„Kuponas Plus“ taisyklės - Lidl Plus

2023 m. sausio mėn. versija


ŽAIDIMO „Kuponas Plus“ TAISYKLĖS


1. Taisyklės


Žaidimo „Kuponas Plus“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo vykdymo tvarką, apibrėžia Žaidimo laimėtojų išaiškinimo ir „Kuponas Plus“ kuponų panaudojimo sąlygas.


Taisyklės yra skelbiamos interneto tinklapyje „Kuponas Plus“ taisyklės ir programėlėje „Lidl Plus“, atsidarius „Kuponas Plus“ žaidimo suvestinę, skiltyje „Daugiau informacijos“.


UAB „Lidl Lietuva“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias Taisykles. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. Dalyvaujant Žaidime, taikoma Taisyklių redakcija, galiojanti „Kuponas Plus“ kupono gavimo metu.


2. Žaidimo organizatorius


Žaidimą organizuoja „Lidl Stiftung & Co. KG“, Stiftsbergstraße 1, 74167 Nekarsulmas, Vokietija (toliau – „Lidl“).


3. Žaidimo dalyviai


Žaidimo dalyviais yra laikomi šiame punkte nurodytas sąlygas atitinkantys „Lidl“ klientai, Žaidimo laikotarpiu į savo mobilų įrenginį parsisiuntę „Lidl“ programėlę „Lidl Plus“ ir bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėje Žaidimo laikotarpiu įsigiję prekių su programėle „Lidl Plus“, tai yra atsiskaitymo metu kasoje pateikę skaitmeninę „Lidl Plus“ lojalumo kortelę arba suvedę (nurodę suvesti kasininkui) savo mobiliojo ryšio telefono numerį, su kuriuo yra susieta programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyra.


Teisę dalyvauti Žaidime turi fiziniai asmenys, atitinkantys visas žemiau nurodytas sąlygas:


yra ne jaunesni nei 18 metų;

yra registruoti programėlės „Lidl Plus“ naudotojai. Šią programėlę galima nemokamai atsisiųsti iš įvairių internetinių parduotuvių: „App Store“ ir „Google Play Store“. Su naudojimosi programėle „Lidl Plus“ taisyklėmis galite susipažinti čia „ www.lidl.lt/lidl-plus/naudojimo-salygos“;

patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.


Žaidime turi teisę dalyvauti ir „Lidl“ darbuotojai.


4. Žaidimo laikotarpis


Žaidimas organizuojamas nuo 2023 Vasario 01 d. 00:00 iki 2023 2023 Vasario 28 d. 00:00., kiekvieną mėnesį nustatant naujus mėnesio apsipirkimo tikslus (toliau – Mėnesio apsipirkimo tikslai), ir gali būti pratęstas vienašališku sprendimu.


Pasibaigus nurodytam Žaidimo laikotarpiui, Žaidimo dalyviai galės panaudoti Žaidimo metu atrakintus „Kuponas Plus” kuponus (juose nurodytomis sąlygomis), tačiau nauji „Kuponas Plus” kuponai Žaidimo dalyviams nebėra dalijami.


5. Dalyvavimas Žaidime


Žaidimas organizuojamas „Lidl“ programėlėje „Lidl Plus“.


Žaidimo dalyviai po kiekvieno apsipirkimo „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėje, atsiskaitymo metu kasoje pateikę „Lidl Plus“ kortelę, kaupia savo apsipirkimų metu išleistų pinigų sumas, Mėnesio apsipirkimo tikslų įgyvendinimui, ir tokiu būdu atrakina/laimi „Kuponas Plus“ kuponus. Maksimalus atrakintų/laimėtų „Kuponas Plus“ kuponų skaičius už Mėnesio apsipirkimo tikslų įgyvendinimą yra 4 (keturi).


Į apsipirkimo metu išleistų pinigų sumas nėra skaičiuojamos sumos perkant alkoholinius gėrimus, tabako gaminius, pradinio maitinimo kūdikių mišinius, dovanų korteles, spaudos prekes, tarą, gautas taromato išduotas kvitas su nurodyta suma už grąžintą depozitą.


Atrakintą „Kuponas Plus“ kuponą ir automatinį pranešimą apie jo gavimą Žaidimo dalyvis gauna „Lidl“ programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyroje. Žaidimo dalyvis programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyros skiltyje „Kuponai“ gali turėti kelis vienu metu galiojančius „Kuponas Plus“ kuponus.


Nurodytu atrakinto „Kuponas Plus“ kupono galiojimo terminu Žaidimo dalyvis gali panaudoti šį kuponą. Atrakinti „Kuponas Plus“ kuponai gali būti patikrinti tik programėlėje „Lidl Plus“. Pasibaigus „Kuponas Plus“ kupono galiojimo terminui Žaidimo dalyvio nepanaudotas „Kuponas Plus“ kuponas yra automatiškai pašalinamas iš Žaidimo dalyvio programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyros. Pasinaudoti šio „Kuponas Plus“ kupono pasiūlymu nebegalima.


6. „Kuponas Plus“ kuponai


Žaidimo metu Žaidimo dalyviai, įgyvendinę Mėnesio apsipirkimo tikslus, gali atrakinti/laimėti šiuos „Kuponas Plus“ kuponus:


specialios kainos, atskirai „Lidl“ asortimento prekei, pasiūlymo kuponus;

fiksuoto dydžio eurais nuolaidų kuponus Žaidimo dalyvio kitam apsipirkimui. Nuolaida bus pritaikyta, jei prekių krepšelio suma bus lygi arba didesnė už 20 (dvidešimt) Eur;

procentinius nuolaidų kuponus Žaidimo dalyvio kitam apsipirkimui. Nuolaida bus pritaikyta, jei prekių krepšelio suma bus lygi arba didesnė už 20 (dvidešimt) Eur. Maksimalus prekių krepšelio sumos dydis, kuriam bus pritaikyta nuolaida, yra 50 (penkiasdešimt) Eur;

procentinius nuolaidų kuponus atskiroms „Lidl“ asortimento prekėms ar prekių grupėms.


„Lidl“ pasilieka teisę, kiekvieno mėnesio pradžioje, pakeisti naujo Mėnesio apsipirkimo tikslus, t.y. reikalingą išleisti apsipirkimų metu pinigų sumą, Mėnesio apsipirkimo tikslų įgyvendinimui, taip pat atrakinamus „Kuponas Plus“ kuponus.


Atrakintus „Kuponas Plus“ kuponus Žaidimo dalyvis savo programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyroje mato kuponų pavidalu, išsaugotus programėlės „Lidl Plus“ skiltyje „Kuponai“.


„Kuponas Plus“ kuponai fiziškai Žaidimo dalyviams nėra išduodami. Žaidimo dalyvis „Kuponas Plus“ kuponų taip pat negali atsisiųsti ir išsaugoti savo mobiliajame įrenginyje, jais dalintis su kitais asmenimis ar jiems perleisti ir (ar) atsispausdinti.


Žaidimo dalyvių atrakinti „Kuponas Plus“ kuponai Žaidimo dalyvių prašymu negali būti pakeisti kitu „Kuponas Plus“ kuponu. Atrakintų „Kuponas Plus“ kuponų vertė Žaidimo dalyviams taip pat nėra kompensuojama grynaisiais pinigais.


7. Mėnesio apsipirkimo tikslų įgyvendinimo nustatymas


Žaidimo dalyviai, po kiekvieno apsipirkimo „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėje, atsiskaitymo metu kasoje pateikę „Lidl Plus“ kortelę, kaupia savo apsipirkimų metu išleistų pinigų sumas, Mėnesio apsipirkimo tikslų įgyvendinimui, ir tokiu būdu atrakina/laimi „Kuponas Plus“ kuponus:


1 tikslas, išleidus nurodytą apsipirkimų sumą eurais per mėn. - atrakinamas „Kuponas Plus“ kuponas;

2 tikslas, išleidus nurodytą apsipirkimų sumą eurais per mėn. - atrakinamas „Kuponas Plus“ kuponas;

3 tikslas, išleidus nurodytą apsipirkimų sumą eurais per mėn. - atrakinamas „Kuponas Plus“ kuponas;

4 tikslas, išleidus nurodytą apsipirkimų sumą eurais per mėn. - atrakinamas „Kuponas Plus“ kuponas.


Žaidimo dalyvis Mėnesio apsipirkimo tikslus ir atrakinamus „Kuponas Plus“ kuponus mato savo programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyroje, „Kuponas Plus“ žaidimo suvestinėje.


Žaidimo dalyvis savo apsipirkimų metu išleistų pinigų sumas mato savo programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyroje, „Kuponas Plus“ žaidimo suvestinėje. Apsipirkimų metu išleistų pinigų sumos sumuojasi. Praeito mėnesio apsipirkimų metu išleistų pinigų sumos į kitą (naują) mėnesį nepersikelia.


Žaidimo dalyvio atrakinti „Kuponas Plus“ kuponai yra automatiškai ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) sekundžių išsaugomi Žaidimo dalyvio programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyros skiltyje „Kuponai“.


Apie atrakintus „Kuponas Plus“ kuponus Žaidimo dalyvis taip pat yra informuojamas pranešimu „Lidl“ programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyroje. Elektroniniu paštu ar mobiliuoju telefonu apie atrakintus „Kuponas Plus“ kuponus Žaidimo dalyviai nėra informuojami.


8. Kuponų panaudojimas


Žaidimo dalyvio atrakinti/laimėti „Kuponas Plus“ kuponai turi 7 (septynių) dienų galiojimo terminą, per kurį turi būti panaudojami. Galiojimo terminu „Kuponas Plus“ kuponas Žaidimo dalyvio gali būti panaudotas apsiperkant bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėje.


Žaidimo dalyvis „Kuponas Plus“ kupono galiojimo terminą, prieinamumą ir sąlygas gali pasitikrinti savo programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyros skiltyje „Kuponai“ (atsidaręs atitinkamą „Kuponas Plus“ kuponą).


Vieno apsipirkimo metu Žaidimo dalyvis gali panaudoti kelis „Kuponas Plus“ kuponus, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs.


Tais atvejais, kai Žaidimo dalyvis atsiskaitymui už prekę (prekes) panaudoja fiksuotos vertės „Kuponas Plus“ kuponą, kurio vertė yra didesnė už apsipirkimo sumą, Žaidimo dalyviui įsigytos prekės (įsigytų prekių) ir „Kuponas Plus“ kupono vertės skirtumas nėra kompensuojamas.


Procentinių nuolaidų „Kuponas Plus“ kuponuose nurodytos nuolaidos nėra taikomos alkoholiniams gėrimams, tabako gaminiams, pradinio maitinimo kūdikių mišiniams, dovanų kortelėms, spaudos prekėms, tarai. Už nurodytas prekes taip pat negalima atsiskaityti fiksuotos vertės „Kuponas Plus“ kuponais.


„Kuponas Plus“ kuponas negalioja tam apsipirkimui, kurio metu Žaidimo dalyvis pasiekė vieną iš Mėnesio apsipirkimo tikslų ir atrakino/laimėjo „Kuponas Plus“ kuponą. Žaidimo dalyvis „Kuponas Plus“ kuponą gali panaudoti kito apsipirkimo metu.


9. Atsakomybė


„Lidl“ neprisiima atsakomybės ir nėra laikomas atsakingu už bet kokias kitas klaidas, praradimus ir (ar) netikslumus, kurie gali atsirasti siunčiant informaciją programėle „Lidl Plus“, įskaitant, „Kuponas Plus“ kupono negavimą, jeigu tokios klaidos, praradimai ir (ar) netikslumai atsirado dėl interneto ryšio sutrikimų ar bet kokio kito gedimo ar neveikimo, susijusio su problemomis naudojimusi elektroniniais ryšiais, duomenų perdavimu ar kitomis priežastimis, nepriklausančiomis nuo „Lidl“ valios.


Žaidimo dalyvis atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis programėle „Lidl Plus“, ir savalaikį atrakintų „Kuponas Plus“ kuponų panaudojimą. „Lidl“ neatsako už tai, kad Žaidimo dalyvis nepanaudoja atrakinto „Kuponas Plus“ kupono per nustatytą terminą.


„Lidl“ taip pat yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Žaidimo dalyvis Žaidime dalyvauja, faktiškai nesusipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) programėlės „Lidl Plus“ naudojimo sąlygomis, nors jam buvo suteikta galimybė susipažinti su šiais dokumentais.


10. Pašalinimas iš Žaidimo


„Lidl“ pasilieka teisę be atskiro įspėjimo apriboti atskirų programėlės „Lidl Plus“ naudotojų galimybes dalyvauti Žaidime tais atvejais, kai jie dalyvavimo Žaidime tikslais naudoja neleistinas priemones (pavyzdžiui, įsibrovimo priemones, virusus, „Trojos arklius“) ir (ar) paaiškėja, kad jie neatitinka Taisyklių 3 dalyje numatytų dalyvavimo Žaidime sąlygų, įskaitant, Žaidimo dalyvių amžiaus reikalavimą.


Atskirų programėlės „Lidl Plus“ naudotojų galimybės naudotis programėle „Lidl Plus“ ir (ar) dalyvauti Žaidime taip pat ribojamos tais atvejais, kai Žaidimo dalyviai Žaidime dalyvauja, sukurdami Žaidimo dalyvių grupes, naudodamiesi automatizuotomis paslaugomis ir (ar) trečiųjų asmenų už atlygį teikiamomis paslaugomis.


11. Baigiamosios / Kitos nuostatos


Tuo atveju, jeigu Žaidimo metu atrakinti/laimėti „Kuponas Plus“ kuponai, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinami, gyventojų pajamų mokestį, susijusį su Žaidimo dalyvių laimėtais prizais, sumoka ir deklaruoja „Lidl“.


Žaidimo dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Žaidimo dalyvis dėl savo asmens duomenų tvarkymo, teisių įgyvendinimo, taikomų saugumo priemonių, bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų gali kreiptis į „Lidl“ el. paštu: duomenuapsauga@lidlplus.lt.


„Lidl“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti Žaidimą. Tokį sprendimą „Lidl“ gali priimti dėl bet kokių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant technines priežasties (pavyzdžiui, į sistemą patekus virusams, manipuliacijoms, įvykus aparatinės ar programinės įrangos gedimui), teisines priežastis, dėl kurių negalima tęsti Žaidimo ir pan. Jeigu pagrindą nutraukti Žaidimą sudaro neteisėti bei kalti kurio nors iš Žaidimo dalyvių veiksmai, „Lidl“ turi teisę pareikalauti, kad šis Žaidimo dalyvis atlygintų „Lidl“ dėl tokių neteisėtų veiksmų kilusią žalą.


Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu: Lidlplus@lidl.lt.