Žaidimo „Trink ir laimėk“ taisyklės

2023 m. kovo mėn. versija


ŽAIDIMO „LAIMĖS RATAS“ TAISYKLĖS


1. Žaidimo „Laimės ratas“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo vykdymo tvarką, apibrėžia Žaidimo laimėtojų išaiškinimo ir laimėtų kuponų panaudojimo sąlygas.


2. Žaidimą organizuoja UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111791015), Viršuliškių skg. 34–1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – „Lidl“).


3. Žaidimo dalyviais yra laikomi visas Taisyklių 3 punkte nurodytas sąlygas atitinkantys „Lidl“ klientai, Žaidimo laikotarpiu į savo mobilų įrenginį parsisiuntę „Lidl“ programėlę „Lidl Plus“.


4. Žaidimas organizuojamas nuo 2023 m. kovo 6 d. 00:00 val. iki 2023 m. Balandžio 9 d. ir gali būti pratęstas vienašališku „Lidl” sprendimu.


5. Žaidimas organizuojamas „Lidl“ programėlėje „Lidl Plus“.


6. Žaidimo dalyviai po kiekvieno apsipirkimo „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėje, kai apsipirkimo vertė viršija 0,00 EUR sumą, gauna 1 (vieną) „Laimės rato“ kortelę (toliau – Kortelė), išskyrus atvejus, kai nuo paskutinio apsipirkimo su „Lidl“ programėle „Lidl Plus“, už kurį Žaidimo dalyvis gavo Kortelę, praėjo mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių.


7. Kortelės nėra išduodamos perkant alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, pradinio maitinimo kūdikių mišinius, dovanų korteles, spaudos prekes, tarą.


8. Kortelę ir automatinį pranešimą apie gautą Kortelę Žaidimo dalyvis gauna „Lidl“ programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyroje. Kortelė yra išsaugoma „Tavo dovanos po apsipirkimų“ skiltyje.


9. Gauta Kortelė galioja 96 (devyniasdešimt šešias) valandas, t.y. 4 dienas, skaičiuojant nuo Kortelės gavimo momento. Žaidimo dalyvis kiekvienos gautos Kortelės galiojimo trukmę gali pasitikrinti savo programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyros skiltyje „Tavo dovanos po apsipirkimų“.


10. Pasibaigus Kortelės galiojimo terminui Žaidimo dalyvio nepatikrinta Kortelė yra automatiškai pašalinama iš Žaidimo dalyvio programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyros. Dalyvauti Žaidime su šia Kortele nebegalima.


11. Žaidimo dalyvis mobiliojo įrenginio ekrane paspausdamas „Laimės rato“ viduryje esantį mygtuką ir tokiu būdu išsukdamas „Laimės ratą“, patvirtina, kad atidžiai perskaitė šias Taisykles, suprato dalyvavimo Žaidime sąlygas su jomis besąlygiškai sutinka.


12. Patikrinęs Kortelę, tai yra mobiliojo įrenginio ekrane paspaudęs „Laimės rato“ viduryje esantį mygtuką ir tokiu būdu išsukęs „Laimės ratą“, Žaidimo dalyvis iškart sužino, ar Žaidimo dalyvis laimėjo Kuponą ir, jei laimėjo, kokį Kuponą. Viena Kortelė gali laimėti vieną Kuponą.


13. Laimėtus Kuponus Žaidimo dalyvis savo programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyroje mato Kuponų pavidalu. Kuponai yra išsaugomi programėlės „Lidl Plus“ skiltyje „Kuponai“.


14. Žaidimo dalyvio laimėti Kuponai turi galiojimo terminą, per kurį turi būti panaudojami. Galiojimo terminu Kuponas Žaidimo dalyvio gali būti panaudotas apsiperkant bet kurioje „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėje.


15. Kuponas negalioja tam apsipirkimui, už kurį Žaidimo dalyvis gavo Kortelę, kurią patikrinęs laimėjo šį Kuponą. Žaidimo dalyvis Kuponą gali panaudoti kito apsipirkimo metu.


16. Kuponai fiziškai Žaidimo dalyviams nėra išduodamai. Žaidimo dalyvių laimėti Kuponai Žaidimo dalyvių prašymu negali būti pakeisti kitu Kuponu. Laimėtų Kuponų vertė Žaidimo dalyviams taip pat nėra kompensuojama grynaisiais pinigais.


17. „Lidl“ pasilieka teisę be atskiro įspėjimo apriboti atskirų programėlės „Lidl Plus“ naudotojų galimybes dalyvauti Žaidime tais atvejais, kai jie dalyvavimo Žaidime tikslais naudoja neleistinas priemones.


18. „Lidl“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti Žaidimą.


19. Su pilnomis Taisyklėmis galite susipažinti interneto tinklapyje https://www.lidl.lt/c/zaidimo-trink-ir-laimek-taisykles/s10025606