Banner

Dovanų kortelės įsigijimo užsakymo būdu sąlygos

UAB „LIDL LIETUVA“ DOVANŲ KORTELĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Šios UAB „Lidl Lietuva“ kortelės įsigijimo užsakymo būdu sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos plastikinei ir (ar) elektroninei – pdf formatu dovanų kortelei (toliau – Kortelė), kurią išduoda UAB „Lidl Lietuva“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 111791015, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 34, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.2. Kortelės užsakymui ir įsigijimui taikomos šios sąlygos, kurios yra laikytinos sutartimi tarp Bendrovės ir Kortelės pirkėjo (toliau – Kortelės pirkėjas). Kortelės pirkėjas, pateikdamas užsakymą dėl Kortelės įsigijimo sutinka su šiomis Sąlygomis.

1.3. Su Kortelės naudojimo sąlygomis galima neatlygintinai susipažinti Bendrovės interneto svetainėje https://www.lidl.lt/c/dovanu-korteles/s10019972 Interneto svetainės skyrelyje „Sąlygos“. Sąlygas galima bet kuriuo metu atsisiųsti iš Bendrovės interneto svetainės.

1.4. Kortelė yra nepersonalizuota, t.y. nepriskirta konkrečiam asmeniui, t.y. Kortelės pirkėjas, įsigijęs Kortelę gali ją naudoti pats ar perduoti Kortelę tretiesiems asmenims.

1.5. Pagal užsakymą įsigyjamos Kortelės gali būti plastikinės (tokios kokios parduodamos „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėse) arba elektroninės - pdf formatu.

1.6. Plastikinės Kortelės yra 10, 20 ir 50 Eur vertės. Elektroninės - pdf formatu Kortelės yra pasirenkamo nominalo vertės nuo 1 Eur iki 1000 Eur.

1.7. Kortelės pirkėjas vienu užsakymu gali įsigyti neribotą kiekį pasirinktos vertės Kortelių. Minimali vienu užsakymu įsigyjamų Kortelių užsakymo vertė – 200 eurų.

1.8. Saugokite Kortelę, nes ją praradus, sugadinus, sulaužius ir (ar) kitaip pažeidus, jei dėl tokio pažeidimo ji tampa netinkama naudoti, nauja kortelė nebus išduodama.

1.9. Nepanaudojus kortelės iki galiojimo termino, ją praradus, sugadinus, sulaužius ar pažeidus, jei dėl tokio pažeidimo ji tampa netinkama naudotis, jos sąskaitoje esantis piniginių lėšų likutis nebus atkuriamas ir (ar) grąžinamas.


2. KORTELIŲ ĮSIGIJIMO PROCESAS


2.1. Kortelės pirkėjas Interneto svetainėje https://www.lidl.lt/c/dovanu-korteles/s10019972 užpildo Kortelės užsakymo formą ir pateikia užsakymą dėl Kortelės įsigijimo, privalomai nurodant kontaktinę informaciją: pilną įmonės pavadinimą; adresą, miestą, šalį, pašto kodą, el. pašto adresą bei telefoną. Taip pat teisinę formą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, banko pavadinimą, sąskaitos numerį, norimų įsigyti Kortelių skaičių pagal Kortelių vertes (žr. 1.6. punktą) (toliau – Užsakymas).

2.2. Bendrovė, gavusi Užsakymą, Užsakyme nurodytu el. paštu Kortelės pirkėjui išsiunčia Išankstinio mokėjimo dokumentą su nurodytomis išankstinio apmokėjimo už ketinamas įsigyti Korteles sąlygomis ir terminais.

2.3. Jeigu Kortelės pirkėjui Bendrovės pasiūlyme pateiktos sąlygos yra priimtinos, Kortelės pirkėjas per Išankstiniame mokėjimo dokumente nurodytą terminą atlieka išankstinį apmokėjimą nurodytai sumai. Atliekant mokėjimą privaloma nurodyti Išankstinio mokėjimo dokumento numerį.

2.4. Užklausą pateikusio juridinio asmens ir apmokėjimą atlikusio juridinio asmens duomenys privalo sutapti. Jei minėti duomenys nesutampa Bendrovė grąžina pinigus į tą pačią banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas pavedimas.

2.5. Kai Kortelės yra elektroninės - pdf formatu, iš Kortelės pirkėjo gavus apmokėjimą, Bendrovė Užsakyme nurodytu el. pašto adresu išsiunčia nuorodą į „File4you” platformą, kurioje bus patalpintos Kortelės pirkėjui skirtos Kortelės - pdf formatu ir Kortelių priėmimo – perdavimo aktas, prie kurios Kortelės pirkėjas turės prisijungti ir nuorodoje patalpintus dokumentus parsisiųsti per nuorodos galiojimo terminą. Atidarius Bendrovės atsiųstą nuorodą, reikės suvesti prisijungimo slaptažodį. Slaptažodis Kortelės pirkėjui bus suteiktas telefonu, nurodytu Užklausoje. Kortelės pirkėjas, gavęs slaptažodį iš „File4you” platformos, galės atsisiųsti Kortelės pirkėjui skirtas Korteles - pdf formatu ir Kortelių priėmimo – perdavimo aktą.

2.6. Kai Kortelės yra plastikinės, Bendrovė, gavusi iš Kortelės pirkėjo apmokėjimą, išsiunčia Kortelės pirkėjo nurodytu adresu Užsakyme nurodytas plastikines Korteles kurjeriu kartu su Kortelių priėmimo – perdavimo aktu.

2.7. Kortelės pirkėjas, gavęs Kortelių priėmimo – perdavimo aktą privalo jį pasirašyti ir persiųsti Bendrovei el. pašto adresu: finansai@lidl.lt per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Bendrovės atsiųstos nuorodos arba laiško (priklausomai nuo Kortelių tipo) gavimo dienos.

2.8. Bendrovė Korteles aktyvuos per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kortelės pirkėjo pasirašyto Kortelių priėmimo – perdavimo akto gavimo. Kortelės pirkėjas pagal paskirtį gali naudoti tik aktyvuotas korteles.

2.9. Negalima grąžinti Kortelės, kuri yra aktyvuota. Bendrovė turi teisę, bet neprivalo, geranoriškai priimti dėl objektyviai pagrįstų priežasčių grąžinamą neaktyvuotą kortelę. Grąžinti neaktyvuotą kortelę dėl objektyviai pagrįstų priežasčių (pvz., kokybės trūkumai, kortelės brokas) galima tik Kortelės pirkėjui kreipiantis į Bendrovės Klientų aptarnavimo skyrių nemokamos linijos telefonu 8 800 10011, jos darbo valandomis pirmadienį–penktadienį 8–18 val., arba parašius elektroninį laišką Bendrovės adresu infolinija@lidl.lt. Negalima grąžinti kortelės Bendrovės parduotuvėse.


3. KITOS NUOSTATOS


3.1. Jei Bendrovė Kortelės per nustatytą laiką neaktyvuoja, prašome į Bendrovės Klientų aptarnavimo skyrių nemokamos linijos telefonu 8 800 10011, jos darbo valandomis pirmadienį–penktadienį 8–18 val., arba parašius elektroninį laišką Bendrovės adresu infolinija@lidl.lt.

3.2. UAB „Lidl Lietuva“ turi teisę savo nuožiūra keisti šias Kortelių įsigijimo užsakymo būdu sąlygas apie tai iš anksto informuodama interneto svetainėje www.lidl.lt.

3.3. Įsigyjant Korteles ar atsiimant prekes už Korteles, sąskaitą faktūra nėra išrašoma, nes Kortelių platinimas nelaikomas prekių ar paslaugų teikimu, o platinant Korteles gautos sumos savo esme laikomos avansu už prekes ar paslaugas, kurios bus pateiktos/suteiktos asmeniui, pateikusiam Kortelę „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvės kasoje, esančiose Lietuvos Respublikoje.
2021 m. rugsėjo 27 d. versija