„Lidl Plus“ sąlygos

„Lidl Plus“ sąlygos

Paskutinių pakeitimų data: 2024 m. kovo mėn.

Versija: 1.7


Turinys

1. Taikymo sritis ir ryšys su kitomis nuostatomis

2. Dalyvavimo sąlygos

3. Registracija, paskyra ir sutarties sudarymas

4. Paslaugos objektas naudojantis „Lidl Plus“ programėle

4.1 Pritaikyta informacija

4.2 Duomenų rinkimas ir saugojimas

4.2.1 Registracija „Lidl Plus“

4.2.2 Duomenys iš „Mano Lidl“

4.2.3 Apsilankymai parduotuvėje

4.2.4 Klientų aptarnavimas

4.2.5 Naudojimasis programėle

4.2.6 Produktų rezervavimas

4.2.7 Prisijungimo duomenys

4.2.8 Partnerių pasiūlymai

4.2.9 E-mobilumas

4.2.10 Mokėjimas mobiliuoju telefonu

4.2.11 Internetinė parduotuvė / kitos skaitmeninės paslaugos

4.2.12 Kitų paslaugų teikėjų naujienlaiškiai

4.2.13 Naujienlaiškis, tiesioginiai („push“) pranešimai, trumposios žinutės („SMS“)

4.3 Duomenų analizė

5. Bendrosios naudojimosi paslauga sąlygos

6. Produktų rezervavimo funkcija

6.1 Dalykas

6.2 Neįpareigojantis rezervacijos pobūdis

6.3 Produktų rezervavimo procesas

6.4 Atsiėmimas ir pirkimas parduotuvėje

6.5 Vėlesnis rezervacijos pakeitimas ir atšaukimas

6.6 Istorija

7. Jūsų įsipareigojimai

8. Atsisakymas

8.1 Teisė atsisakyti sutarties

8.2 Sutarties atsisakymo pasekmės

8.3 Atsisakymo forma

9. Atsakomybė

10. Nutraukimas, panaikinimas

11. Baigiamosios nuostatos


1. Taikymo sritis ir ryšys su kitomis nuostatomis


Šiomis „Lidl Plus“ sąlygomis (toliau – „Sąlygos“) reglamentuojamas dalyvavimas klientų aptarnavimo programoje „Lidl Plus“ (toliau – „Paslauga“) naudojantis mobiliąja „Lidl Plus" programėle (toliau – „Lidl Plus“ programėlė) ir produktų rezervavimas (toliau – „Produktų rezervavimo funkcija“) per „Lidl Plus" programėlę. Paslaugą administruoja „Lidl Stiftung & Co. KG“ (toliau – „Lidl Stiftung“ arba „mes“). Tačiau Paslaugai teikti „Lidl Stiftung“ turi teisę pasitelkti subrangovus ir (arba) kitas „Lidl“ įmonių grupės įmones (UAB „Lidl Lietuva“), toliau kartu su „Lidl Stiftung“ vadinamas „Lidl įmonės“ arba „Lidl“). Kai kurių duomenų tvarkyme turi dalyvauti „Lidl“ įmonių grupės įmonės (toliau – Įmonių grupė). Paslauga skirta klientams (toliau – „Vartotojas“ arba „Jūs“), kurie pageidauja rezervuoti produktus per „Lidl Plus" programėlę ir (arba) pageidauja gauti „Lidl“ asmeniškai pritaikytą informaciją apie „Lidl“ ir pasirinktų bendradarbiavimo partnerių akcijas ir specialiuosius pasiūlymus, kiek įmanoma labiau atitinkančius konkretaus asmens interesus. Naudojantis „Lidl Plus“ programėle taip pat siekiama pateikti Vartotojams aktualesnį turinį ir užtikrinti, kad „Lidl“ nesiųstų Vartotojo nedominančio turinio. Aktualus turinys nustatomas atsižvelgiant į tai, kaip perkami ir naudojami „Lidl“ įmonių gaminiai ir paslaugos, kaip nurodyta toliau. Paslauga teikiama laikantis toliau nurodytų sąlygų. Šiuo metu galiojančias Sąlygas galite bet kada rasti, išsisaugoti arba atsispausdinti paspaudę čia. Po sutarties sudarymo jos teksto nesaugome.


2. Dalyvavimo sąlygos


Užsiregistruoti ir naudotis mūsų Paslauga gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.5 straipsnį. Dalyvauti galima tik asmeninėms reikmėms. Draudžiama naudotis Paslauga komerciniais tikslais juridiniams asmenims, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.33 straipsnį.


3. Registracija, paskyra ir sutarties sudarymas


Norėdami naudotis mūsų Paslauga, turite susikurti paskyrą.


Paspausdami programėlėje esantį mygtuką „Tęsti“ ir pateikdami visą prašomą informaciją, įvesdami savo „Mano Lidl" paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį („Prisijungimo duomenys") ir paspausdami mygtuką „Registruotis", Jūs pateikiate privalomą pasiūlymą užsiregistruoti Paslaugai ir naudotis Paslaugos funkcine apimtimi („Pasiūlymas"). Dėl pateikto šio pasiūlymo nepatirsite jokių išlaidų. Tol, kol nepaspaudėte mygtuko „Tęsti", bet kuriuo metu galite atšaukti registracijos procesą arba pakeisti savo pateiktą informaciją ištrindami, papildydami ar ištaisydami įvairiuose laukuose pateiktą informaciją arba uždarydami programėlę. Baigę registracijos procesą, galite bet kada pakeisti asmeninėje paskyroje pateiktą informaciją.


Gavę Jūsų pasiūlymą sudaryti sutartį, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiųsime pasiūlymo gavimo patvirtinimą („Užsakymo patvirtinimas“). Šis užsakymo patvirtinimas taip pat yra mūsų sutikimas su pateiktu pasiūlymu („Sutarties sudarymas") ir jame bus pateikta patvirtinimo nuoroda. Gavę užsakymo patvirtinimą, galite iš karto pradėti naudotis Paslauga.


Kadangi Paslauga siūlome naudotis savanoriškai ir nemokamai, individualiais atvejais turime teisę atsisakyti sukurti paskyrą nenurodydami priežasties.


Jūsų nurodyto el. pašto adreso ir mobiliojo telefono numerio negalima priskirti kitai paskyrai. Be to, draudžiama nurodyti Jums nepriklausančius el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį ar kitus kontaktinius duomenis, ypač vadinamųjų el. pašto adresų šiukšlių. Savo prieigos duomenis privalote laikyti saugiai. Draudžiama suteikti prieigą prie savo paskyros kitiems asmenims.

Bet koks per Jūsų paskyrą vykstantis bendravimas su „Lidl“ priskiriamas Jums. Taip yra ir tuo atveju, jei per Jūsų paskyrą veikia trečiasis asmuo, kuris įgijo galimybę naudotis Jūsų paskyra dėl Jūsų neatsargaus elgesio. Jei įtariate, kad Jūsų paskyra naudojosi kitas (-i) asmuo (-ys), privalote nedelsdami mus informuoti apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi Jūsų paskyra ir pakeisti savo paskyros prisijungimo duomenis.


„Lidl Plus“ galite užsiregistruoti šiais būdais:

• per mūsų programėlę, kurią galima parsisiųsti iš įvairių mobiliųjų platformų.

Registracijos metu Jums automatiškai priskiriamas kliento numeris.


4. Paslaugos objektas naudojantis „Lidl Plus“ programėle


Šis skyrius taikomas tik tuo atveju, kai naudojama „Lidl Plus“ programėlė. „Naudojimasis „Lidl Plus“ programėle“ šių Sąlygų apimtyje reiškia naudojimąsi „Lidl Plus“ programėle nuo pirmojo prisijungimo prie Jūsų „Lidl Plus“ paskyros, kuris gali įvykti automatiškai po sėkmingos registracijos. 6 skirsnis taikomas Produktų rezervavimo funkcijos naudojimui. Atkreipkite dėmesį, kad visas paslaugos galimybes galėsite išnaudoti tik naudojantis „Lidl Plus“ programėle. Jei nesinaudojate „Lidl Plus“ programėle, Produktų rezervavimo funkcija bus neprieinama.


4.1 Pritaikyta informacija


Paslaugos tikslas naudojantis „Lidl Plus“ programėle siųsti arba rodyti programėlėje „Lidl Plus“ informaciją, kiek įmanoma labiau atitinkančią Jūsų poreikius, ir kiek įmanoma asmeniškai Jums pritaikyti mūsų pasiūlymus ir paslaugas.


Dalyvavimas „Lidl Plus“ yra nemokamas.


Naudodamiesi „Lidl Plus“ programėle galėsite naudotis įvairių pagal Jūsų poreikius pritaikytų paslaugų privalumais. Tai, be kita ko, apima pasiūlymus, specialiai pritaikytus prie Jūsų poreikių ir norų, galimybę dalyvauti konkursuose, nuolaidas ir specialių pasiūlymų akcijas. Šiuo tikslu mes stengsimės išsiaiškinti Jūsų interesus ir pageidavimus, susijusius su „Lidl“ siūlomais produktais ir paslaugomis.


Jei prašysime Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų duomenis toliau aprašyta tvarka, „Lidl Plus“ reikmėms atitinkama informacija bus tvarkoma tik tuo atveju, jei bus gautas Jūsų sutikimas.


4.2 Duomenų rinkimas ir saugojimas


Jums tinkami pasiūlymai nustatomi pagal šiame skirsnyje nurodytus duomenis.


4.2.1 Registracija „Lidl Plus“


Atliekant registraciją, mes prašome pateikti šiuos pagrindinius kliento duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo ryšio telefono numerį ir mėgstamą „Lidl“ parduotuvę. Papildomai galima nurodyti kreipinį, lytį ir adresą (gatvę, namo numerį, pašto kodą, miestą ir šalį). Be to, siekiant nustatyti mėgstamą parduotuvę, gali būti naudojama Jūsų mobiliojo galinio įrenginio geografinės vietos nustatymo funkcija.


4.2.2 Duomenys iš „Mano Lidl“


Jei savo „Mano Lidl“ paskyroje savanoriškai pateikėte tam tikrą informaciją apie savo gyvenimo aplinkybes ir pomėgius, mes šią informaciją taip pat renkame „Lidl Plus“ tikslams.


4.2.3 Apsilankymai parduotuvėje


Kai apsilankymo parduotuvėje metu Jūs atskleidžiate savo tapatybę kasoje, mes renkame informaciją apie parduotuvę, kurioje lankotės, Jūsų įsigytų produktų rūšį, kiekį ir kainą, Jūsų panaudotus kuponus, čekio sumą, vidutinę kvitų sumą už tam tikrą laikotarpį, pirkimų dažnumą apmokėjimo operacijos laiką ir naudojamų atsiskaitymo priemonių tipą. Jūsų apsipirkimą susiejame su Jūsų pirkėjo paskyra 4.1 punkte nurodytiems tikslams, t. y. siekdami pateikti Jums prie Jūsų poreikių ir pomėgių pritaikytus pasiūlymus ir sudaryti galimybę dalyvauti akcijose.


Savo tapatybę kasoje galite atskleisti pateikdami savo skaitmeninę kliento kortelę arba registracijos metu nurodytą mobiliojo telefono numerį. Į „Lidl Plus" kuponus atsižvelgiama tik tuomet, jei prieš tai juos aktyvavote programėlėje, skiltyje „Kuponai".


4.2.4 Klientų aptarnavimas


Jums susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, mes naudojame duomenis, kuriuos Jūs tam tikslui pateikiate.


4.2.5 Naudojimasis programėle


Naudojantis „Lidl Plus“ programėle, mes renkame informaciją apie parduotuvę, kurioje apsiperkate. Be to, renkame informaciją apie visą programėlėje peržiūrimą turinį, pavyzdžiui, aktyvintus kuponus, Jūsų pranešimų nustatymus, dalyvavimą loterijose, peržiūrėtas prekės bei Jūsų pasirinktą parduotuvę, kurioje nuolat lankotės. Taip pat renkame informaciją apie Jūsų veiksmus programėlėje, pvz., aplankytas programėlės skiltis, naudojimosi metu peržiūrėtus puslapius, paspaudimų skaičių ir paslinktus vaizdus. Be to, tvarkome Jūsų kliento numerį (lojalumo ID numerį), informaciją apie Jūsų naudojamą operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikacijos duomenis, sistemos kalbą, pasirinktą šalį bei Jūsų naudojamos programėlės versiją. Tokią informaciją apie tai, kaip naudojatės programėle, pagal duomenų apsaugos teisės aktus iš dalies renkame išimtinai Jūsų duotu sutikimu. Prašome susipažinti su „Lidl Plus“ privatumo politika čia.


4.2.6 Produktų rezervavimas


Jei per „Lidl Plus“ programėlę rezervuojate atitinkamus produktus ir perkate juos parduotuvėje, mes renkame šią informaciją apie Jūsų naudojimąsi produktų rezervavimo funkcija ir įsigytus produktus.


4.2.7 Prisijungimo duomenys


Jūsų prisijungimo duomenys yra saugomi ir naudojami tam, kad galėtumėte prisijungti. Kad kaskart atidarius „Lidl Plus“ programėlę nereikėtų jungtis iš naujo, Jūsų prisijungimo duomenys „Lidl Plus“ programėlėje išsaugomi (užšifruoti) tol, kol atsijungiate nuo paskyros.


4.2.8 Partnerių pasiūlymai


„Lidl Plus“ programėlėje kartais galėsite gauti specialius pasiūlymus iš bendradarbiaujančių partnerių, pavyzdžiui, specialių pasiūlymų su nuolaida. Paprastai šiuose pasiūlymuose nurodomas bendrasis arba individualus identifikavimo kodas (toliau – „Nuolaidos kodas“), kurį suteikia partneris, ir kurį privalote nurodyti arba kuris nuskaitomas, kai bendradarbiaujant su partneriu atsiimamas kuponas ir pan. Kai kuriais atvejais, norėdami pasinaudoti pasiūlymu, vietoj nuolaidos kodo turite identifikuoti save kaip „Lidl Plus" klientą, naudodamiesi skaitmenine kliento kortele. Kuponai nėra mūsų pasiūlymas, todėl šių pasiūlymų gavimas ir naudojimas išimtinai priklauso nuo atitinkamo bendradarbiavimo partnerio sąlygų ir informacijos apie duomenų apsaugą. Partnerių pasiūlymai gali būti keičiami ir (arba) retkarčiais panaikinami siūlančio bendradarbiavimo partnerio. Partneriai informuos mus apie kuponų ir nuolaidos kodų panaudojimo faktą ir pan. Jei skiltyje „Partnerių pasiūlymai" yra išorinių nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, už šių svetainių turinį atsako atitinkamas operatorius.


Jei „Lidl Plus" suteikiamas specialus pasiūlymas mūsų bendradarbiavimo partnerių paslaugoms, pastarieji pateiks mums Jūsų kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ir telefono numerį), kad galėtume tinkamai priskirti šį pasiūlymą Jūsų paskyrai.


4.2.9 E-mobilumas


Naudodami „Lidl Plus“ programėlę taip pat turite galimybę naudotis UAB „Lidl Lietuva“ („operuojanti įmonė“) valdomomis elektromobilių įkrovimo stotelėmis. Tuo tikslu būtina sudaryti atitinkamas sutartis su mobilumo paslaugų teikėju. Norėdami pradėti įkrovimo procesą vienoje iš įkrovimo stotelių naudojant „Lidl Plus“ programėlę, toje konkrečioje įkrovimo stotelėje turite identifikuoti save naudodami „Lidl Plus“ programėlę ir pradėti įkrovimo procesą. Prieš pradėdami įkrovimo procesą, prijunkite savo elektromobilį prie įkrovimo taško ir „Lidl Plus“ programėlėje pasirinkite pasirinktą įkrovimo tašką.


Šios Sąlygos netaikomos perkant elektros įkrovimo paslaugą ir naudojantis įkrovimo taškais. Vietoje to taikomos tik konkrečios tam skirtos operuojančios įmonės sąlygos.


4.2.10 Mokėjimas mobiliuoju telefonu


Bendrai


Programėlė „Lidl Plus“ taip pat suteikia galimybę naudotis mobiliojo mokėjimo paslauga („Lidl Pay“), kurią naudodami galite užregistruoti savo kredito ar debeto kortelę ir savo mobiliuoju įrenginiu patogiai atsiskaityti už įsigytas prekes ar paslaugas įvairiose mokėjimo vietose (pvz., atsiskaitymas kasose ir pan.). Šiai paslaugai galite naudoti „Visa“, „Mastercard“ ir „Maestro“ kredito ir debeto korteles. Tačiau naudojantis mobiliojo mokėjimo funkcija išimtinai taikomos atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo sąlygos ir duomenų apsaugos informacija. Reikalinga registracija „Lidl Plus“ programėlėje vyksta atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo apsaugotoje aplinkoje.


Kortelės registracijos proceso tvarka


„Lidl Pay“ galite naudoti kelias kredito / debeto korteles. Prieš registruojant kortelę pirmą kartą, jūsų paprašys sukurti asmeninį PIN kodą. Šis PIN kodas neatitinka jūsų kredito / debeto kortelės PIN kodo, jūs galite jį laisvai susikurti. Jei naudojate kitas autentifikavimo procedūras, taip pat gali būti taikomos atitinkamų teikėjų naudojimo sąlygos ir duomenų apsaugos informacija (pavyzdžiui, „Apple TouchID“ arba „FaceID“ funkcijoms). Kai bus patvirtinta pirminė kortelės registracija arba pridėtos papildomos kortelės, būsite nukreipti į mokėjimo paslaugų teikėjo svetainę, kurioje galėsite registruoti kortelę programėlėje. Čia galite įvesti reikiamus duomenis (kortelės numerį, galiojimą, kortelės patvirtinimo numerį (CVV2). Registraciją patvirtinus formoje, mokėjimo paslaugų teikėjui patikrinus duomenis, sugeneruojamas vadinamasis prieigos raktas, šis prieigos raktas yra saugomas jūsų „Lidl Plus“ kliento profilyje. Šis prieigos raktas yra identifikatorius, kuriame nėra jokių kortelės duomenų ir kurį mokėjimo paslaugų teikėjas naudoja tik registruotai kortelei priskirti jūsų kredito ar debeto kortelei operacijos (sandorio) metu.

Jei kortelės registracija bus sėkminga, mokėjimo paslaugų teikėjas atsiųs mums pirmuosius 6 arba 8 (priklausomai nuo Banko Identifikavimo Numerio ilgio) ir paskutinius 4 jūsų kortelės numerio skaitmenis bei kortelės galiojimo datą bei priskirs „Lidl Plus“ kliento paskyrą papildomai prie prieigos rakto.


Mokėjimo proceso tvarka


Naudojantis skaitmenine „Lidl Plus“ kliento kortele, slankikliu galite nurodyti, kad kasoje norite naudotis mobiliuoju mokėjimu. Šis nustatymas išlieka tol, kol jį vėl nepakeisite. Jei pasirinkote mokėjimą mobiliuoju telefonu, prieš kiekvieną mokėjimo operaciją turite įvesti savo PIN kodą, kad sugeneruotumėte skaitmeninį kodą. Šis kodas galioja 15 minučių. Po šių 15 minučių turėsite sukurti naują kodą.

Mokėjimo proceso metu jūsų debeto / kredito kortelę identifikuojantis prieigos raktas kartu su mokėtina suma ir kita su operacija susijusia informacija siunčiamas mokėjimo paslaugų teikėjui. Mokėjimo paslaugų teikėjui patvirtinus operaciją, jūsų prekių ar paslaugų pirkimas bus baigtas ir jūs gausite kvitą su atitinkamais kortelės operacijos duomenimis, kaip ir bet kurio kito prekių ar paslaugų pirkimo, mokant kredito ar debeto kortele, atveju.

Kad galėtume atlikti mokėjimo procesą pagal teisės aktų nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos 2015 m. lapkričio 25 d. direktyvos (ES) 2015/2366, taikomų nacionalinių perkėlimo į nacionalinę teisę įstatymų ir Komisijos 2017 m. lakpričio 27 d. deleguotojo reglamento (ES) 2018/389 nuostatas, naudojame mūsų paslaugų teikėjus, kad jūsų kredito įstaiga arba jūsų mokėjimo priemones (pvz., debeto ar kredito kortelę) išdavusi įstaiga galėtų atlikti klientų tapatybės patvirtinimą ir preliminarią rizikos analizę, siekiant įvertinti tokio kliento tapatybės patvirtinimo būtinybę. Taip siekiama užtikrinti, kad mokėjimo priemonę naudojate jūs patys, o ne kitas asmuo, turintis blogų ketinimų. Ši informacija visų pirma susijusi su jūsų asmeniniais duomenimis, dabartine operacija ir jūsų ankstesniu mokėjimo elgesiu.


Atidumas tvarkant PIN


Jūs privalote (1) neperduoti PIN kodo, kurį nustatėte mokėdami mobiliuoju telefonu, trečiosioms šalims, (2) laikyti jį atskirai nuo savo mobiliojo telefono ir ypač (3) nesaugoti jo, pvz., užrašų funkcijoje savo telefone.


„Lidl Pay“ blokavimas


Visų pirma, mes turime teisę užblokuoti „Lidl Pay“ už jus šiais atvejais:

• Jei tai būtina siekiant apsaugoti teisėtus mūsų ar mokėjimo paslaugų teikėjo interesus,

• netinkamo ar nesąžiningo „Lidl Plus“ programėlės ar „Lidl Pay“ naudojimo atveju arba kilus įtarimų dėl netinkamo „Lidl Plus“ programėlės ar „Lidl Pay“ naudojimo ar apgaulės,

• jei penkis kartus iš eilės neteisingai buvo įvestas „Lidl Pay“ PIN kodas.

Lidl Pay blokavimas reiškia, kad nebegalėsite atlikti mokėjimų per Lidl Pay. Apie bet kokį Lidl Pay blokavimą informuosime prieš blokavimą, nurodant priežastį. Tas pats taikoma ir atblokavimui.


Pamiršau PIN kodą


Jei neprisimenate savo Lidl Pay PIN kodo, turite galimybę pakeisti savo PIN kodą ir nustatyti naują, neprarasdami įvestų duomenų.

Priklausomai nuo mokėjimo duomenų, kuriuos išsaugojote „Lidl Pay“, norėdami įvesti naują PIN kodą, turite atlikti vieną arba dvigubą saugumo patikrą. Saugumo patikra gali apimti mokėjimo duomenų užklausą, mobiliojo telefono patvirtinimą ar kitą informaciją, pvz., registruotos debeto ar kredito kortelės galiojimo pabaigos datą.


4.2.11 Internetinė parduotuvė / kitos skaitmeninės paslaugos


Iš „Lidl“ gauname išsamią informaciją apie Jūsų naudojimąsi „Lidl" internetine parduotuve arba kitas programėles, svetaines ar skaitmenines paslaugas, kurias teikia Įmonių grupei priklausančios bendrovės, pavyzdžiui, „Spausk ir pasiimk“ paslaugos, gėlių parduotuvė, kelionių užsakymas, internetiniai kvitai, fotografavimo paslaugos, „Mr. Cuisine" programėlė, „Lidl Home“ programėlė, „Lidl Liddle Club" ir kt. (ypač apie pasirinktus ir įsigytus produktus, informaciją apie mokėjimo ir pristatymo būdą, jūsų naudojimąsi tokiomis skaitmeninėmis paslaugomis, panaudotus kuponus, kupono sumą ir kt.) ir, jei įmanoma, priskiriame juos Jūsų asmeniui, el. pašto adresui arba kliento numeriui. Be to, surinkta informacija bus susieta su informacija apie Jūsų apsipirkimus parduotuvėje, kad būtų galima teikti specialiai Jūsų pageidavimus ir interesus atitinkančius pasiūlymus, siūlyti Jums dalyvauti specialiose akcijose ir geriau pritaikyti galimą reklamos būdą - naujienlaiškius.


4.2.12 Kitų paslaugų teikėjų naujienlaiškiai


Be to, jei davėte sutikimą gauti internetinės parduotuvės ar kitų ankstesnėje pastraipoje aprašytų ir Įmonių grupės valdomų paslaugų naujienlaiškį, iš minėtų įmonių galime gauti informaciją apie Jūsų naudotojo elgseną, susijusią su šiuo naujienlaiškiu, įskaitant tokią informaciją, kaip: naujienlaiškio atidarymo laikas, nuorodos ar sritys, kurias spustelėjote, naudojimo trukmė ir dažnumas.


4.2.13 Naujienlaiškis, tiesioginiai („push“) pranešimai, trumposios žinutės („SMS“)


Taip pat renkame informaciją apie Jūsų, kaip vartotojo, elgseną, susijusią su naujienlaiškiu, ir kitą informaciją, kurią Jums siunčiame tiesioginiais („push“) pranešimais ar trumposiomis žinutėmis („SMS“), šią informaciją saugome ir, jei įmanoma, priskiriame ją Jums ar Jūsų el. pašto adresui arba kliento numeriui. Renkame informaciją apie pranešimo atidarymo laiką, Jūsų spustelėtas nuorodas ar vietas, pasirinktus produktus, naudojimosi laiką, trukmę ir dažnį.


4.3 Duomenų analizė


Duomenys, aprašyti 4.2 punkte, kaupiami mūsų duomenų bazėje. Mes įvertiname duomenis, siekdami sužinoti informaciją apie Jūsų poreikius ir pomėgius, kad galėtume siųsti ar rodyti tik Jums aktualią informaciją. Norėdami nustatyti galimą susidomėjimą produktu, taip pat naudojame matematinius statistikos metodus. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys lyginami su kitų klientų duomenimis. Taip palyginę duomenis, galime išsiaiškinti, kokie kiti produktai ir specialūs pasiūlymai, sudominę panašių poreikių ir pomėgių klientus, galėtų sudominti ir Jus arba kitus klientus. Vis dėlto „Lidl“ neprisiima teisinės atsakomybės už tai, kad duomenų tvarkymas visada bus vykdomas tiksliai taip, kaip aprašyta, ir kad Jūs gausite tik Jus dominančius pasiūlymus. Be to, mes sukuriame analitinius duomenis apie jūsų naudojimąsi programėle ir naudotojų segmentacijos profilius. Šią informaciją su Jumis siejame šioje sutartyje numatytais reklamos tikslais. Taip pat gauname bendrų įžvalgų apie programėlės optimizavimą ir reklamos kampanijų sėkmę. Savo reklamos partneriams teikiame statistiškai apdorotus anoniminius duomenis apie jų reklamos kampanijų sėkmę atsiskaitymo tikslais. Mūsų reklamos partneriai negali susieti šios informacijos su Jumis.


Į vertinimą neįtraukiami specialiųjų kategorijų asmens duomenys, nurodyti BDAR 9 straipsnio 1 dalyje.

5. Bendrosios naudojimosi paslauga sąlygos


Šis skyrius taikomas tik tada, kai naudojatės „Lidl Plus" programėle (kaip apibrėžta šių Sąlygų 4 skyriuje). Produktų rezervavimo funkcijos naudojimui taikomas 6 skyrius. Atkreipkite dėmesį, kad visa Paslaugos naudojimo apimtimi galite naudotis tik naudodamiesi „Lidl Plus" programėle.

Norint naudotis „Lidl Plus“ Paslauga, reikalingas galiojantis mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas ir „Mano Lidl“ paskyra.


Taip pat, norėdamas naudotis „Lidl Plus“ programėle, Vartotojas turi atsisiųsti programinę įrangą iš mobiliųjų platformų programėlių parduotuvės. Skirtingų tipų mobiliesiems telefonams prieinamos konkrečios programinės įrangos versijos. Dėl techninių priežasčių kai kurių tipų įrenginiams gali būti neįmanoma pasiūlyti tinkamos programinės įrangos. Jei Vartotojo turimam mobiliajam telefonui tinkamos programinės įrangos nėra, šis Vartotojas negalės naudotis Paslaugomis tokiame įrenginyje. Vis dėlto, „Lidl Stiftung“ stengsis pasiūlyti programinę įrangą kuo įvairesniems mobiliųjų telefonų modeliams. Dėl nuolat kintančios produktų pasiūlos mobiliųjų įrenginių rinkoje „Lidl Stiftung“ negali užtikrinti, kad Paslaugomis bus galima naudotis visuose šiuo metu egzistuojančiuose mobiliuosiuose telefonuose.


Įdiegiant programinę įrangą ir naudojantis Paslaugomis būtina reguliariai perduoti duomenis iš Vartotojo mobiliojo telefono. Duomenų perdavimo apimtis ir dažnis priklauso nuo Paslaugų rūšies ir masto. Duomenų perdavimo ryšio išlaidas apmoka dalyvis. Jų dydis priklauso nuo sutarties, kurią Vartotojas yra sudaręs su savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėju.


„Lidl Stiftung“ Paslaugos neapima Vartotojo interneto ryšio išlaidų ir jo priežiūros. Tik Vartotojas yra atsakingas už savo susitarimus su interneto paslaugos teikėju.


Taip pat naudojantis „Lidl Plus“ Paslauga, būtina užtikrinti, kad baterijos įkrova būtų pakankama, o ekranas būtų pakankamo ryškumo, kad atsiskaitant už prekes būtų galima nuskaityti QR kodą.


Vartotojas privalo įdiegti „Lidl“ siūlomus naujinius. Vartotojai apie tai informuojami, kai naudosis programine įranga. „Lidl Plus“ Paslauga draudžiama naudotis manipuliuojant galiniais įrenginiais (pavyzdžiui, pašalinus gamintojo apribojimus ir (arba) atrakinus gamintojo sistemą).


6. Produktų rezervavimo funkcija


Šis 6 skirsnis taikomas Produktų rezervavimo funkcijos naudojimui. Rezervacijas galima atlikti tik „Lidl Plus“ programėlėje.


6.1 Dalykas


Produktų rezervavimo funkcija leidžia rezervuoti programėlėje „Lidl Plus“ išsamiau nurodytus produktus ir juos atsiimti pasirinktoje parduotuvėje. Norėdami tai padaryti, pirmiausia turite užsiregistruoti dėl Paslaugos teikimo per „Lidl Plus“ programėlę pagal 3 skirsnyje nurodytas sąlygas. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuos mūsų asortimento produktus galima įsigyti tik ribotą laiką. Todėl pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo apriboti arba išjungti Produktų rezervavimo funkciją „Lidl Plus“ programėlėje.


6.2 Neįpareigojantis rezervacijos pobūdis


Produktų rezervacijos yra nemokamos ir neįpareigojančios. Produktų rezervacijos nesukelia jokių pagrindinių sutartinių įsipareigojimų, t. y. rezervacijos neįpareigoja Jūsų nupirkti, o taip pat ir nesuteikia Jums teisės reikalauti pateikti ar perduoti pasirinktus produktus.


6.3 Produktų rezervavimo procesas


„Lidl Plus“ programėlėje esanti Produktų rezervavimo funkcija automatiškai parodys, kokių produktų yra Jūsų pasirinktoje parduotuvėje. Jei pasirinktoje parduotuvėje pasirinktų produktų nėra, galite pasirinkti kitą parduotuvę. Užsakymą turite atlikti pirmiausia pasirinkdami norimą produkto kiekį „Lidl Plus“ programėlėje ir spustelėdami „Rezervuoti“, kad produktas būtų įdėtas į pirkinių krepšelį. Pirkinių krepšelyje vis dar galite keisti pasirinktų produktų kiekį arba pašalinti produktus iš pirkinių krepšelio. Produktų rezervavimo procesas užbaigiamas, kai tik pirkinių krepšelyje paspaudžiate mygtuką „Rezervacijos patvirtinimas“. Tuomet registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gausite užsakymo gavimo patvirtinimą. Kai tik rezervuoti produktai bus pristatyti į parduotuvę ir paruošti atsiėmimui, el. paštu gausite pranešimą apie atsiėmimą. Tikslų rezervuotų produktų laikymo laiką pasirinktoje parduotuvėje rasite „Lidl Plus“ programėlėje ir pranešime apie atsiėmimą. Nėra galimybės pratęsti produktų laikymo parduotuvėje laiko. Programėlėje taip pat bet kuriuo metu galite stebėti savo užsakymo būseną.


6.4 Atsiėmimas ir pirkimas parduotuvėje


Norėdami atsiimti rezervuotus produktus, kreipkitės į pasirinktos parduotuvės filialo darbuotoją ir nurodykite užsakymo numerį, kurį rasite „Lidl Plus“ programėlėje, rezervacijos patvirtinime arba pranešime apie atsiėmimą. Už rezervuotus produktus galima sumokėti vietoje, t.y. parduotuvės kasoje. Sutarties partneris yra „Lidl“ bendrovė, valdanti pasirinktą parduotuvę.


6.5 Vėlesnis rezervacijos pakeitimas ir atšaukimas


Bet kuriuo metu „Lidl Plus“ programėlės skiltyje „Jūsų užsakymas“ galite pakeisti arba atšaukti visą užsakymą arba jo dalį, paspaudę mygtuką „Pakeisti“ arba „Atšaukti užsakymą“. Paspaudus mygtuką „Keisti“, ankstesnė rezervacija bus atšaukta, o visi iš pradžių rezervuoti produktai vėl bus įtraukti į pirkinių krepšelį. Tuomet galėsite redaguoti pirkinių krepšelį ir dar kartą patvirtinti rezervaciją spustelėdami „Rezervacijos patvirtinimas“. Jei rezervacija nebus dar kartą patvirtinta, jokie produktai nebus rezervuoti. Po kiekvieno užsakymo pakeitimo ar atšaukimo registracijos metu nurodytu el. pašto adresu gausite patvirtinimo pranešimą.


Kaip alternatyvą užsakymo atšaukimui arba jei atšaukti užsakymo techniškai nebeįmanoma, nes užsakymo būsena nebėra „ruošiama“, Jūs galite leisti sueiti užsakymo terminui neatsiimant rezervuotų produktų per 6.3 punkte nurodytą jų laikymo laikotarpį.


6.6 Istorija


Kol „Lidl Plus“ programėlėje veikia rezervavimo funkcija, Jūsų užsakymai bus atvaizduojami Jūsų paskyroje.


7. Jūsų įsipareigojimai


Jūs privalote:

• registruodamiesi ir atnaujindami savo profilį, pateikti teisingą informaciją;

• saugoti savo slaptažodį ir pasikeisti jį faktinio ar įtariamo piktnaudžiavimo atveju;

• naudotis Paslauga taip, kad nepažeistumėte galiojančių teisės aktų.


8. Atsisakymas

8.1 Teisė atsisakyti sutarties


Turite teisę nutraukti šią sutartį per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpį sudaro 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.


Norėdami pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, turite mums adresu

Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Nekarsulmas

Vokietija


Tel. Nr.: 8 800 10011

El. paštas: klientai@Lidl.lt


išsiųsti mums aiškų pareiškimą (pavyzdžiui, laišką paštu, faksu arba el. paštu) apie savo sprendimą atšaukti šią sutartį. Šiuo tikslu galite naudoti pridedamą pavyzdinę atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma. Siekiant laikytis sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą atsisakymo teise išsiųstumėte iki atsisakymo termino pabaigos.


8.2 Sutarties atsisakymo pasekmės


Jums nutraukus sutartį, mes privalome nedelsdami ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie šios sutarties nutraukimą, grąžinti Jums visus iš Jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei pigiausias mūsų siūlomas standartinis pristatymas). Atlikdami šį grąžinimą naudosime tokias pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote sudarydami pirminį sandorį, nebent su Jumis būtų aiškiai susitarta kitaip; jokiu būdu už šį grąžinimą iš Jūsų nebus imamas mokestis.

Jei prašote, kad Paslaugos būtų pradėtos teikti per sutarties atsisakymo laikotarpį, privalote mums sumokėti pagrįstą sumą, atitinkančią jau suteiktų Paslaugų iki to momento, kai mums pranešėte apie pasinaudojimą savo teise atsisakyti šios sutarties, dalį, lyginant su visa sutartyje numatytų paslaugų apimtimi.


8.3 Atsisakymo forma

[PDF forma]


9. Atsakomybė


Mes be jokių apribojimų prisiimame atsakomybę už žalą, padarytą dėl tyčios ir didelio neatsargumo, taip pat už žalą, atsiradusią dėl gyvybės, kūno ar sveikatos sužalojimo.


Nedidelio neatsargumo atvejais mes prisiimame atsakomybę tik tuo atveju, jei yra pažeidžiami esminiai sutartiniai įsipareigojimai. Esminė sutartinė prievolė šio punkto apimtyje yra tokia prievolė, kurios įvykdymas visų pirma leidžia įvykdyti sutartį ir kurios įvykdymu sutarties šalis gali nuolat pasikliauti. Šiuo atveju atsakomybė ribojama tipine ir numanoma žala sutarties sudarymo metu.


Atsakomybės apribojimai atitinkamai taikomi ir mūsų darbuotojams, atstovams bei įgaliotiniams.


Bet kokia mūsų atsakomybė už aiškiai nurodytas garantijas ir pretenzijas, pagrįstas atsakomybės už produktus pagal įstatymus, lieka nepakitusi.

Visais kitais atžvilgiais atsakomybė mūsų atžvilgiu yra netaikoma.


10. Nutraukimas, panaikinimas


Vartotojas turi teisę bet kada ir nenurodydamas priežasčių nutraukti savo dalyvavimą paspausdamas funkciją „Naikinti vartotojo paskyrą“. „Lidl Stiftung“ taip pat turi teisę nenurodydama priežasčių panaikinti vartotojo paskyrą, apie tai įspėjusi prieš 10 dienų. Tai neturi įtakos šalių teisei nutraukti sutartį prieš terminą dėl svarbių priežasčių.


11. Baigiamosios nuostatos


Europos Komisija siūlo internetinį ginčų sprendimo portalą: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tačiau mes neprivalome ir nepageidaujame dalyvauti vartotojų arbitražo komisijos ginčų sprendimo procesuose.