MSC - JŪRŲ VALDYMO TARYBA

JŪRŲ VALDYMO TARNYBA (Marine Stewardship Council, MSC)

yra nepriklausoma, ne pelno siekianti organizacija, nustatanti atsakingos žuvininkystės standartą. Pagrindiniai MSC principai:

  • užtikrinti optimalų žvejybos lygį,
  • efektyvų valdymą,
  • sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Daugiau: www.msc.org