Banner

Klientų aptarnavimo įvertinimas

Klientų aptarnavimo įvertinimas

Privatumo politika


Registracija ir dalyvavimas klientų aptarnavimo įvertinimo apklausoje


Vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 13 straipsniu, šioje privatumo politikoje pateikiame Jums išsamią informaciją apie UAB „Lidl Lietuva“ atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.


Duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 punktą yra UAB „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34, LT – 05132, Vilnius. Prireikus su UAB „Lidl Lietuva“ galite susisiekti telefonu 8 800 10011 arba siųsdami elektroninį laišką, adresu: infolinija@lidl.lt.


1. Apklausos vykdymas


Duomenų tvarkymo tikslai / teisinis pagrindas:


Kai kreipiatės į klientų aptarnavimo skyrių, jums suteikiama galimybė dalyvauti nuomonės apklausoje. Jei norite dalyvauti apklausoje telefonu, galite tai padaryti duodami sutikimą pokalbio pabaigoje. Jei pageidaujate apklausoje dalyvauti el. paštu, klausimyną išsiųsime jūsų nurodytu el. pašto adresu. Šios griežtai anoniminės klientų nuomonės apklausos tikslas - pagerinti paslaugas, kurias teikiame tokiems klientams kaip jūs.


Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų el. pašto adresą, vykdant klientų apklausą, yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Savo sutikimą ateityje galite bet kuriuo metu atšaukti / pakeisti.


Gavėjai / gavėjų kategorijos:


Išimtiniais atvejais, duomenis mūsų vardu tvarkys duomenų tvarkytojas, pvz., mūsų klientų aptarnavimo paslaugų teikėjai. Tokie duomenų tvarkytojai yra kruopščiai atrinkti, mūsų audituojami ir įpareigoti sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį.


Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:


Klientų apklausos rezultatai bus apdorojami anonimiškai. Jūsų el. pašto adresas ir telefono numeris nebus išsaugoti.


2. Prieiga prie nuomonės apklausos


Duomenų tvarkymo tikslai / teisinis pagrindas:


Kai prisijungiate prie mūsų klientų apklausos, jūsų galutiniame įrenginyje naudojama naršyklė, automatiškai ir be jokių jūsų veiksmų, siunčia:


 • prisijungiančio prie interneto įrenginio IP adresą;
 • prisijungimo datą ir laiką;
 • prašomo failo pavadinimą ir URL;
 • interneto svetainę ir (arba) programą, iš kurios buvo pasiekta prieiga (nukreipiančiojo adreso URL);
 • jūsų kompiuterio, kuriame įjungtas internetas, naršyklę ir, jei reikia, operacinė sistemą; ir
 • interneto paslaugų teikėjo pavadinimą.


į mūsų svetainės serverį ir bus laikinai saugomi vadinamajame žurnalo (log) faile šiais tikslais:


 • užtikrinti nepriekaištingą ryšį;
 • užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų svetaine ir (arba) programėle;
 • užkirsti kelią apgaulingiems apklausos atsakymams; ir
 • analizuoti sistemos saugumą ir stabilumą.


IP adreso tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Aukščiau išvardyti duomenų tvarkymo tikslai sudaro mūsų teisėtą interesą; šis duomenų tvarkymas yra techniškai būtinas, kad būtų galima eksploatuoti svetainę, nes taip užtikrinamas sistemos saugumas.


Gavėjai / gavėjų kategorijos:


Klientų apklausoms atlikti samdome specializuotus paslaugų teikėjus, ypač tuos, kurie specializuojasi klientų aptarnavimo srityje. Jie tvarko jūsų duomenis mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir įpareigotas sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį.


Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:


Duomenys bus saugomi septynias dienas, o vėliau automatiškai ištrinami.


3. Slapukų ir panašių technologijų naudojimas pateikiant nuomonės apklausą


Klientų apklausai atlikti reikia naudoti slapukus ir kitas panašias technologijas visuose (sub)domenuose pagal https://lidleu.my.site.com/LidlSurvey/s/.


Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kurie, Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, įrašomi Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.). Slapukai nedaro žalos Jūsų galiniam įrenginiui, nėra užkrėsti virusais, Trojos arkliais ar kitomis kenksmingomis programomis. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu galiniu įrenginiu. Vis dėlto, tai nereiškia, kad taip tiesiogiai galime nustatyti Jūsų tapatybę.


Techniškai reikalingi slapukai ir kitos reikalingos technologijos yra naudojamos duomenims tvarkyti, siekiant pateikti mūsų apklausą.


Norėdami apžvelgti mūsų naudojamus slapukus ir kitas technologijas, įskaitant atitinkamus tvarkymo, saugojimo laikotarpius ir visus susijusius trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, prašome žr. toliau pateiktą slapukų sąrašą.


Priklausomai nuo tikslo, naudojant techniškai būtinus slapukus ir panašias būtinas technologijas naudojimo duomenims tvarkyti, visų pirma tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys:


 • vartotojo įvestys, kad jas būtų galima įsiminti keliuose polapiuose (pvz., išsaugoti slapuko parametrus);
 • su saugumu susiję įvykiai (pvz., nustatyti nesąžiningą įvesties veiklą);


Techniškai būtinų slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Taigi, jūsų duomenis tvarkome remdamiesi teisėtu interesu grindžiama technine būtinybe eksploatuoti svetainę.


Gavėjai / gavėjų kategorijos:


Naudodami slapukus ir panašias technologijas naudojimo duomenims apdoroti, mes samdome specializuotus paslaugų teikėjus, ypač tuos, kurie specializuojasi klientų apklausose.


Jie tvarko jūsų duomenis mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir susietas sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį. Visos mūsų slapukų sąraše išvardytos paslaugų teikėjų įmonės veikia kaip duomenų tvarkytojai mūsų vardu.


Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:


Informacijos apie slapukų saugojimo trukmę rasite toliau pateiktame slapukų sąraše.


Slapukų sąrašas:

TipasPavadinimasTiekėjasPaskirtisGaliojimo laikas
BūtinasBrowserIDSalesforceNaudojamas saugumo apsaugoms.1 metai
BūtinasBrowserID_secSalesforceNaudojamas saugumo apsaugoms.1 metai
BūtinasCookieConsentPolicySalesforceNaudojamas galutinio naudotojo sutikimo su slapuku nuostatoms taikyti, nustatytas iš mūsų kliento pusės.1 metai
BūtinasLSKey-c$CookieConsentPolicySalesforceNaudojamas galutinio naudotojo slapukų sutikimo nuostatoms, nustatytoms mūsų kliento pusės įrankiu, taikyti.1 metai
BūtinasrenderCtx (2x)SalesforceNaudojamas svetainės parametrams sesijoje saugoti, kad juos būtų galima pakartotinai naudoti visose vieno kliento užklausose dėl funkcionalumo ir našumo priežasčių.Sesija
Būtinassfdc-streamSalesforceNaudojamas tinkamai nukreipti serverio užklausas "Salesforce" infrastruktūroje fiksuotoms sesijoms.3 valandos
Būtinasak_bmscSalesforceNaudojamas atskirti žmones nuo robotų.1 diena
Būtinasbm_svSalesforceNaudojama kartu su svetainės "BotManager" funkcija - ši funkcija aptinka, kategorizuoja ir generuoja ataskaitas apie galimus botus, kurie bando pasiekti svetainę svetainės operatoriui.1 diena

4. Duomenų subjektų teisės ir duomenų apsaugos pareigūno kontaktai


Vadovaujantis BDAR, Jūs, kaip tvarkomų duomenų subjektas, turite šias teises:


 • pagal BDAR 15 straipsnio 1 dalį neatlygintinai susipažinti su UAB „Lidl Lietuva“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • be to, esant BDAR numatytoms sąlygoms, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti su Jumis susiję asmens duomenys (BDAR 16 straipsnis), reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (BDAR 17 straipsnis) ir teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis);
 • jeigu duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktu, Jūs pagal BDAR 21 straipsnį turite teisę pareikšti nesutikimą. Jei nesutinkate su tuo, kad būtų tvarkomi duomenys, ateityje duomenys nebus tvarkomi, išskyrus atvejus, kai UAB „Lidl Lietuva“ įrodo, kad duomenų tvarkymas tęsiamas dėl pagrįstų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto teisę į nesutikimą;
 • jeigu tvarkomus duomenis pateikėte Jūs, pagal BDAR 20 straipsnį Jūs turite teisę duomenų perkeliamumą;
 • jei duomenys tvarkomi gavus sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą ar 9 straipsnio 2 dalies a punktą, Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;
 • be to, Jūs bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Galite kreiptis į šalies, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba kurioje yra duomenų valdytojo registruotoji buveinė, duomenų apsaugos priežiūros instituciją.


Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų duomenis, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, galite kreiptis į UAB „Lidl Lietuva“ šio puslapio viršuje nurodytais kontaktais arba į mūsų duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais: