Suvalkija

Suvalkija
 1. Sudargo piliakalniai. Įspūdingas penkių piliakalnių kompleksas ant Nemuno kranto. Drąsiai galima lyginti su Kernavės piliakalniais. Tiksli vieta čia
 2. Kidulių dvaras. Kidulių dvaro istorija siekia 16 amžių, čia gyveno ir žemaičių vyskupai, ir svečiavosi Prūsijos karalius prieš pasirašydamas pralaimėjimo sutartį su Napoleonu Bonapartu, užsukdavo ir Rusijos caras. Dabar čia veikia biblioteka, vyksta kultūriniai renginiai, galima užsisakyti teatralizuotas ekskursijas. Tikslia vieta čia.
 3. Gelgaudiškio dvaras. Ant Nemuno kranto stovintis Gelgaudiškio dvaras - tai vienas originaliausių ir didžiausių Lietuvos dvarų ansamblių, įaugęs į apylinkės gamtą. Ansamblį sudaro rūmai, virtuvė, svirnas, oficina, tvartas, oranžerija, kumetynas, bokštas, rūsiai ir parkas. Tikslia vieta čia.
 4. Vaiguvos upelis-gatvė. Nebūtų šis Vaiguvos upelis išskirtinis iš kitų tokių Lietuvoje, jei ne žmogaus ranka - dar 19 a. upelį pavertė keliu, ir tai buvo vienintelis būdas nuvažiuoti iki kai kurių namų. Važiuojamoji upelio dalis tęsėsi apie pusę kilometro. Dabar važiavimas automobiliu upeliu uždraustas. Tikslia vieta čia.
 5. Ilguvos dvaras. Ant šlaito prieš Nemuną pastatytas dvaras minimas dar nuo 1583 m. Nuo 1758 m. dvaras priklausė kunigui Grincevičiui-Ilgauskui, tada jis ir įgavo dabartinį Ilguvos vardą. Dabartiniai dvaro rūmai statyti 18 a. pabaigoje, čia buvo kultūros židinys. Puiki dvaro vieta ir graži aplinka. Tikslia vieta čia.
 6. Zyplių dvaras. Šis dvaras tikriausiai yra zanavykų krašto matomiausias ir lankomiausias objektas. 19 amžiuje įkurtas neobarokinis dvaras jungia net keliolika pastatų, kuriuose galima rasti ir Zanavykų muziejų, ir galeriją, ir puikų restoraną “Kuchmistrai”. Tikslia vieta čia.
 7. Zapyškio senoji bažnyčia. Labai gražus vaizdas - Nemuno pakrantėje žaliose pievose stovi vieniša gotikinė Zapyškio bažnyčia. Bažnyčia Povilo Sapiegos čia pastatyta dar 1578 m. Tikslia vieta čia.
 8. Pyplių piliakalnis. Mažas lyg spuogas (primena Napoleono kepurę tarp Vilniaus ir Birštono), bet su puikiu vaizdu į Nemuną. Tikslia vieta čia.
 9. Kauno tvirtovės III-iasis fortas. III Kauno fortas – Kauno tvirtovės dalis. Tikslia vieta čia.
 10. Jiesios atodanga. Jiesios (arba Rokų) atodanga Jiesios kraštovaizdžio draustinyje – vaizdingas, o kartu ir mokslui vertingas geologinio paveldo objektas. Tikslia vieta čia.
 11. Keturnaujienos koplyčia ant aerodromo tako. Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia, arba Suodžių koplyčia stūkso Suodžių kaimo laukuose, vidury lėktuvų pakilimo tako, pastatyta už tikinčiųjų suaukotas lėšas. Ji laikoma stebuklinga vieta, todėl įvairių katalikiškų švenčių metu (ypač lapkričio 14 d.) į koplyčią suvažiuoja piligrimai iš įvairių Lietuvos vietovių, o kartais net ir iš užsienio. Tiksli vieta čia.
 12. Prano Sederevičiaus skulptūrų ansamblis. Tai liaudies skulptorius Prano Sederevičiaus sukurtos skulptūros, kurios eksponuojamos privačios sodybos teritorijoje. Milžiniškose iš cemento pagamintose skulptūrose menininkas įamžino žirgus ir autoritetingas asmenybes: Vytautą Didįjį, Vincą Kudirką, JAV viceprezidentą Kenedį, lakūnus S. Darių ir S. Girėną, Juozą Tumą-Vaižgantą ir kitus. Tiksli nuoroda čia.
 13. Griškabūdžio bažnyčia. Tai vienintelis išlikęs daugiakampės klasicistinės medinės bažnyčios pavyzdys Lietuvoje ir neabejotinai žymiausia bažnyčia Šakių krašte, kurios vidų puošia polichroninė tapyba. Zanavykų krašte iš bažnyčia garsėja šv. Onos atlaidais. Tiksli vieta čia.
 14. Jono Jablonskio tėviškė.Rygiškių kaime stovi „Jablonskynė“ - kalbininko Jono Jablonskio, dar vadinamo Kalbos Tėvu, sodyba. Viename namo gale įkurtas Jablonskio memorialinis muziejus, kuriame eksponuojami kalbininko moksliniai darbai, šeimos, giminės nuotraukos. Sodyboje dažnai verda kultūrinis gyvenimas - čia rengiamos kaimo teatrų šventės, jaunųjų kanklininkų stovyklos, kiti renginiai. Tiksli vieta čia.
 15. Gairiakalnis. Tai aukščiausioje Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos vietoje, Raudonplynio kraštovaizdžio draustinyje, įrengta aikštelė. Kraštovaizdis čia įspūdingas - reljefas išraižytas žemyninių kopų. Tiksli vieta čia
 16. Paežerių dvaras. Klasicistinių elementų Paežerių dvaro rūmai pastatyti vaizdingoje ežero pakrantėje LDK didiko Simono Zabielos XVIII a. pabaigoje ir keliautojams geriau žinomas „Suvalkijos perlo“ pavadinimu. Šiais laikais dvaras garsėja klasikinio pobūdžio muzikiniais vakarais, edukacinėmis programomis, Sūduvių amatų švente, Paežerių dvaro festivaliu ir kitais renginiais, skatinančiais kultūrinį gyvenimą. Tiksli vieta čia
 17. Antanavo koplyčia. Tai XVIII a. Antanavo dvaro parke pastatyta medinė koplyčia, kuri dabar turi architektūros paminklo statusą (unikalaus šešiakampio plano su dviem zakristijomis) ir yra įrašyta į kultūros vertybių sąrašą kaip originalus liaudies sakralinės architektūros paminklas.  Ankstesniems koplyčios savininkams dvarininkams Chrapovickiams koplyčia buvusi savotišku giminės panteonu. Tiksli vieta čia.
 18. Šilavoto davatkynas. Tai buvusi 7 gyvenamųjų namų pamaldžių moterų gyvenvietė, kurios rūpinosi kaimo žmonių dvasiniu ugdymu, mokė rašto, amatų, suteikdavo prieglobstį likimo nuskriaustiesiems, o dabar čia yra įsikūręs Prienų krašto muziejaus padalinys, kuriame išsaugoti autentiški memorialiniai daiktai, sukaupti etnografiniai krašto istorijos artefaktai. Šilavotiškius ir davatkėles jungė davatkėlių skulptūrų takelis, kuriuo kiekvieną dieną pamaldžios moterys iš Davatkyno keliaudavo į bažnyčią. Tiksli vieta čia.
 19. Kaupiškių piliakalnis.Tai 16 m. aukščiau piliakalnis Vilkaviškio rajone. Keliaujant piliakalnis tikrai nelieka nepastebėtas, jis įrengtas didelės kalvos viršūnėje, o nuo jos matomi neįtikėtinai gražūs gamtos peizažai. Tiksli vieta čia
 20. Vištyčio akmuo. Tai trečias pagal dydį riedulys Lietuvoje (aukštis - 4 m., plotis - 5 m.i, ilgis – 7 m.), iš kitų išsiskiriantis neįprasta savo forma - viršuje riedulys turi beveik metro gylio lovio pavidalo įdubimą, kuris paprastai vadinamas "pėda" ir kuriame užsilaiko kritulių vanduo. Žiūrint tolėliau nuo kelio Vištyčio akmuo yra panašus į milžiniško žvėries kūną su truputį įlinkusia nugara ir baisia galva, didelėmis akimis bei nosimi. Tiksli vieta čia.
 21. Vištyčio ežeras. Vištyčio ežeras - tikra kalvotosios Suvalkijos puošmena, dėl švaraus ir skaidraus vandens dar vadinamas „Europos Baikalu“. Tai vienas aukščiausiai esančių ežerų Lietuvoje, senesnis už Baltijos jūrą, stebinantis ne tik ežero pakrančių įvairove, bet ir vandens gyvių gausa - ežere aptinkamos 22 žuvų ir 150 bestuburių rūšys. Tiksli vieta čia.
 22. Bartninkų bažnyčios griuvėsiai. Bažnyčią Bartninkuose pastatyta dar XVII a. ir iki 1944 m. sėkmingai funkcionavusi. Tačiau 1944 m. didžioji dalis bažnyčios buvo stipriai apgriauta, o jos atstatymui leidimas nebuvo gautas. Tiksli vieta čia
 23. Jono Basanavičiaus gimtinė. Tai muziejinis architektūros ir kraštovaizdžio kompleksas, esantis Vilkaviškio rajone, apimantis daktaro Jono Basanavičiaus gimtąją sodybą. Sodybą sudaro 1991–1998 m. atstatyti Jono Basanavičiaus gimtųjų namų statiniai: namas, klėtis, karvidė, kluonas, rūsys, kiaulidė, šulinys ir aliejinės pamatų liekanos. Tiksli vieta čia.
 24. Piliakalnių piliakalnis. Tai piliakalnis, esantis Marijampolės rajone, Rytupio upės kairiajame krante. Šis valstybės saugomas kultūros paminklas įrengtas nedidelėje kalvoje, esančioje aukštumos kyšulyje, įsiterpiančiame į Rytupio slėnį. Tiksli vieta čia.
 25. Kalvarijų sinagogos. Kalvarijos sinagogų kompleksas - vienintelis Lietuvoje iki mūsų dienų išlikęs trijų sinagogų kompleksas, turintis 200 metų gyvavimo istoriją. Kompleksą sudaro barokinė (vasarinė), eklektinė (žieminė) sinagogos bei Talmudo mokyklos (Rabino namo) pastatas. Tiksli vieta čia.
 26. Gatvės menas Marijampolėje. Tai tradicinio „Malonny“ meno simpoziumo palikimas - meno kūriniai Marijampolės miesto gatvėse. Iš viso 3 km ilgio atkarpoje miestą papuošė net 17-iolika skirtingos tematikos piešinių ant įvairių pastatų sienų. Tiksli vieta čia.
 27. Varnupių piliakalnis. Reikšmingiausias ir didžiausias archeologinis paminklas Žuvinto biosferos rezervate - tarp Žuvinto ir Amalvos palių esantis Varnupių piliakalnis. Yra manoma, kad šis piliakalnis supiltas žmonių, lietuviams ginantis nuo kryžiuočių puldinėjimų, galbūt todėl XX a. karo metais jis puikiai tiko gynybiniams apkasams ir slėptuvėms. Dabar piliakalnis garsėja Kirvakalnio festivalio metu čia rengiamos tarptautinėmis Gyvosios archeologijos dienomis. Tiksli vieta čia.
 28. Šakališkių piliakalnis. Šakališkių (Aušrakalnio) piliakalnis su papėdės gyvenviete yra Šakališkių kaime, Šlavantos upelio dešiniajame  krante. Piliakalnis išgarsėjo, kai jį romane „Altorių šešėlyje“ aprašė rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas. Piliakalnis yra įrašytas į LR kultūros vertybių registro archeologinių vietų sąrašą kaip kultūros vertybių kompleksas ir pripažintas valstybės saugumo paminklu. Tiksli vieta čia.
 29. Degsnės maumedynas - aukščiausi Lietuvos medžiai. Degsnės maumedynas – ypatinga teritorija Prienų rajone, paskelbta Degsnės botaniniu draustiniu. Tai dirbtinai įveistas 2,2 hektaro ploto medelynas, kuriame auga aukščiausi medžiai Lietuvoje (net 49 m. aukščiau!). Tiksli vieta čia.