„My Lidl“ paskyros duomenų apsaugos informacija

Paskutinių pakeitimų data: 2023 liepa

Versija: 1.5.1


„My Lidl“ paskyra yra „Lidl“ įmonių grupės (toliau – „ Įmonių grupė“), kurią valdo „Lidl Stiftung & Co. KG“, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Vokietija (toliau – „Lidl Stiftung“, „mes“), teikiama paslauga (toliau – „My Lidl“ paskyra arba „Paslauga“). Slaptažodžiu apsaugotoje „My Lidl“ paskyroje galite peržiūrėti, pasiekti, tvarkyti ir redaguoti savo duomenis centrinėje vietoje (toliau – „Portalas“). Be to, joje taip pat siūloma vieno prisijungimo paslauga (toliau – „SSO“), kuria naudodamiesi galite naudotis įvairiais įmonių grupės skaitmeniniais pasiūlymais atlikę vienkartinę registraciją.


„Lidl Stiftung“ tvarko duomenis, reikalingus teikiant Paslaugą, kaip atsakinga šalis, t. y. renka, kaupia, vertina ir perduoda duomenis kitoms „Lidl“ įmonių grupės bendrovėms Paslaugos teikimo tikslu.


Sąraše yra tik aktualios ir šiuo metu grupės dalimi esančios „Lidl“ bendrovės. Ateityje į šį sąrašą gali būti įtrauktos ir kitos bendrovės, jei SB Lidl KG tiesiogiai arba netiesiogiai priklausys atitinkamos bendrovės akcijos ir tokios bendrovės dalyvaus teikiant Paslaugą. Šis duomenų perdavimas apsiriboja tais Jūsų duomenų rinkiniais, kurių reikia atitinkamai „Lidl“ bendrovei, kad galėtų pasiūlyti atitinkamą tikslinę paslaugą arba padėti mums kaip paslaugų teikėjas, kiek tai susiję su „My Lidl“ paskyra (žr. išsamesnę informaciją toliau).


Ši duomenų apsaugos informacija taikoma „Lidl Stiftung“ kaip duomenų valdytojo vykdomai duomenų tvarkymo veiklai. Jei turite su duomenų apsauga susijusių paklausimų ir norite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, kreipkitės į mus, pvz., šiuo adresu: duomenuapsauga@lidlplus.lt. Su „Lidl Stiftung“ duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti pirmiau nurodytu pašto adresu.


SSO suteikia galimybę Jums vieną kartą prisiregistravus įmonių grupės internetinei paslaugai (pvz., tokiai kaip internetinės parduotuvės, „spustelk ir atsiimk“ paslaugos, mobiliosios programėlės ir kt., toliau – „tikslinė paslauga“) šia tiksline paslauga naudotis su tuo pačiu naudotojo vardu ir slaptažodžiu, su sąlyga, kad SSO veikia su atitinkama tiksline paslauga.


„My Lidl“ paskyros puslapis leidžia Jums peržiūrėti, pasiekti, valdyti ir rodyti Jūsų „My Lidl“ paskyroje saugomą informaciją vienoje vietoje, jei Portalas įdiegtas atitinkamoje tikslinėje paslaugoje. „My Lidl“ paskyros puslapyje rodomi 1 skyriuje aprašyti pagrindiniai klientų duomenys ir informacija („Apie mane“, „Šeimos klubas“, mokėjimų istorija).


1. Kokius asmens duomenis mes renkame?


Mano „My Lidl“ paskyros registracija


Jei registruojatės tikslinei paslaugai anksčiau nesiregistravę kitai tikslinei paslaugai ir todėl pirmą kartą kuriate „My Lidl“ paskyrą, registracijos proceso metu prašome Jūsų nurodyti bent savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Priklausomai nuo tikslinės paslaugos, taip pat renkami papildomi pagrindiniai kliento duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, mobiliojo telefono numeris ir pageidaujama „Lidl“ parduotuvė. Pasirinktinai galima nurodyti kreipinį, lytį ir adresą (gatvę, namo numerį, pašto kodą, miestą ir valstybę). Galite sužinoti, kurie mūsų renkami duomenys konkrečiai perduodami dėl atitinkamos tikslinės paslaugos, susipažindami su tokios atitinkamos tikslinės paslaugos duomenų apsaugos informacija. Kai registruositės naujai tikslinei paslaugai su esama „My Lidl“ paskyra, paprašysime tik pirmiau paminėtų klientų pagrindinių duomenų, kurių dar nepateikėte ir kurių reikia, kad galėtumėte naudotis tokia tiksline paslauga.


Taip pat renkame tokius duomenis kaip: Jūsų IP adresas, Jūsų judesiai kompiuterio pelyte, Jūsų lankymosi „My Lidl“ paskyros registracijos svetainėje trukmė, internetiniai identifikatoriai, pvz., įrenginio ID, išsami informacija apie naršyklę, t. y. naršyklės pavadinimas ir versija, įrenginio, kuriame įdiegta naršyklė, operacinės sistemos pavadinimas ir versija bei tinklo duomenys apie Jūsų įrenginio vietą tuo metu, kai prisijungiate prie savo paskyros.


Be to, mes taip pat saugome ir tvarkome tam tikrus duomenis taip vadinamuose žurnaliniuose įrašuose, jei lankėtės registracijos puslapyje. Žurnaliniuose įrašuose yra informacija apie registracijos / bandymo prisijungti datą ir laiką, taip pat informacija, ar registracija / prisijungimas pavyko, pateiktas el. pašto adresas ir IP adresas.


„Apie mane“ funkcijos naudojimas


Jei savo noru „My Lidl“ paskyros puslapio skiltyje „Apie mane“ įvesite tam tikrą informaciją apie save ir savo pomėgius, taip pat Jūsų vaiko gimimo datą, šiuos duomenis taip pat išsaugosime ir galėsite juos matyti.


Susiejimas su „Lidl Liddle (Šeimos) klubu“


Jei taip pat registravotės mūsų „Šeimos klube“, saugome informaciją apie suteiktas naudas ir ją rodome Portale.


Mokėjimų istorija


Papildomai prie pirmiau nurodytų duomenų, taip pat galime gauti informaciją iš Jūsų naudojamos tikslinės paslaugos operatoriaus apie jo užfiksuotus mokėjimo būdus ir Jūsų pirkimų ir užsakymų istoriją. Šiuos duomenis rodome Jums Portale. Susipažindami su atitinkamos tikslinės paslaugos duomenų apsaugos informacija galite sužinoti, kurie tikslinės paslaugos operatoriai perduoda savo tvarkomą mokėjimų istoriją į „My Lidl“ paskyrą.


Naudotojo elgesio / slapukų analizė


"Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Vokietija, yra duomenų valdytojas, slapukų ir kitų panašių technologijų naudojimo duomenų tvarkymo tikslu interneto svetainėje accounts.lidl.com ir Portale.


Kai slapukai ir panašios technologijos naudojamos naudojimo duomenims apdoroti (ypač vietiniam saugojimui), failai saugomi vietoje Jūsų galiniame įrenginyje (nešiojamajame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje, išmaniajame telefone ar pan.), kai lankotės mūsų svetainėje, naudojate mūsų Paslaugą. Šie failai nedaro jokios žalos Jūsų galiniam įrenginiui ir juose nėra jokių virusų, Trojos arklių ar kitų kenkėjiškų programų. Juose saugoma informacija, susijusi su Jūsų naudojamais galiniais įrenginiais ir veiksmais, kuriuos atliekate jais naudodamiesi. Tačiau tai nereiškia, kad mes tiesiogiai sužinome Jūsų tapatybę. Slapukais į žiniatinklio serverį siunčiama įvairi informacija, pavyzdžiui, Jūsų įrenginio IP adresas.


Naudojamų slapukų apžvalgą kartu su atitinkamais tvarkymo tikslais, saugojimo laikotarpiais ir visais integruotais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais galite rasti čia (be patogumo ir rinkodaros tikslais naudojamų slapukų, kurie ten taip pat išvardyti).

Klientų aptarnavimas


Kai kreipiatės į „Lidl“ klientų aptarnavimo skyrių, jie gali matyti Jūsų „My Lidl“ paskyroje esančią informaciją, kad kuo veiksmingiau Jums pagelbėtų.


2. Kokiais tikslais ir kokiu teisiniu pagrindu vadovaudamiesi mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?


Registracijos, prisijungimo ir paskyros tvarkymo tikslas


Siekdami suteikti Jums kuo didesnį patogumą naudojantis mūsų paslaugomis, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis „My Lidl“ paskyroje, kad Jums nebereikėtų dar kartą įvesti savo asmens duomenų norint naudotis Paslauga.


Nuo šiol savo „My Lidl“ paskyra galite naudotis dėl visų su ja susietų tikslinių paslaugų ir Jums nereikės atskirai pereiti viso registracijos proceso arba naujai įvedinėti išsamius naudotojo duomenis kiekvienu atveju, kaip numatyta ir sutarta naudojimo sąlygose.

Todėl teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, t. y. Jūs pateikiate mums duomenis remdamiesi tarp mūsų egzistuojančiais sutartiniais santykiais.

Tai taip pat taikoma visiems papildomiems asmens duomenims, kuriuos gauname iš tikslinių paslaugų operatorių dėl naudojimosi Jūsų „My Lidl“ paskyra.


Jei savo noru įvestumėte tam tikrą informaciją apie save ir savo pomėgius skiltyje „Apie mane“, šiuos duomenis taip pat rodysime šiuos duomenis Jūsų peržiūrai „My Lidl“ paskyroje, kaip numatyta naudojimo sąlygose. Šiuo atveju teisinis pagrindas taip pat yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas.


Kliento profilio apsaugos tikslas


Registracijos ir (arba) prisijungimo metu mes naudojame „Google reCaptcha“, t. y. „Google“ teikiamą paslaugą. Mūsų teisėtas interesas yra Jūsų duomenų ir mūsų sistemų apsauga. Šiame kontekste naudojama įvairios informacijos analizė, siekiant nustatyti, ar duomenis įveda žmogus, ar automatizuota programa. Ši analizė prasideda automatiškai, kai tik atidarote „My Lidl“ paskyros registracijos svetainę. Analizės metu „Google reCaptcha“ įvertina įvairią informaciją (pvz., IP adresą, Jūsų puslapyje praleistą laiką ar naudotojo atliktus judesius kompiuterio pelyte). Sugeneruota informacija perkeliama į „Google“ serverį JAV ir ten yra apdorojama. Informacijos rinkimas ir analizė nesudaro sąlygų mums ar „Google“ Jūsų identifikuoti. Visų pirma, informacija „Google“ nebus apjungta su Jūsų asmens duomenimis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google reCaptcha“, apsilankykite https://policies.google.com/privacy?hl=lt arba https://policies.google.com/terms?hl=lt. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas.


Jūsų techninių naudotojo duomenų tvarkymo siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui tikslas


Mes naudojame Jūsų IP adresą, taip pat pirmiau aprašytus internetinius identifikatorius, žurnalinius įrašus ir informaciją apie Jūsų vietovę pagal tinklo duomenis, kad užkirstume kelią piktnaudžiavimui, išvengtume bei nustatytume bet kokius saugumo pažeidimus ir kitą draudžiamą ar neteisėtą veiklą. Pavyzdžiui, jei prisijungiate naudodami naują / nežinomą įrenginį, mes galime Jums pranešti apie tokį prisijungimo bandymą. Šių duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu stebėti ir gerinti su mūsų paslaugos teikimu susijusios informacijos saugumą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).


Susipažinimo su duomenimis Portale ir jų valdymo tikslas


SSO suteikia Jums įvairiose svetainėse naudojamą tapatybę, kurią atpažįsta ir tikrina susietų tikslinių paslaugų operatoriai. Šiuo būdu savo pagrindinius duomenis ir informaciją iš 1 skyriuje nurodytų „Apie mane“ ir „Lidl Liddle klubas“ funkcijų taip pat galite matyti iš susietų tikslinių paslaugų Portale ir juos naudoti atitinkamoms tikslinėms paslaugoms ta apimtimi, kiek reikia atitinkamu tikslu. Portalas taip pat leidžia Jums lengvai ir vienoje vietoje valdyti ten ir savo „My Lidl“ paskyroje įvestus duomenis. Pavyzdžiui, galite taisyti ir dalinai ištrinti savo pagrindinius duomenis, pasikeisti slaptažodį ir peržiūrėti tam tikrą informaciją apie savo pirkimus ir užsakymus per atitinkamas tikslines paslaugas. Be to, Portalas suteikia Jums galimybę naudoti išsaugotus duomenis, kai naudojatės atitinkama tiksline paslauga. Pavyzdžiui, atsiskaitymo „Lidl“ internetinėje parduotuvėje metu galite automatiškai naudoti savo adresą, kuris įvestas Portale, ir Jums nereikės jo iš naujo suvesti.


Skilties „Apie mane“ tvarkymas Jus dominančių produktų nustatymo ir mūsų internetinių pasiūlymų optimizavimo tikslais


Jei savo noru įvestumėte tam tikrą informaciją apie save ir savo pomėgius skiltyje „Apie mane“, šiuos duomenis taip pat saugosime ir juos galėsite matyti savo „My Lidl“ paskyroje.


Jei registravote naudotis „Lidl Plus“ paslauga, taip pat naudosime Jūsų „Apie mane“ skiltyje pateiktą informaciją į konkretų asmenį orientuotos tikslinės reklamos tikslu, kas yra „Lidl Plus“ paslaugos dalis, kaip numatyta naudojimosi „Lidl Plus“ paslauga sutartyje. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, t. y. Jūs pateikiate mums duomenis remdamiesi tarp mūsų egzistuojančiais su naudojimusi „Lidl Plus“ susijusiais sutartiniais santykiais.


Kliento prašymų tvarkymo tikslas


Jei kreipiatės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių, kad būtų išspręstos bet kokios su „My Lidl“ paskyra susijusios problemos, naudosime joje saugomus Jūsų duomenis, kad sutvarkytume Jūsų pateiktą prašymą. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, kadangi tvarkymas yra būtinas tam, kad Jums galėtų būti teikiama sutarta paslauga arba įvykdyta naudojimo sutartyje numatyta sutartinė sąlyga.


Jei kreipiatės į „Lidl“ klientų aptarnavimo skyrių dėl su tikslinėmis paslaugomis susijusių problemų, perduosime „My Lidl“ paskyroje saugomus Jūsų duomenis atitinkamos tikslinės paslaugos operatoriui, kad jis galėtų spręsti Jūsų problemą kaip galima veiksmingiau. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, t. y. mes taip vykdome su Jumis sudarytą sutartį.


Slapukų naudojimas


Slapukai ir kitos panašios tvarkymo technologijos, skirtos naudojimo duomenims tvarkyti, naudojamos šiais tikslais, priklausomai nuo slapuko ar kitos panašios tvarkymo technologijos kategorijos:


  • Techniškai būtini: tai slapukai ir panašūs metodai, be kurių negalėtumėte naudotis mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, kad mūsų svetainė būtų tinkamai rodoma, įskaitant šriftą ir spalvą, kad būtų galima naudotis norimomis funkcijomis ir atsižvelgiant į Jūsų nustatymus, pavyzdžiui, Jūsų pasirinkimus, susijusius su slapukais ir panašiomis technologijomis, kad būtų išsaugota Jūsų registracija prisijungimo srityje ir t. t.).
  • Statistiniai: šios technologijos leidžia mums rengti anoniminę statistiką apie naudojimąsi mūsų paslaugomis. Tai, pavyzdžiui, leidžia mums nustatyti, kaip dar geriau pritaikyti svetainę prie naudotojų įpročių.

Teisinis pagrindas techniškai būtinų slapukų naudojimui yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Papildomai galite savanoriškai sutikti su analitinių slapukų naudojimu (ir tokį sutikimą galite vėliau atšaukti). Teisinis pagrindas tam yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Išsamesnę informaciją galite rasti mūsų Slapukų naudojimo politikoje.

3. Kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?


Perdavimas tikslinių paslaugų operatoriams


Jei naudojatės savo „My Lidl“ paskyra, kad galėtumėte pasinaudoti tiksline paslauga, Jūsų duomenis perduosime atitinkamos tikslinės paslaugos operatoriui pirkimo sutarčių ar kitų paslaugų, kurios buvo užsakytos per tikslines paslaugas, kurias apima „My Lidl“ paskyra, tvarkymo tikslais. Operatorius gauna tokius duomenis, kurie yra būtini užsakytai paslaugai teikti, jei šiuos duomenis išsaugojote arba Portale rodoma kita tikslinė paslauga , t. y. priklausomai nuo pateikto pasiūlymo:


- prisijungimo duomenų patikrinimas (el. pašto adresas, slaptažodis, telefono numeris, jei taikoma);

- pagrindiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, gimimo data);

- išsaugoti mokėjimo būdai;

- informacija apie Jūsų dalyvavimą „Šeimos klubo“ programoje;

- „Apie mane“ skiltyje saugoma informacija apie Jus ir Jūsų pomėgius.

Mes taip pat perduodame pagrindinius Jūsų kliento duomenis toms įmonių grupės įmonėms, į kurias kreipėtės su klientų aptarnavimo prašymais dėl su „My Lidl“ paskyra susijusių paslaugų.


Jei naudojate „Google“ asistentą kaip mūsų tikslinių paslaugų dalį, atkreipkite dėmesį, kad šiuo tikslu „Google“ gauna prieigą prie jūsų kliento ID, kad galėtų užmegzti ryšį su atitinkama tiksline paslauga. Už jūsų duomenų tvarkymą „Google“ (kiek mums žinoma, už balso komandų įrašymą ir konvertavimą) atsako tik „Google“. Daugiau informacijos rasite atskiroje „Google“ privatumo politikoje ( https://policies.google.com/privacy?hl=lt).


Perdavimas paslaugų teikėjams


Be to, mes pasitelkiame paslaugų teikėjus Jūsų duomenims tvarkyti. Mūsų vardu veikiančios įmonės yra kruopščiai atrenkamos ir joms raštu suteikiami atitinkami įgaliojimai. Šios įmonės yra saistomos mūsų nurodymų ir yra tikrinamos mūsų prieš pradedant duomenų tvarkymą ir reguliariai, kai šis procesas jau prasidėjęs. Šios įmonės niekada nesiekia savo pačių tikslų tvarkydamos jūsų asmens duomenis. Šiame kontekste mes persiunčiame Jūsų duomenis gavėjams, kurie mums teikia:


- duomenų saugojimo, duomenų bazių sistemų paslaugas ir pan.,

- sukčiavimo prevencijos paslaugas,

- techninę pagalbą ir

- rinkodaros konsultacijas.

Mes draudžiame bet kokį tolesnį Jūsų duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.


Perdavimas į trečiąsias šalis


Jei asmens duomenis perduodame gavėjams trečiosiose šalyse (šalyse, kurios nėra Europos ekonominės erdvės šalys), galite tai suprasti iš informacijos apie mūsų paslaugų teikėjų atliekamą duomenų tvarkymą, aprašytą šioje duomenų apsaugos informacijoje. Priimdama sprendimus dėl apsaugos tinkamumo, Europos Komisija sprendžia, ar tokia trečioji šalis užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį. Tikslų šalių, dėl kurių priimtas sprendimas dėl apsaugos tinkamumo, sąrašą rasite čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Jei Europos Komisija nenustato, jog trečiojoje šalyje yra užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis, mes patys užtikrinsime, kad tinkamas duomenų apsaugos lygis būtų užtikrinamas kitomis priemonėmis, tokiomis kaip: įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės, standartinės sutarčių sąlygos, sertifikavimo mechanizmai arba pripažinti elgesio kodeksai. Jei norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu (žr. pirmiau).


4. Kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų konfidencialumą?


Siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų konfidencialumą, mūsų darbuotojams, susijusiems su duomenų tvarkymu, draudžiama be leidimo rinkti, tvarkyti ar naudoti asmens duomenis. Mūsų kruopščiai atrinkti darbuotojai, kurie atidžiai laikosi duomenų apsaugos įstatymų, sudarant darbo sutartį yra įpareigojami saugoti duomenų slaptumą. Ši prievolė lieka galioti net ir su jais nutraukus darbo santykius.


5. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?


Paprastai Jūsų duomenis saugome tol, kol esate registruotas „My Lidl“ paskyros naudotojas.


Jei dėl tikslinės paslaugos užsiregistravote tik per „My Lidl“ paskyrą, Jūsų duomenys bus atitinkamai ištrinti, kai tik paprašysite ištrinti savo dėl tikslinės paslaugos sukurtą paskyrą. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jei per „My Lidl“ paskyrą užsiregistravote dėl kelių tikslinių paslaugų, Jūsų „My Lidl“ paskyra ir visi mūsų saugomi asmens duomenys bus ištrinti tik ištrynus visas su „My Lidl“ paskyra susietas tikslines paslaugas. Atitinkamai taikomi tikslinės paslaugos duomenų apsaugos informacijoje aprašyti saugojimo laikotarpiai.


Už duomenų tvarkymą ir saugojimą atsako atitinkamas naudojamos paslaugos operatorius, kuris šiam tikslui naudoja duomenis, reikalingus užsakytai paslaugai teikti, o tada šie duomenys yra archyvuojami pagal įstatymų numatytus saugojimo laikotarpius (atitinkamai taikomi tikslinės paslaugos duomenų apsaugos informacijoje aprašyti saugojimo laikotarpiai).


6. Kokias teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu, turite?


Gavę Jūsų prašymą, mes, savaime suprantama, suteiksime Jums informaciją pagal BDAR 15 straipsnį (o ypač informaciją apie tai, kokius duomenis apie Jus saugome, duomenų gavėjus, kuriems atskleidžiami duomenys, arba tokių gavėjų kategorijas, saugojimo tikslą ir kt.). Įią informaciją teiksime neatlygintinai. Esant teisės aktuose nustatytoms sąlygoms, Jūs taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti klaidingus Jūsų asmens duomenis, be to, reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą ir reikalauti užtikrinti Jūsų asmens duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.


Tais atvejais, kai duomenų tvarkymas grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu arba yra atliekamas tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Kiek duomenų tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo atšaukti savo sutikimą, toks atšaukimas galioja būsimo duomenų tvarkymo atžvilgiu.


7. Pareigos teikti duomenis nebuvimas


Jei šiuos duomenis teikiate savo iniciatyva, Jūs neprivalote pateikti pirmiau nurodytos savanoriškai teikiamos informacijos, tačiau neturėdami šių duomenų mes negalime Jums teikti „My Lidl“ paskyros paslaugos visa apimtimi, taip pat visa apimtimi teikti Jums tikslinių paslaugų, kurioms teikti tokie duomenys reikalingi. „My Lidl“ paskyroje neprivalomų duomenų laukeliai pažymėti atitinkamai.


8. Ar turime teisę keisti duomenų apsaugos informaciją?


Šią duomenų apsaugos informaciją gali tekti keisti pasikeitus teisinei situacijai arba „My Lidl“ paskyros duomenų tvarkymo aplinkybėms. Jei pasikeičia Jūsų asmens duomenų tvarkymo aplinkybės arba apimtis, informuosime Jus apie tai ir, jei reikia, paprašysime Jūsų sutikimo.

Atsisiųsti „Lidl Plus“ privatumo politiką

Norėdami peržiūrėti PDF dokumentą, jums reikia Adobe Acrobat Reader.