Banner

„Mano Lidl“ paskyros naudojimosi sąlygos

„Mano Lidl“ paskyros naudojimosi sąlygos

Paskutinių pakeitimų data: 2023 m. birželio mėn.

Versija: 1.5


Turinys

1 Taikymo sritis ir ryšys su kitomis nuostatomis

2 Registracija, paskyra ir sutarties sudarymas

3 Paslaugos objektas

4 Atsisakymas

4.1 Teisė atsisakyti sutarties

4.2 Sutarties atsisakymo pasekmės

4.3 Atsisakymo forma

5 Garantija, atsakomybė

6 Nutraukimas, panaikinimas

7 Duomenų apsauga

8 Baigiamosios nuostatos


1. Taikymo sritis ir ryšys su kitomis nuostatomis


Šiose sąlygose reglamentuojamas paslaugos „Mano Lidl“ paskyra naudojimasis. Paslaugą administruoja „Lidl Stiftung & Co. KG“ Stiftsbergstraße 1, 74167 Nekarzulmas, Vokietija (toliau – „Lidl Stiftung“ arba „mes“), tačiau ją teikiant dalyvauja ir kitos „Lidl“ įmonių grupės įmonės (toliau – „ Įmonių grupė“). Šiuo metu galiojančias Naudojimosi sąlygas galite bet kada rasti, išsisaugoti arba atsispausdinti paspaudę šią nuorodą. Po sutarties sudarymo jos teksto nesaugome.


Slaptažodžiu apsaugotoje „Mano „Lidl“ paskyroje“ galite peržiūrėti, pasiekti, tvarkyti ir redaguoti savo duomenis iš įvairių Įmonių grupės internetinių paslaugų, pavyzdžiui, „Lidl“ internetinės parduotuvės, „Lidl Plus“ programėlės ir t.t. (toliau – „Tikslinė paslauga“), centrinėje saugykloje (toliau – „Portalas“). Be to, Jums siūloma paprasta vienkartinė prisijungimo sistema, vadinama Vienkartinio prisijungimo paslauga (toliau – „VPP“) (toliau kartu – „Mano Lidl“ paskyra“ arba „Paslauga“).


Vieną kartą užsiregistravus Tikslinėje paslaugoje, VPP leidžia naudotis kitomis Tikslinėmis paslaugomis naudojant tą patį naudotojo vardą ir slaptažodį, jei atitinkamoje tikslinėje paslaugoje yra įdiegtas VPP.


Paslauga teikiama remiantis šiomis „Mano Lidl“ paskyros naudojimosi sąlygomis (toliau – „Naudojimosi sąlygos“).


Šios Naudojimosi sąlygos netaikomos atskiriems sutartiniams santykiams su trečiaisiais asmenimis, kurie yra tikslinių paslaugų dalis, pavyzdžiui, perkant produktus ar paslaugas. Šiuo atveju galioja tik konkrečios atitinkamos tikslinės paslaugos sąlygos.


2. Registracija, paskyra ir sutarties sudarymas

Norint naudotis „Mano Lidl“ paskyra, būtina užsiregistruoti Tikslinei paslaugai, prijungtai prie VPP ir susikurti „Mano „Lidl“ paskyros slaptažodį. Norint pasiekti „Mano Lidl“ paskyrą kartu su slaptažodžiu naudojamas Jūsų el. pašto adresas arba mobiliojo telefono numeris.


Registracijos proceso metu Vartotojo pateikti duomenys turi būti teisingi. Negalima pateikti trečiųjų asmenų duomenų. Pasikeitus duomenims, Vartotojas turi nedelsdamas Juos atnaujinti Portale.


Atsižvelgiant į tikslinę paslaugą, registracijos metu turi būti patvirtintas Jūsų el. pašto adresas arba mobiliojo telefono numeris. Šiuo tikslu Jums atsiųsime el. laišką arba trumpąją SMS žinutę su patvirtinimo kodu. Nepatvirtinus el. pašto adreso arba mobiliojo telefono numerio, registracijos procesas negali būti tęsiamas.


Paspausdami mygtuką „Registruotis" ir atlikę registracijos procesą, Jūs pateikiate privalomą pasiūlymą užsiregistruoti ir naudotis „Mano Lidl“ paskyra. Tol, kol nepaspaudėte mygtuko „Registruotis", bet kuriuo metu galite atšaukti registracijos procesą arba pakeisti savo pateiktą informaciją ištrindami, papildydami ar ištaisydami įvairiuose laukuose pateiktą informaciją arba uždarydami tikslinę paslaugą. Baigę registracijos procesą, galite bet kada pakeisti pateiktą informaciją Portale.


Gavę Jūsų pasiūlymą sudaryti sutartį, registracijos metu nurodytu el. pašto adresu išsiųsime pasiūlymo gavimo patvirtinimą („Užsakymo patvirtinimas“). Šis užsakymo patvirtinimas taip pat yra mūsų sutikimas su pateiktu pasiūlymu („Sutarties sudarymas"). Gavę užsakymo patvirtinimą, galite iš karto pradėti naudotis Paslauga.

Registracijos metu Jums automatiškai priskiriamas kliento numeris.

Prieigos duomenys skirti naudoti tik atitinkamam įgaliotam Vartotojui ir turi būti tinkamomis priemonėmis saugomi nuo neteisėtos trečiųjų asmenų prieigos. Jei Vartotojas pastebi, kad Paslauga naudojamasi neteisėtai, jis privalo apie tai nedelsdamas pranešti „Lidl Stiftung“. Atsakomybė už pasekmes, kurios kyla dėl to, kad Paslauga naudojosi tretieji asmenys, tenka Vartotojui, jei jis yra už tai atsakingas arba jų nesustabdė.

Naudotis „Mano Lidl“ paskyra įrenginiuose su „Android“ operacine sistema galima tik tuo atveju, jei įrenginyje naudojama „Google Chrome“ naršyklė.


3 .Paslaugos objektas

Per „Mano Lidl“ paskyrą teikiama Paslauga - tai vienu slaptažodžiu apsaugotos bendros VPP registruotos paslaugos, skirtos naudotis skirtingomis tikslinėmis Įmonių grupės paslaugomis, teikimas. Tai iš esmės reiškia, kad vieną kartą užsiregistravus ir atlikus autentifikaciją, sukurta „Mano Lidl“ paskyra gali būti naudojama jungiantis prie visų su „Mano Lidl“ paskyra susietų Tikslinių paslaugų, tuo tikslu neatliekant atskiros registracijos arba dar kartą neteikiant išsamių Vartotojo duomenų.


Kad būtų patogu prisijungti, galite aktyvinti funkciją „Likti prisijungus“. Aktyvinus funkciją, Jūsų įrenginio naršyklėje įdiegiamas nuolatinis slapukas (6 mėn.), kuris užtikrina, kad kitą kartą lankantis „Mano Lidl“ paskyroje Jus atpažins. Šį slapuką galima bet kada ištrinti naudojantis naršyklės nustatymais.


Jei sukursite tikslinės paslaugos paskyrą anksčiau neužsiregistravę dėl kitų Tikslinių paslaugų, tokiu atveju „Mano Lidl“ paskyra bus sukurta automatiškai. Jei anksčiau jau esate užsiregistravę dėl kitos su „Mano Lidl“ paskyra susietai Tikslinei paslaugai, prie Tikslinės paslaugos prisijungti galite naudodami esamus duomenis. Įmonių grupei ateityje pasiūlius naujų Tikslinių paslaugų, gali būti, kad jomis taip pat galėsite naudotis per savo „Mano Lidl“ paskyrą. Tokiu atveju atskiroms Tikslinėms paslaugoms gali būti taikomos papildomos naudojimosi sąlygos.


VPP suteikia Jums įvairiose svetainėse naudojamą tapatybę, kurią atpažįsta ir tikrina susietų tikslinių paslaugų operatoriai ir kurią galite valdyti Portale. Portale galite peržiūrėti, pasiekti, valdyti ir keisti informaciją iš įvairių Tikslinių paslaugų centrinėje saugykloje. Portale saugomi Jūsų kaip kliento pagrindiniai duomenys ir informacija, taip pat tie pagrindiniai duomenys ir informacija, kuriuos nurodėte naudodamiesi kitomis Tikslinėmis paslaugomis. Tokiu būdu visus savo kaip kliento pagrindinius duomenis, prisijungimo duomenis, informaciją apie save ir savo pomėgius, nurodytą skiltyje „Apie mane“, savo noru suteiktą informaciją apie privalumus, suteiktus naudojantis „Šeimos klubo“ programa, taip pat informaciją apie išsaugotus mokėjimo būdus, pirkinių ir užsakymų istoriją galite peržiūrėti Portale. Jei reikalinga, pasinaudojus konkrečiais pasiūlymais Jūsų duomenys bus perduoti atitinkamam tikslinės paslaugos operatoriui, kad būtų galima įvykdyti atitinkamą mokėjimo operaciją (žr. 7 skirsnį toliau).


Naudojimasis „Mano Lidl“ paskyra yra nemokamas. Tačiau naudojimasis tam tikromis tikslinėmis paslaugomis gali būti susijęs su išlaidomis, kurios yra skaidriai nurodomos kartu su atitinkamu pasiūlymu pagal taikomus teisinius reikalavimus. Tas pats taikoma ir trečiųjų asmenų paslaugoms, kurių gali prireikti, pavyzdžiui, interneto ryšiui.


4. Atsisakymas

4.1 Teisė atsisakyti sutarties

Turite teisę nutraukti šią sutartį per 14 dienų nenurodydami jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpį sudaro 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.

Norėdami pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, turite mums adresu


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Nekarsulmas

Vokietija


Tel. Nr.: 8 800 10011

El. paštas: klientai@Lidl.lt


išsiųsti mums aiškų pareiškimą (pavyzdžiui, laišką paštu, faksu arba el. paštu) apie savo sprendimą atšaukti šią sutartį. Šiuo tikslu galite naudoti pridedamą pavyzdinę atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma. Siekiant laikytis sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą atsisakymo teise išsiųstumėte iki atsisakymo termino pabaigos.


4.2 Sutarties atsisakymo pasekmės

Jums nutraukus sutartį, mes privalome nedelsdami ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie šios sutarties nutraukimą, grąžinti Jums visus iš Jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei pigiausias mūsų siūlomas standartinis pristatymas). Atlikdami šį grąžinimą naudosime tokias pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote sudarydami pirminį sandorį, nebent su Jumis būtų aiškiai susitarta kitaip; jokiu būdu už šį grąžinimą iš Jūsų nebus imamas mokestis.

Jei prašote, kad Paslaugos būtų pradėtos teikti per sutarties atsisakymo laikotarpį, privalote mums sumokėti pagrįstą sumą, atitinkančią jau suteiktų Paslaugų iki to momento, kai mums pranešėte apie pasinaudojimą savo teise atsisakyti šios sutarties, dalį, lyginant su visa sutartyje numatytų paslaugų apimtimi.


4.3 Atsisakymo forma

[PDF forma]


5. Garantija, atsakomybė

Atsakomybė už paslaugų teikimą tenka atskiras tikslines paslaugas teikiančiam operatoriui. „Lidl Stiftung“ neatsako už galimas su tuo susijusias pretenzijas. Tas pats taikoma ir kitų nepriklausomų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, interneto tiekėjo, paslaugoms.


„Lidl Stiftung“ atsako tik už Vartotojo reikalavimą atlyginti nuostolius mirties, kūno sužalojimo ar žalos sveikatai atveju arba pažeidus esminius sutartinius įsipareigojimus (pagrindinius įsipareigojimus), taip pat kitus nuostolius, kuriuos lemia „Lidl Stiftung“, jos teisinių atstovų ar netiesioginių agentų pareigų nevykdymas tyčia ar dėl didelio neatsargumo. Esminiai sutartiniai įsipareigojimai yra tie, kuriuos būtina įvykdyti, kad būtų pasiektas sutarties tikslas. Pažeidusi esminius sutartinius įsipareigojimus, „Lidl Stiftung“ atsako tik už sutarčiai būdingus nuostolius, kuriuos galima numatyti, ir tik tuo atveju, jei juos lėmė paprastas neatsargumas, išskyrus atvejus, kai Vartotojo reikalavimas atlyginti nuostolius grindžiamas mirtimi, kūno sužalojimu ar žala sveikatai. Bet kokia mūsų atsakomybė už aiškiai nurodytas garantijas ir pretenzijas, pagrįstas atsakomybės už produktus pagal įstatymus, lieka nepakitusi.


6. Nutraukimas, panaikinimas

„Lidl Stiftung“ ir Vartotojas turi teisę bet kada iš anksto neįspėję nutraukti „Mano Lidl“ paskyros naudojimąsi. Vartotojas turi teisę bet kada inicijuoti administruojamos „Mano Lidl“ paskyros panaikinimą.


Vartotojui pažeidus Naudojimosi sąlygas, „Lidl Stiftung“ gali svarstyti galimybę nutraukti sutartį. Vartotojo duomenys gali būti blokuojami, kol bus išsiaiškinti atitinkami įvykiai.

Mes pasiliekame teisę ištaisyti arba panaikinti Jūsų „Mano Lidl“ paskyrą ar atskirus įrašus joje, jei informacija yra neteisinga.


7. Duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenys tvarkomi užtikrinant Jūsų teises į duomenų apsaugą. Siekiant suteikti Paslaugą, būtina perduoti Jūsų pateiktus duomenis atitinkamos Tikslinės paslaugos, kuria norite naudotis, operatoriui, kad būtų galima autentifikuoti paslaugos vartotoją ir teikti paslaugą taip, kaip aprašyta Tikslinės paslaugos sąlygose (pvz., išsiųsti užsakytus produktus ir atsiskaityti už juos).


Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų Duomenų apsaugos politikoje.


8. Baigiamosios nuostatos

Sutarties kalba yra lietuvių.

Europos Komisija siūlo internetinį ginčų sprendimo portalą: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tačiau mes neprivalome ir nepageidaujame dalyvauti vartotojų arbitražo komisijos ginčų sprendimo procesuose.