Banner

Kliento pateiktas parduotuvės įvertinimas

Kliento pateiktas parduotuvės įvertinimas

Privatumo politika


Dėkojame, kad susidomėjote dalyvavimu apklausoje apie Jūsų apsipirkimo patirtį mūsų parduotuvėse.


Mes labai rimtai žiūrime į Jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl siekiame užtikrinti Jūsų teisę toliau kontroliuoti Jūsų asmeninę informaciją (informacinį apsisprendimą). Ši privatumo politika paaiškina, kokiu tikslu, kada ir kokius asmens duomenis renkame, saugome ir naudojame.


1. Duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 dalį


Jei atskiruose šios privatumo politikos skyriuose nenurodyta kitaip, duomenų valdytojas, atsakingas už tvarkymą pagal BDAR 4 straipsnio 7 dalį, yra:


UAB „Lidl Lietuva“

Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius

infolinija@lidl.lt


2. Apklausos įrankio naudojimas


2.1 “Log” failai


Duomenų tvarkymo tikslai / teisiniai pagrindai:


Kai lankotės mūsų svetainėje, Jūsų galutiniame įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai ir be Jūsų iniciatyvos į mūsų serverį siunčia


• interneto prieigą turinčio prietaiso IP adresus;

• prieigos datą ir laiką;

• gauto failo pavadinimą ir URL adresą;

• svetainę / programėlę, iš kurios buvo suteikta prieiga (URL nuoroda);

• Jūsų naudojamą naršyklę ir, jei reikia, Jūsų kompiuterio, kuriame veikia internetas, operacinę sistemą bei

• Jūsų interneto prieigos teikėjo pavadinimą;

• unikalų naudotojo ID;

• Jūsų ankstesnių dalyvavimų apklausose skaičių;

• apklausoms atlikti reikalingą laiką;


ir visą šią informaciją mūsų svetainės serveryje laikinai išsaugo taip vadinamame „Log“ faile šiais tikslais:


• užtikrinti sklandų ryšį;

• užtikrinti mūsų svetainės / programėlės patogų naudojimą;

• užkirsti kelią apgaulingiems apklausų atsakymams; ir

• įvertinti sistemos saugumą ir stabilumą.


Prašome atkreipti dėmesį, kad per pirmas 7 dienas po apklausos užbaigimo, mes turime teorinę galimybę nustatyti Jūsų IP adresą, naudotą parduotuvės paieškoje. Nepaisant to, mes nesinaudosime šia galimybe ir mums to daryti neleidžia vidinės gairės.


Teisinis IP adreso tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas apima aukščiau išvardytus duomenų tvarkymo tikslus.


Gavėjai / gavėjų kategorijos:


Siekiant pateikti klientų apklausas, mes išlaikome specializuotus paslaugų teikėjus, ypač tuos, kurie specializuojasi klientų apklausose. Jie apdoroja jūsų duomenis mūsų, kaip užsakovų, vardu. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir įpareigotas sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį. Visos mūsų slapukų sąraše kaip paslaugų teikėjos nurodytos įmonės mūsų vardu veikia kaip duomenų tvarkytojos.


Saugojimo trukmė / saugojimo trukmė nustatymo kriterijai:


Duomenys apie laiką, reikalingą apklausoms atlikti, bus archyvuojami po 90 dienų, o dar po 14 dienų bus visam laikui ištrinti. Tai būtina tam, kad būtų galima atlikti ilgalaikį tyrimų vertinimą, užkertantį kelią apgaulingoms apklausoms.


Likusieji “Log” failai bus archyvuojami po 7 dienų, o po 14 dienų ištrinti visam laikui.


2.2 Slapukų ir panašių naudojimosi duomenų tvarkymo technologijų naudojimas


Duomenų tvarkymo tikslai / teisiniai pagrindai:


Mes, UAB „Lidl Lietuva“, esame duomenų, kurie tvarkomi naudojant vadinamuosius slapukus ir kitas panašias naudojimosi duomenų tvarkymo technologijas visuose (antriniuose) domenuose, adresu www.lidl.lt/mano-nuomone, valdytojas


Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, kurios, Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, įrašomos Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.). Slapukai nedaro žalos Jūsų galiniam įrenginiui, nėra užkrėsti virusais, Trojos arkliais ar kitomis kenksmingomis programomis. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu galiniu įrenginiu. Tačiau tai nereiškia, kad taip tiesiogiai galime nustatyti Jūsų tapatybę.


Techniškai reikalingi slapukai ir kitos reikalingos technologijos yra naudojamos duomenims apdoroti, siekiant pateikti mūsų apklausą.


Norėdami apžvelgti mūsų naudojamus slapukus ir kitas technologijas, įskaitant atitinkamus apdorojimo, saugojimo laikotarpius ir visus susijusius trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, žr. toliau pateiktą slapukų sąrašą.


Priklausomai nuo tikslo, naudojant techniškai būtinus slapukus ir panašias būtinas technologijas naudojimo duomenims apdoroti, visų pirma apdorojami šių tipų asmens duomenys:


• vartotojo įvestys, kad jas būtų galima įsiminti keliuose polapiuose (pvz., išsaugoti slapuko parametrus);


• su saugumu susiję įvykiai (pvz. apgaulingo įvesties elgesio nustatymas);


Teisinis pagrindas naudoti techniškai būtinus slapukus yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, nes mes turime (bendrą) teisėtą interesą rinkti duomenis, kad pagerintume savo parduotuvių pasiūlymus.

KategorijaPavadinimasTeikėjasTipasPaskirtisGaliojimas
BūtinasNSC_tvswfz.nfebmmjb.dpnMedalliaBūtinasSlapukas naudojamas įgalinti apkrovos balansavimąPadeda suprasti respondentų patirtį ir teikia paramą
BūtinasConsentMedalliaBūtinasĮrašo ar respondentas sutiko su slapukų taisyklėmis ir nuostatomis1 metai
BūtinasADRUMAppDynamicsBūtinasPadeda suprasti respondentų patirtį ir teikia paramąSesija

Gavėjai / gavėjų kategorijos:


Duomenų tvarkymo procesuose, naudojant slapukus ir panašias naudojimosi duomenų tvarkymo technologijas, mes galime pasitelkti specializuotus paslaugų teikėjus, visų pirma iš klientų apklausų srities.


Pastarieji tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai, kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir vadovaujantis BDAR 28 straipsniu prisiėmė įsipareigojimus sutarčių pagrindu. Visos įmonės, kurios mūsų slapukų naudojimo sąlygose nurodytos kaip paslaugų teikėjai, veikia mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai.


Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:


Norėdami gauti informacijos apie slapukų saugojimo trukmę, žr. aukščiau pateiktą slapukų sąrašą.


3. Klientų apklausa apie apsipirkimo patirtį


Duomenų tvarkymo tikslai / teisiniai pagrindai:


Mes naudojame klientų apklausą, siekdami surinkti duomenis apie subjektyvią Jūsų apsipirkimo patirtį, kad galėtume nuolat tobulinti Jūsų apsipirkimo patirtį mūsų parduotuvėse.


Mes prašome pateikti kvito numerį, siekdami užtikrinti, jog klientų apklausoje dalyvausite tik vieną kartą kiekvienam apsipirkimui. Kvito numeris nesuteikia mums jokios informacijos apie Jus asmeniškai, net jei mokate debeto arba kredito kortele.


Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas. Mūsų bendras teisėtas interesas – pagerinti apsipirkimo patirtį mūsų parduotuvėse.


Gavėjai / gavėjų kategorijos:


Siekiant pateikti klientų apklausas, mes išlaikome specializuotus paslaugų teikėjus, ypač tuos, kurie specializuojasi klientų apklausose. Jie duomenis tvarko mūsų, kaip duomenų valdytojų, vardu. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir įpareigotas sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį.


Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:


Mes ištriname arba nuasmeniname jūsų asmens duomenis ne vėliau kaip per 90 dienų nuo galutinio atsakymo išsiuntimo.


Apklausos rezultatai saugomi 12 mėnesių. Vėliau visi asmens duomenys ir pirkimo data sumuojami į atitinkamo mėnesio, kurį atliekama apklausa, pradžią, kad apklausos duomenys nebūtų susieti su jokia konkrečia data/laiku ar asmeniu.


4. Klientų aptarnavimo skyriaus susisiekimas


Duomenų tvarkymo tikslai / teisiniai pagrindai:


Jei savo vardą, el. pašto adresą arba telefono numerį pateiksite mūsų klientų aptarnavimo skyriui, Jūsų duomenys bus naudojami tik konkrečiam tikslui, kad būtų galima su Jumis susisiekti ir apdoroti Jūsų atsiliepimus. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas. Mūsų susidomėjimas šiuo duomenų tvarkymu susijęs su tikslu užfiksuoti Jūsų paklausimus ir/ar atsiliepimus, kad galėtume išlaikyti bei skatinti Jūsų, kaip mūsų parduotuvių kliento, pasitenkinimą.


Gavėjai / gavėjų kategorijos:


Duomenims apdoroti atrenkame specializuotus paslaugų teikėjus, ypač tuos, kurie specializuojasi klientų aptarnavimo ir apklausų srityse. Jie tvarko jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir įpareigotas sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį.


Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:


Jūsų asmens duomenys bus ištrinti praėjus 90 dienų po to, kai su mumis susisieksite.


5. Konkursas „Mano nuomonė“


Duomenų tvarkymo tikslai / teisiniai pagrindai:


Asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, apskritis, pirkimo čekio Nr.), kuriuos teikiate dalyvavimui konkurse, bus naudojami tik konkurso organizavimo tikslais. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas.


Jūsų laimėjimo atveju, mes taip pat tvarkysime šiuos duomenis:


- asmens kodą, informaciją apie laimėtą (-us) prizą (-us) tvarkysime laimėto (-ų) prizo (-ų) deklaravimo tikslais. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies c punktas.

- adresą / el. pašto adresą tvarkysime prizo išsiuntimo ir įteikimo tikslais. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas.


Gavėjai / gavėjų kategorijos:


Duomenys trečiosioms šalims yra perduodami tik tuo atveju, kai to reikia norint organizuoti konkursą ir/ar konkurso rezultatams įgyvendinti:


- Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos laimėtų Prizų deklaravimo tikslu vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu ir BDAR 6 str. 1 d. c punktu;

- Logistikos įmonėms / kurjeriams laimėto (-ų) prizo (-ų) išsiuntimo ir įteikimo tikslu vadovaujantis BDAR 6 str. 1 dalies b punktu.


Tuo atveju, jeigu duomenis mūsų vardu tvarko duomenų tvarkytojai, kiekvieną iš jų kruopščiai atrinkome ir įpareigojome sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį.


Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:


Pasibaigus konkursui ir paskelbus nugalėtojus, dalyvių asmens duomenys bus ištrinti (ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paskelbimo). Jei bus laimėti materialūs daiktai, laimėtojų duomenys bus saugomi visą įstatymų numatytą garantijos galiojimo laikotarpį, kad prireikus būtų galima susitarti dėl remonto ar keitimo.


6. Duomenų perdavimas šalims, nepriklausančioms EEE


Jei duomenis perduosime gavėjams trečiojoje šalyje (esančioje už Europos ekonominės erdvės ribų), tai bus matyti atitinkamo duomenų apdorojimo aprašyme esančioje informacijoje apie gavėjus / gavėjų kategorijas. Kai kurias trečiąsias šalis Europos Komisija patvirtino priimdama vadinamuosius sprendimus dėl adekvatumo, nes duomenų apsaugos lygis yra panašus į Europos ekonominėje erdvėje siūlomą lygį. Šių šalių sąrašą galima rasti adresu https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:LT:PDF


Jei konkrečioje šalyje nėra panašaus duomenų apsaugos standarto, imamės kitų priemonių užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį kitomis priemonėmis, pvz., privalomomis įmonių taisyklėmis, Europos Komisijos standartinėmis sutartinėmis nuostatomis dėl asmens duomenų apsaugos, sertifikatais ar pripažintais elgesio kodeksais. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mūsų mumis šios privatumo politikos viršuje nurodytais kontaktais ar su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu (žr. žemiau).


7. Duomenų subjekto teisės


Vadovaujantis BDAR 15 straipsnio 1 dalimi, jūs turite teisę neatlygintinai susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis), ištrinti duomenis (BDAR 17 straipsnis) ir apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis).


Jei duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, turite teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį. Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu, Jūsų duomenys vėliau nebebus tvarkomi, nebent duomenų valdytojas įrodytų įtikinamus teisėtus duomenų tvarkymo pagrindus, kurie viršytų prieštaravime nurodyto duomenų subjekto interesus.


Jei patys pateikėte tvarkomus duomenis, turite teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį.


Jei duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, duotu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, galite bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą ir ateityje tai neturės įtakos ankstesnio tvarkymo teisėtumui.


Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.


Kilus klausimų Jūsų duomenų tvarkymo, siekiate įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises arba turite klausimų ar nusiskundimų, susisiekite su mumis šios privatumo politikos viršuje nurodytais kontaktais. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.Paskutiniai pakeitimai 2024-01-29