lidl Lietuva“ darbuotojai, vykdydami funkcijas, savo šalyje arba užsienyje nusižengia galiojančių teisės aktų nuostatoms, įmonės veiklos gairėms, kitiems įmonės vidaus reikalavimams, taip pat atvejai, kai nusižengiama darbuotojo atžvilgiu.

Tam, kad laiku sužinotume apie teisės aktų pažeidimus ir užkirstume jiems kelią, reikia ne tik darbuotojų, bet ir klientų bei verslo partnerių pagalbos. Apie teisės aktų pažeidimus UAB „Lidl Lietuva“ galite pranešti įvairiais būdais. Nepaisant to, kokiu būdu nuspręsite pranešti, garantuojame, kad kiekvienas pranešimas bus atidžiai išnagrinėtas, be to, Jums pageidaujant, tai bus atlikta anonimiškai. Toliau pateikiama informacija apie galimus atitikties pažeidimų pranešimų kanalus.

Atitikties pažeidimų pranešimų kanalai

  • Atitikties pareigūnas / įmonės vidaus teisininkas, atsakingas už atitiktį

Jeigu turite bet kokio pobūdžio klausimų dėl atitikties, maloniai prašome kreiptis į UAB „Lidl Lietuva“ paskirtą atitikties pareigūną / įmonės vidaus teisininką, atsakingą už atitikties klausimus, elektroniniu paštu compliance@lidl.lt arba įprastu paštu šiuo adresu:

UAB „Lidl Lietuva“
Viršuliškių skg. 34-1
LT-05132 Vilnius

  • Pranešimų perdavimo sistema

Apie teisės aktų pažeidimus aukščiau nurodytose srityse galite pranešti pasinaudoję UAB „Lidl Lietuva“ pranešimų perdavimo sistema. Visus per pranešimų perdavimo sistemą perduotus pranešimus išnagrinės UAB „Lidl Lietuva“ atitikties pareigūnas / įmonės vidaus teisininkas, atsakingas už atitikties klausimus. Naudojantis UAB „Lidl Lietuva“ pranešimų perdavimo sistema, užtikrinamas Jūsų konfidencialumas bei išsaugomas anonimiškumas, nebent patys savo iniciatyva norėtumėte perduoti savo asmens duomenis, atskleidžiančius Jūsų tapatybę. Prie pranešimų perdavimo sistemos galima prisijungti naudojant šią nuorodą į pranešimų perdavimo sistemą.

  • Nepriklausomas atstovas

UAB „Lidl Lietuva“ siekia apie pažeidimus pranešantiems asmenims sudaryti sąlygas pranešimus perduoti konfidencialumą užtikrinančiais būdais. Šiuo tikslu UAB „Lidl Lietuva“ įgalioja pasirinktą nepriklausomą atstovą atlikti apie pažeidimus pranešančių asmenų konfidencialumą užtikrinančio ryšių tarpininko funkciją.

UAB „Lidl Lietuva“ nepriklausomas atstovas yra advokatė Dovilė Aukštuolytė. Jūs galite bet kuriuo metu kreiptis į advokatę Dovilę Aukštuolytę, jeigu turite informacijos apie atitikties pažeidimus. Nepriklausoma atstovė, gavusi Jūsų pateiktą informaciją, įvertins, ar ši informacija gali būti kvalifikuojama, kaip galimas atitikties pažeidimas. Jeigu taip, Jums sutikus, ši informacija bus perduota UAB „Lidl Lietuva“. Nepriklausoma atstovė perduodama Jūsų pateiktą informaciją UAB „Lidl Lietuva“, yra įsipareigojusi neatskleisti jokių Jūsų asmens duomenų, nebent Jūs aiškiai sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti UAB „Lidl Lietuva“.

 

Nepriklausomos advokatės Dovilės Aukštuolytės kontaktai:
Advokatė Dovilė Aukštuolytė
3law Miškinis ir partneriai, advokatų profesinė bendrija
A. Goštauto g. 40B LT – 03163 Vilnius
dovile.aukstuolyte@3law.eu
+370 611 41110

 

UAB „Lidl Lietuva“ atidžiai patikrins visus Jūsų pranešimus apie galimus/įvykusius teisės aktų pažeidimus ir reaguos į galimai neteisėtą elgesį.

Atkreipiame dėmesį, jog pranešimai, nesusiję su Lidl atitikties sistemos pažeidimais, nebus nagrinėjami. Tokiais atvejais maloniai prašome kreiptis į mūsų Klientų aptarnavimo skyrių (infolinija@lidl.lt, 8 800 100 11).