Banner

Svetainės duomenų apsauga

Svetainės duomenų apsaugos taisyklės

1. Apžvalga


Atidarius UAB „Lidl Lietuva“ svetainę galinis įrenginys ir mūsų serveris pasikeičia įvairia informacija. Joje gali būti ir asmens duomenų. Taip surinkta informacija naudojama ir svetainei optimizuoti arba reklamai jūsų įrenginio naršyklėje rodyti.


2. Mūsų svetainės atidarymas


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai


Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai ir be jūsų įsikišimo siunčia


 • internetą naudoti galinčio įrenginio, teikiančio užklausą, IP adresą;
 • prieigos datą ir laiką;
 • atidaryto failo pavadinimą ir URL;
 • duomenis apie svetainę arba taikomąją programą, iš kurios buvo suteikta prieiga (tarpininkaujantis URL);
 • duomenis apie jūsų naudotą naršyklę ir, jei reikia, prie interneto prisijungti galinčio kompiuterio operacinę sistemą ir prieigos paslaugų teikėjo pavadinimą


į mūsų svetainės serverį ir laikinai įrašo vadinamajame sisteminių įrašų faile tokiais tikslais:


 • sklandžiam susijungimui užtikrinti;
 • patogiam mūsų svetainės ar taikomosios programos naudojimui užtikrinti;
 • sistemos saugumui ir stabilumui įvertinti.


Jei savo naršyklėje ar operacinėje sistemoje arba kitose savo įrenginio nuostatose davėte sutikimą dėl vadinamojo geografinės vietos nustatymo, šią funkciją mes naudojame tam, kad galėtume pasiūlyti individualias su vieta, kurioje tuo metu esate, susijusias paslaugas (pvz., nurodyti, kur yra artimiausia parduotuvė). Taip gautus duomenis tvarkome tik šiai funkcijai teikti.


IP adreso informacijos tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų duomenų tvarkymo tikslų.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos


Duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai


Duomenys saugomi, kiek yra reikalinga duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami. Kai mūsų svetaine naudotis baigiate, geografinės vietos nustatymo duomenys ištrinami.


3. Kontaktinė forma, el. pašto adresas, telefono skambučiai, klientų apklausos


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai


Mes, žinoma, saugome mums telefonu, el. paštu arba pildant kontaktines formas pateiktų duomenų paslaptį. Jūsų duomenis, nagrinėdami jūsų užklausą, naudojame tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo pateikti. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų, o kartu ir jūsų (teisėtas) interesas tvarkyti šiuos duomenis kyla iš siekių atsakyti į jūsų užklausas, jei reikia, spręsti kylančias problemas ir taip užtikrinti ir didinti jūsų, kaip kliento ar mūsų svetainės naudotojo, pasitenkinimą.


Dalyvavimas mūsų apklausose yra visiškai savanoriškas. Atliekant šias anonimines apklausas, jokia informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti apklausų dalyvių tapatybę, neišsaugoma. Saugoma tik dalyvavimo data ir laikas. Bet kokia asmeninė informacija, kurią pateikėte atsakydami į apklausos klausimus, vertinama kaip pateikta savo noru ir saugoma vadovaujantis BDAR nuostatomis. Laisvo teksto laukeliuose savo vardo, pavardės ar panašių duomenų, pagal kuriuos jus arba kitus asmenis būtų galima identifikuoti, nenurodykite. Jei per kliento apklausą pateikiamas pareiškimas dėl sutikimo, teisinis pagrindas tvarkyti duomenis remiantis šiuo sutikimu yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Jei dalyvaudami klientų apklausoje duosite sutikimą, turėsite galimybę bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) jį atšaukti. Smulkiau šie atvejai reglamentuojami specialiuosiuose konkrečios klientų apklausos duomenų apsaugos principuose.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos


Duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims. Tik išimtiniais atvejais duomenis mūsų pavedimu tvarko duomenų tvarkytojai. Jie atrenkami labai kruopščiai, be to, mes juos tikriname ir pagal BDAR 28 straipsnį jie privalo laikytis sutartinių įsipareigojimų.


Be to, gali būti, kad jūsų užklausų ištraukas turėsime perduoti sutarčių partneriams (pvz., su konkrečia užklausa susijusių produktų tiekėjams). Tokiais atvejais užklausa prieš tai anonimizuojama, kad tretieji asmenys negalėtų jos susieti su jumis. Jei tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenis prireiktų kam nors perduoti, iš anksto jus apie tai informuosime ir paprašysime jūsų sutikimo.


Mūsų klientų apklausų rezultatai iš esmės bus naudojami tik vidaus vertinimams. Duomenų perdavimo tretiesiems asmenims galimybę iš principo atmetame. Asmens duomenys tretiesiems asmenims nebus perduodami, jei tam nedavėte aiškaus sutikimo.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai


Visą asmeninę informaciją, kurią per šią svetainę ar elektroniniu paštu pateiksite užklausose (pasiūlymuose, padėkose ar skunduose), pašalinsime arba anonimizuosime ne vėliau kaip per 90 dienų nuo galutinio atsakymo pateikimo. Iš patirties žinome, kad po 90 dienų paprastai papildomų užklausų dėl mūsų atsakymų nebebūna.


4. Žaidimai prizams laimėti


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai


Mūsų interneto svetainėje, iš mūsų naujienlaiškio arba naudodamiesi „Lidl“ taikomąja programa galite dalyvauti įvairiuose žaidimuose prizams laimėti. Jei kitaip nenustatyta specialiuose atitinkamų žaidimų prizams laimėti duomenų apsaugos principuose arba jei nedavėte aiškaus sutikimo dėl tolesnio naudojimo, jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte dalyvaudami žaidime, bus naudojami tik šio žaidimo tikslais (pvz., nugalėtojams nustatyti, informuoti apie laimėjimą, prizui pristatyti). Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas vykdant žaidimus prizams laimėti iš esmės yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jei dalyvaujant žaidime prizui laimėti pateikiamas pareiškimas dėl sutikimo, teisinis tvarkymo pagal šį sutikimą pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Jei dalyvaudami žaidime prizui laimėti duosite sutikimą, turėsite galimybę bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) jį atšaukti. Smulkiau reglamentuojama specialiuosiuose konkretaus žaidimo prizui laimėti duomenų apsaugos principuose.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos


Tretiesiems asmenims duomenys perduodami tik tada, jei to reikia vykdant žaidimą prizui laimėti (pvz., logistikos įmonei pristatant prizą). Kitokio duomenų perdavimo tretiesiems asmenims nevykdome.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai


Žaidimui prizui laimėti pasibaigus ir informavus apie prizą, dalyvių asmens duomenys ištrinami. Materialius prizus laimėjusių asmenų duomenys tol, kol galioja įstatymais nustatyti garantiniai reikalavimai, saugomi tam, kad, esant brokui, laimėtus daiktus būtų galima suremontuoti arba pakeisti.


5. Duomenų tvarkymas reklamos tikslais


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai


Jums sutikus, įrašysime jūsų naudojimo elgseną mūsų prižiūrimose interneto svetainėse ir siunčiamuose naujienlaiškiuose. Vertinant naudojimo elgseną pirmiausia analizuojama, kur jūs lankotės ir kokias nuorodas paspaudžiate.


Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas arba, kai yra atitinkamas sutikimas, BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Esamų klientų duomenų tvarkymas savo arba trečiųjų asmenų reklamos tikslais laikomas teisėtu interesu.


Teisė nesutikti


Su duomenų tvarkymu minėtais tikslais bet kuriuo metu (tik ne atgaline data), nepatirdami dėl to jokių išlaidų, galite nesutikti. Nesutikimą turėtumėte išreikšti atskirai dėl kiekvieno ryšio kanalo. Tam pakanka 10 skirsnyje nurodytais kontaktiniais adresais atsiųsti el. laišką arba įprastu paštu – raštą.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos


Duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai


Jei sutikimą dėl tam tikrų reklamos priemonių atšauksite arba su tam tikromis reklamos priemonėmis nesutiksite, jūsų duomenys iš atitinkamų (el. pašto) platinimo sąrašų bus ištrinti.


Jei išreikšite nesutikimą, atitinkamo kontaktinio adreso naudojimas tolesniam duomenų tvarkymui reklamos tikslais bus užblokuotas. Atkreipiame dėmesį, kad išimtiniais atvejais, net gavus prieštaravimą, kurį laiką reklaminė medžiaga dar gali būti siunčiama. Taip yra dėl techninių priežasčių, susijusių su reklaminiams skelbimams paruošti būtinu parengiamuoju laikotarpiu, ir tai nereiškia, kad į jūsų nesutikimą neatsižvelgsime. Dėkojame už supratingumą.


6. Naujienlaiškio siuntimas


Savo svetainėje siūlome galimybę užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Jei sutikote gauti mūsų naujienlaiškį, jūsų el. pašto adresą ir, jei reikia, jūsų vardą ir pavardę naudosime siųsdami (jei įmanoma, būtent jums skirtą) informaciją apie produktus, akcijas, žaidimus prizams laimėti ir transliacijų, parduotuvių naujienas, taip pat klientų pasitenkinimo apklausas. Šiuos duomenis saugome ir tvarkome naujienlaiškio siuntimo tikslais.


Naujienlaiškiuose informuojama apie vykdomas akcijas, siūlomas prekes ir paslaugas.


Teisinis duomenų tvarkymo, susijusio su naujienlaiškių siuntimu, pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.


Siekdami užtikrinti, kad įvedant el. pašto adresą nebūtų padaryta klaidų, taikome vadinamąjį dvigubo registravimosi metodą: Kai į prisijungimo laukelį įvedate savo elektroninio pašto adresą, mes jums išsiunčiame patvirtinimo nuorodą. Jūsų elektroninio pašto adresas bus įtrauktas į mūsų platinimo sąrašą tik jums spustelėjus šią nuorodą.


Savo sutikimą dėl naujienlaiškio siuntimo bet kuriuo metu, tik ne atgaline data, galite atšaukti, pavyzdžiui, atsisakydami naujienlaiškio mūsų svetainėje. Nuorodą į išsiregistravimo puslapį rasite kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Pateikus prašymą atšaukti, surinkti naudotojo duomenys ištrinami.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos


Jei naujienlaiškio siuntimas pavedamas išoriniams duomenų tvarkytojams, jie pagal BDAR 28 straipsnį privalo laikytis sutartinių įsipareigojimų.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai


Jei sutikimą gauti „Lidl“ naujienlaiškį atšauksite, jūsų duomenys iš atitinkamų elektroninių laiškų platinimo sąrašų bus ištrinti.


7. Internetiniai puslapiai ir interneto svetainių optimizavimas


Vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis, savo svetainėje naudojame vadinamuosius slapukus. Pagal minėtas nuostatas mūsų siekis optimizuoti savo svetainę yra laikomas teisėtu. Slapukai yra nedideli failai, kurie jums lankantis mūsų svetainėje įrašomi jūsų įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.). Slapukai jūsų įrenginiui žalos nedaro, jie neturi virusų, Trojos arklių ar panašios kenksmingos programinės įrangos. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu įrenginiu. Tačiau tai nereiškia, kad taip tiesiogiai galime nustatyti jūsų tapatybę. Slapukų naudojimas, viena vertus, padeda užtikrinti jums patogesnį naudojimąsi mūsų asortimentu. Vadinamuosius seanso slapukus naudojame siekdami nustatyti, kad kai kuriuose mūsų svetainės puslapiuose jau lankėtės. Jums svetainę uždarius, jie automatiškai ištrinami. Be to, siekdami užtikrinti patogumą vartotojui naudojame laikinuosius slapukus, kurie jūsų įrenginyje saugomi tam tikrą nustatytą laiką. Kai domėdamiesi mūsų paslaugomis mūsų svetainėje lankysitės vėl, siekiant, kad tų pačių veiksmų jums atlikti nereikėtų dar kartą, bus automatiškai nustatyta, kad jūs čia jau lankėtės, ką tada įvedėte arba ką nustatėte.


7.1. Slapukų ir panašių naudojimosi duomenų tvarkymo technologijų naudojimas


Duomenų valdytojai, duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Mes, UAB „Lidl Lietuva“ (Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius), esame duomenų, kurie tvarkomi naudojant vadinamuosius slapukus ir kitas panašias naudojimosi duomenų tvarkymo technologijas visuose (antriniuose) domenuose adresu www.lidl.lt, valdytojas.

Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, kurios, Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, įrašomos Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.). Slapukai nedaro žalos Jūsų galiniam įrenginiui, nėra užkrėsti virusais, Trojos arkliais ar kitomis kenksmingomis programomis. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu galiniu įrenginiu. Tačiau tai nereiškia, kad taip tiesiogiai galime nustatyti Jūsų tapatybę.

Slapukai ir kitos duomenų tvarkymo technologijos, atsižvelgiant į slapukų ir (arba) kitos technologijos kategoriją, būna tokių rūšių:

Techniškai būtini slapukai – slapukai ir panašios priemonės, be kurių negalite naudotis mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, jie skirti užtikrinti, kad Jums būtų tinkamai rodoma mūsų interneto svetainė).

Patogumo (funkciniai) slapukai – slapukai, leidžiantys mums užtikrinti patogesnį naršymą mūsų interneto svetainėse. Pavyzdžiui, pagal Jūsų nustatymus galime rodyti savo interneto svetaines Jums tinkama kalba. Slapukai leidžia nerodyti Jums turinio/produktų, kuriais neprekiaujame Jūsų regione.

Statistiniai slapukai – technologijos, padedančios mums anonimiškai rinkti statistinius duomenis apie naršymą mūsų svetainėse, kad galėtume pritaikyti savo svetaines lankytojų poreikiams. Tai, pavyzdžiui, mums leidžia nustatyti, kaip galime dar geriau pritaikyti savo interneto svetaines pagal vartotojų įpročius.

Rinkodaros slapukai – slapukai, padedantys rodyti Jums tinkamą ir aktualią reklamą remiantis Jūsų naršymo internete istorija ir analize. Jūsų naršymo įpročiai gali būti analizuojami ir įvairiose kitose svetainėse, naršyklėse ir įrenginiuose naudojant „User ID“ (unikalų identifikatorių).

Informacinę naudojamų slapukų ir kitų technologijų apžvalgą, įskaitant atitinkamą duomenų tvarkymo tikslą, išsaugojimo trukmę ir, kur tinka, dalyvaujančius trečiuosius subjektus, rasite čia.

Atsižvelgiant į tikslus, slapukai ir panašios duomenų tvarkymo technologijos naudojami siekiant tvarkyti pirmiausia šių rūšių asmens duomenis:


Patogų naršymą užtikrinančių, statistinių ir rinkodaros slapukų ir panašių technologijų naudojimo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą. Techniškai būtinų slapukų ir panašių technologijų naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, t. y. savo paslaugų suteikimo tikslais mes tvarkome Jūsų duomenis, siekdami imtis veiksmų prieš sudarant sutartį arba siekdami įvykdyti sutartį.

Savo sutikimą Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti ir pakeisti, pareikšdami apie tai visiems savo įgaliotiems subjektams (t. y. mums, UAB „Lidl Lietuva“) ir niekaip nepaveikdami sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumo. Norėdami tai padaryti spustelėkite čia ir pasirinkite pageidaujamą variantą. Savo sutikimą dėl konkrečių duomenų tvarkymo lengvai ir paprastai atšauksite pašalindami atitinkamas varneles.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos:

Duomenų tvarkymo procesuose, naudodami slapukus ir panašias naudojimosi duomenų tvarkymo technologijas, mes galime pasitelkti specializuotus paslaugų teikėjus, visų pirma iš internetinės rinkodaros srities. Jie tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai, kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir pagal BDAR 28 straipsnį prisiėmė įsipareigojimus sutarčių pagrindu. Visos įmonės, kurios mūsų slapukų naudojimo sąlygose nurodytos kaip paslaugų teikėjos, veikia mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojos.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

slapukų saugojimo trukmę sužinosite perskaitę mūsų slapukų naudojimo sąlygas. Jeigu stulpelyje „Galiojimo pabaiga“ nurodyta „ilgalaikis“, slapukas saugomas nuolat, kol neatšauktas atitinkamas sutikimas.

7.2 „Google Analytics“


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai


Siekdami savo svetaines pritaikyti pagal poreikius ir jas nuolatos tobulinti, vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu naudojame „Google Inc.“ („Google“) interneto analizės įrankį „Google Analytics“. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų tikslų. Atsižvelgiant į tai, kuriami naudojimo profiliai, kuriems yra suteikiami pseudonimai, ir naudojami slapukai. Slapuke sukaupiama tokia informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine:


 • naršyklės tipas ir versija;
 • naudota operacinė sistema;
 • URL (prieš tai lankytas puslapis);
 • prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas (IP adresas);
 • serverio užklausos laikas.


Informacija rinkos tyrimo ir šių interneto puslapių tobulinimo, atsižvelgiant į poreikius, tikslais naudojama mūsų svetainių lankomumui įvertinti, ataskaitoms apie veiksmus svetainėse rengti ir kitoms paslaugoms, susijusioms su svetainių ir interneto naudojimu, teikti. Šie IP adresai anonimizuojami, kad tiesioginis priskyrimas būtų neįmanomas (vadinamasis IP maskavimas).


Atitinkamai nustačius naršyklės programinę įrangą, slapukai nebus išsaugomi; tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju galbūt galėsite naudotis ne visomis interneto svetainės funkcijomis. Be to, slapuko sukauptų ir su jūsų apsilankymais interneto svetainėje susijusių duomenų (įskaitant jūsų IP adresą) „Google“ neregistruos ir netvarkys, jei parsisiųsite ir įdiegsite šį naršyklės papildinį. Kaip naršyklės papildinio alternatyva, ypač kai naršyklės yra mobiliuosiuose įrenginiuose, tam, kad „Google Analytics“ neleistumėte duomenų registruoti, galite naudotis šia nuoroda. Įrašomas atsisakymo slapukas, kuris vėliau, jums lankantis svetainėje, neleidžia registruoti jūsų duomenų. Atsisakymo slapukas galioja tik šioje naršyklėje ir tik šiai svetainei ir yra laikomas jūsų įrenginyje. Jei slapukus šioje naršyklėje ištrinate, atsisakymo slapuką turite įrašyti vėl. Daugiau informacijos apie su „Google Analytics“ susijusią duomenų apsaugą rasite „Google Analytics“ interneto svetainėje.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos


Slapuke sukaupta informacija perduodama į JAV esantį „Google“ serverį ir ten saugoma. Jūsų IP adresas jokiu būdu nebus jungiamas su kitais „Google“ duomenimis. Ši informacija tam tikrais atvejais bus perduodama ir tretiesiems asmenims, jei taip nustatyta įstatymuose arba jeigu tretieji asmenys yra įgalioti šiuos duomenis tvarkyti.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai


Anonimizavus IP adresą, susiejimas su asmeniu nebeįmanomas. Statistiškai apdoroti duomenys „Google Analytics“ po 14 mėnesių ištrinami. Naudojant „Google Analytics“ parengtose ataskaitose nuorodų į asmenį nebėra.


7.3 Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai


Mūsų svetainėje, naudojant slapukus, svetainės optimizavimo ir joje rodomos reklamos įjungimo tikslais registruojama ir vertinama informacija. Taip visų pirma siekiama užtikrinti, kad, atsižvelgiant į ankstesnę jūsų naudojimo elgseną, jūsų įrenginyje būtų rodoma tikrus ir menamus jūsų interesus atitinkanti reklama. Šiais tikslais tvarkomoje informacijoje yra, pavyzdžiui, duomenų apie tai, kokiais produktais jūs domėjotės. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų interneto svetainių optimizavimas, siekiant užtikrinti patogesnį apsipirkimą ir išvengti jums neįdomios reklamos rodymo, yra svarbus ir mums, ir jums. Registruojama ir vertinama tik naudojant pseudonimus, taigi mes jūsų identifikuoti negalime. Visų pirma informacija nėra siejama su jūsų asmens duomenimis.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos


Duomenų gavėjai yra minėti paslaugų teikėjai, kurie jūsų duomenis pagal sutartis tvarko tik konkrečiu tikslu pagal mūsų nurodymus.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai


Čia naudojami slapukai ir juose esantys duomenys saugomi pagal slapukų taisykles ir, jei nesutinkate, kad jie būtų naudojami, jie nedelsiant ištrinami.


7.4 Pakartotinė rinkodara


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai


Be to, naudojame įvairių tiekėjų pakartotinės rinkodaros technologijas. Tai darydami galime savo internetinius pasiūlymus parengti taip, kad jie jums būtų įdomesni. Tam įrašomas slapukas, kuriuo, naudojant pseudonimus, renkami duomenys apie interesus. Rinkodaros tikslais čia anonimiškai renkama informacija apie jūsų naršymo įpročius, įrašoma slapukų tekstiniuose failuose jūsų kompiuteryje ir analizuojama taikant algoritmą. Paskui mūsų partnerių interneto svetainėse jums patrauklių individualizuotų reklamjuosčių forma gali būti pristatomi mūsų produktai. Šie duomenys jokiu būdu negali būti naudojami šios interneto svetainės lankytojui asmeniškai identifikuoti. Tiesioginiai asmens duomenys čia nenaudojami, o naudojimo profiliai nesiejami su asmens duomenimis. Toks duomenų apdorojimas atliekamas vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis. Naudodamiesi pakartotinės rinkodaros priemonėmis mes norime užtikrinti, kad jūsų galiniuose įrenginiuose būtų rodoma tik jus dominanti arba galinti sudominti reklama. Ir jums, ir mums svarbu, kad jūs nebūtumėte varginami jus nedominančių reklaminių skelbimų rodymu.


Bet jei vis dėlto nebenorite, kad būtų rodomos „Lidl“ interneto parduotuvės individualizuotos reklamjuostės, su duomenų rinkimu ir saugojimu galite nesutikti taip:


Spustelėję kiekvienoje reklamjuostėje rodomą mygtuką (pavyzdžiui, „i“), pateksite į atitinkamą tiekėjo puslapį. Jame jums bus dar kartą paaiškinta pakartotinės rinkodaros technologijos sistema ir pasiūlyta išregistravimo (atsisakymo) galimybė. Jei vieno tiekėjo svetainėje išsiregistruojate, jūsų kompiuteryje įrašomas vadinamasis atsisakymo slapukas, kuris daugiau nebeleidžia rodyti atitinkamo tiekėjo reklamjuosčių. Atkreipkite dėmesį, kad taip išsiregistruoti galite tik iš savo kompiuterio ir atitinkamų atsisakymo slapukų iš jo ištrinti negalima.


Arba galite pasinaudoti šių duomenų apsaugos taisyklių 7.5 skirsnyje nurodytomis galimybėmis nesutikti.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos


Savo svetainėje naudojame įvairių tiekėjų, kurie dėl vykdomos pakartotinės rinkodaros tvarkė minėtus duomenis, pakartotinės rinkodaros technologijas. Daugiau informacijos apie šių tiekėjų naudojamus slapukus rasite mūsų slapukų taisyklėse.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai


Pakartotinės rinkodaros tikslais naudojami slapukai ir juose esanti informacija saugoma slapukų taisyklėse numatytą laiką, o paskui automatiškai ištrinama.


7.5 Interesais pagrįsta reklama internete


Siekdami užtikrinti, kad jums būtų rodoma tik tokia reklama, kuri jums aktuali, savo interneto svetainėje mes, naudodami slapukus, visiškai pseudonimiškai vertiname jūsų naudojimo elgseną. Taip galime nustatyti jūsų interesus, susijusius su mūsų produktais ir paslaugomis. Tuo tikslu kartu su 11 skirsnyje išvardytais paslaugų teikėjais visų pirma vertiname, kokius produktus mūsų svetainėje žiūrėjote.


Kad 11 skirsnyje aprašytas jūsų naudojimo elgsenos vertinimas nebūtų atliekamas, galite pasinaudoti ten nurodytomis galimybėmis nesutikti. Be to, svetainėje http://www.youronlinechoices.com/, naudodami vadinamąjį pirmenybių valdiklį, galite neleisti rodyti daugybės „European Interactive Digital Advertising Alliance“ ( www.edaa.eu/european-principles/) priklausančių savarankiškų narių, įskaitant „Lidl“, interesais pagrįstos reklamos. Atkreipkite dėmesį, kad tam jūsų kompiuteryje įrašomas vadinamasis atsisakymo slapukas. Jei jį panaikinsite, interesais pagrįsta reklama jums bus rodoma vėl.


Atsisakymo slapuko įrašymas


Atsisakymo slapuko panaikinimas


„Google Analytics” duomenų rinkimo blokavimas


Būsena


7.6. Atsisakymo galimybė


7.3 ir 7.4 skirsniuose minėtų tikslinės reklamos technologijų galite neleisti naudoti atitinkamai nustatydami slapukus savo naršyklėje (taip pat žr. 7.1 skirsnį). Be to, turite galimybę naudodamiesi vadinamuoju pirmenybių valdikliu arba aktyvindami 7.5 skirsnyje aprašytus atsisakymo slapukus neleisti rodyti interesais pagrįstos reklamos.


8. Ne ES šalyse įsikūrę gavėjai


Gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, jūsų informacijos neperduosime, išskyrus perdavimą tvarkymo, aprašyto 7 skirsnyje, tikslais. 7 skirsnyje minėtais tvarkymo atvejais duomenis reikia perduoti į mūsų įgaliotų sekimo arba tikslinių reklamų technologijų tiekėjų serverius. Dalis šių serverių yra JAV (daugiau apie tai galite rasti informacijoje apie konkrečius gavėjus). Duomenys perduodami laikantis vadinamojo privatumo skydo principų, taip pat vadovaujantis vadinamosiomis Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis.


9. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės


9.1. Apžvalga


Be teisės atšaukti mums duotus sutikimus, jūs taip pat, esant atitinkamoms įstatyme numatytoms sąlygoms, turite tokias teises:


 • teisę susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius duomenis pagal BDAR 16 straipsnį;
 • teisę prašyti ištrinti mūsų saugomus duomenis pagal BDAR 17 straipsnį;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį;
 • teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį;
 • teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį.


9.2. Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį


Pagal BDAR 15 straipsnio 1 dalį turite teisę prašyti leisti nemokamai susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis. Tai visų pirma apima:


 • tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
 • gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti jūsų asmens duomenys;
 • planuojamą su jumis susijusių duomenų saugojimo trukmę arba, jei jos konkrečiai nurodyti neįmanoma, saugojimo trukmei nustatyti taikomus kriterijus;
 • teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
 • BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.


Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.


9.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį


Jūs turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume neteisingus su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdami į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti, be kita ko, ir pateikdami papildomą pareiškimą.


9.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį


Turite teisę reikalauti, kad ištrintume su jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galite pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 1 dalį ir nėra kitų teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 2 dalį;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės;
 • asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.


Jei asmens duomenis paviešinome ir privalome juos ištrinti, atsižvelgdami į turimą technologiją ir įgyvendinimo sąnaudas, imamės tinkamų priemonių, kad jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis informuotume apie tai, kad ir iš jų reikalaujate ištrinti visus saitus į šiuos asmens duomenis, jų kopijas arba dublikatus.


9.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį


Turite teisę reikalauti, kad apribotume tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:


 • jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba
 • pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.


9.6. Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį


Turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę mūsų nekliudomi persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:


 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.


Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą, turite teisę prašyti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.


9.7. Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį


Jei yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galima nesutikti dėl su konkrečiu jūsų atveju susijusių priežasčių.


Minėta bendroji teisė nesutikti galioja visiems šiose duomenų apsaugos taisyklėse aprašytiems duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą tikslams. Kitaip nei duomenų tvarkymu reklamos tikslais grindžiamos specialiosios teisės nesutikti atveju (žr. 5 ir 7.6. skirsnius), pagal BDAR vykdyti tokį bendrąjį nesutikimą privalome tik tada, kai jūs mums nurodote didesnės svarbos priežastis, pavyzdžiui, galimą pavojų jūsų sveikatai ar gyvybei. Be to, yra galimybė kreiptis į nacionalinę priežiūros instituciją, atsakingą už duomenų apsaugą – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, arba į UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną.


10. Kontaktiniai asmenys


10.1. Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias su duomenų apsauga


Jeigu turite klausimų dėl UAB „Lidl Lietuva“ interneto svetainės arba norite pasinaudoti savo su duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis (duomenų apsaugos teisėmis), galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo specialistus: www.lidl.lt/susisiekite


10.2. Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos


Jei turite daugiau klausimų dėl jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūną.


10.3. Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai


Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Šiuo tikslu galite kreiptis į nacionalinę priežiūros instituciją - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.


11. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys


Šios duomenų apsaugos taisyklės taikomos UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius) atliekamam duomenų tvarkymui ir svetainei www.lidl.lt. Su UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti pirmiau nurodytu adresu, kaip gavėją nurodant duomenų apsaugos pareigūną, arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.