Socialinės žiniasklaidos paskyrų privatumo politika

Šiuo dokumentu norime informuoti Jus apie Jūsų duomenų tvarkymą pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 13 straipsnį.

1. Atsakomybė

Už toliau aprašomą duomenų rinkimą ir tvarkymą esame atsakingi mes, t. y.:

UAB „Lidl Lietuva“
juridinio asmens kodas: 111791015
Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius
www.lidl.lt
El. p. adresas duomenuapsauga@lidl.lt.

ir socialinės žiniasklaidos kanalų valdytojai. Be to, tam tikrais duomenų tvarkymo atvejais mes kartu su platformų valdytojais veikiame kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį (duomenų tvarkymas pagal 4 punktą).

Mes, UAB „Lidl Lietuva“ (toliau – „Lidl Lietuva“) valdome šias socialinės žiniasklaidos tinklų paskyras:

Facebook: https://www.facebook.com/lidllietuva
YouTube: https://www.youtube.com/user/Lidllietuva
Instagram: https://www.instagram.com/lidllietuva
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/lidl-uab/

 

2. Platformų valdytojų atsakomybė

Socialinės žiniasklaidos platformų valdytojų atliekamam duomenų tvarkymui (pvz. narių administravimui ir informacijos skelbimui mes galime daryti tik ribotą įtaką. Tose vietose, kuriose mes galime daryti įtaką ir nustatyti duomenų tvarkymo parametrus, turimų galimybių ribose prižiūrime, kad socialinės žiniasklaidos platformos valdytojas tvarkytų duomenis privatumo apsaugai palankiu būdu. Tačiau daugelyje vietų mes negalime daryti įtakos socialinės žiniasklaidos platformos valdytojo atliekamam duomenų tvarkymui ir nežinome, kokius duomenis jis tvarko.

Platformos valdytojas administruoja visą kanalo IT infrastruktūrą, nustato savo duomenų apsaugos taisykles ir palaiko savo paties nustatytus santykius su Jumis kaip vartotoju (jei esate registruotasis socialinės žiniasklaidos kanalo vartotojas). Be to, tik valdytojas atsako už Jūsų vartotojo paskyros duomenis, prie kurių mes kaip įmonė neturime prieigos.

Daugiau informacijos apie socialinės žiniasklaidos platformos teikėjo atliekamą duomenų tvarkymą ir kitas nesutikimo pareiškimo galimybes rasite atitinkamo teikėjo privatumo politikoje:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

3. Mūsų atsakomybė 

a) Mūsų atliekamo duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas:

Mūsų atliekamo duomenų tvarkymo mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose tikslas yra informuoti pirkėjus apie pasiūlymus, produktus, paslaugas, akcijas, loterijas, dalykines temas, verslo naujienas ir šiomis temomis bendrauti su socialinės žiniasklaidos paskyrų lankytojais, atsakyti į jų klausimus, teigiamus atsiliepimus ir kritiką.

Mes tik pasiliekame teisę ištrinti medžiagą, jei paaiškėtų, kad tai padaryti būtina. Prireikus, Jūsų medžiaga pasidaliname savo paskyroje, jei tokia yra socialinės žiniasklaidos platformos funkcija ir per socialinės žiniasklaidos platformą susisiekiame su Jumis. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio f punktas. Duomenis tvarkome siekdami vykdyti publikavimo veiklą ir komunikaciją.

Valdytojas neturi galimybės daryti įtakos „Lidl Lietuva“ atliekamam Jūsų duomenų tvarkymui bendravimo su pirkėjais ar loterijų organizavimo tikslais.

Kaip jau minėta, tose vietose, kuriose socialinės žiniasklaidos platformos teikėjas mums sudaro galimybę, prižiūrime, kad mūsų socialinės žiniasklaidos paskyros kuo labiau atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus.

b) Duomenų gavėjai / duomenų gavėjų kategorijos:

Duomenys, kuriuos Jūs įvedate mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose, pvz. komentarai, vaizdo įrašai, nuotraukos, patiktukai, viešos žinutės ir pan., tuo tikslu skelbiami socialinės žiniasklaidos platformoje ir šių duomenų mes niekada nenaudojame ir netvarkome kitais tikslais. Mes tik pasiliekame teisę ištrinti neteisėtą medžiagą, jei paaiškėtų, kad tai padaryti būtina. Pavyzdžiui, toks atvejis yra, kuomet skelbiami teises pažeidžiantys ar neteisėti įrašai, neapykantą kurstantys komentarai, nepadorūs atsiliepimai (aiškiai seksualinio turinio) arba priedai (pvz. nuotraukos ar vaizdo įrašai), kuriais inter alia pažeidžiamos autorių teisės, asmens teisės, baudžiamojo kodekso normos ar „Lidl Lietuva“ etikos principai.

Atitinkamais atvejais Jūsų medžiaga pasidaliname savo paskyroje, jei tokia yra socialinės žiniasklaidos platformos funkcija ir per socialinės žiniasklaidos kanalą susisiekiame su Jumis. Jeigu socialinės žiniasklaidos platformoje pateikiate mums užklausą, jei reikia, mes, atsižvelgdami į prašomą atsakymą, nukreipiame į kitus, saugius bendravimo kanalus, kuriais užtikrinamas konfidencialumas. Konfidencialias užklausas Jūs visada galite mums siųsti publikavimo skiltyje nurodytu mūsų adresu.

Duomenų, kuriuos perduodate mums konfidencialiais kanalais (pvz. asmenine žinute, laišku ar elektroniniu paštu), mes, paprastai, neperduodame trečiosioms šalims, nesusijusioms su „Lidl“ grupe. Išimtiniais atvejais duomenis mūsų vardu tvarko duomenų tvarkytojai. Šiuos duomenų tvarkytojus mes kruopščiai atrinkome, patikrinome ir sutartinėmis priemonėmis įpareigojome pagal BDAR 28 straipsnį. Be to, siekiant atsakyti į Jūsų užklausą, atskiras jos dalis gali prireikti konfidencialiu būdu perduoti sutarties šalims (pvz. tiekėjams, jei užklausa pateikta dėl konkretaus gaminio). Tokiais atvejais Jūsų užklausa prieš perduodant anonimizuojama, kad trečioji šalis negalėtų jos susieti su Jumis. Jeigu atskiru atveju prireikia perduoti Jūsų asmeninę informaciją, apie tai pranešame Jums iš anksto ir paprašome Jūsų sutikimo.

c) Laikymo trukmė/ laikymo trukmės nustatymo kriterijai:

Visą asmeninę informaciją, kurią saugiomis žinutėmis mums siunčiate užklausose (išsakydami pasiūlymus, teigiamus atsiliepimus ar kritiką), ištriname arba padarome visiškai anonimišką ne vėliau kaip po 90 dienų nuo galutinio atsakymo pateikimo Jums. Nustatytą 90 dienų saugojimo terminą grindžiame tuo, kad pavieniais atvejais pateikus atsakymą Jūs kaip klientas pakartotinai kreipiatės į mus tuo pačiu klausimu, todėl mes galime pasiremti ankstesniu susirašinėjimu. Kaip rodo praktika, po 90 dienų paprastai nebesulaukiame klausimų dėl mūsų pateiktų atsakymų.

Visų Jūsų vieši įrašai šiose socialinės žiniasklaidos paskyrose mūsų pranešimų laikaskalėje išlieka ribotą laiką, nebent mes ištriname juos dėl tos priežasties, kad atnaujinama pagrindinė tema, minėtais įrašais buvo padarytas teisės pažeidimas arba pažeistos mūsų gairės arba Jūs patys ištrinate šiuos įrašus.

Mes negalime daryti įtakos tais atvejais, kai Jūsų duomenis ištrina pats platformos valdytojas. Atsižvelgiant į tai, galioja kiekvieno konkretaus platformos valdytojo duomenų apsaugos taisyklės.

d) Loterijos:

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai: Jūs turite galimybę lankydamiesi mūsų interneto svetainėje, skaitydami mūsų naujienlaiškius, naršydami mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose ar naudodamiesi „Lidl“ programėle dalyvauti įvairiose loterijose. Asmens duomenis, kuriuos Jūs perduodate mums dalyvavimo loterijoje tikslais, mes naudojame tik loterijai rengti (pvz. nustatyti laimėtoją, atsiųsti prizą, atitinkamais atvejais anonimiškai paskelbti laimėtoją), nebent konkrečios loterijos sąlygose nenumatyta kitaip arba Jūs davėte mums savo aiškų platesnį sutikimą. Jeigu socialiniame tinkle užsiregistravote savo tikruoju vardu arba Jus galima atpažinti iš nuotraukų Jūsų paskyroje, negalima atmesti, kad Jus identifikuos kiti mūsų paskyros lankytojai.

Organizuojant loterijas, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas paprastai yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jeigu pateikiate sutikimą dalyvavimo loterijoje tikslais, tokiu sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Jeigu dalyvavimo loterijoje tikslais pareiškėte sutikimus, turite galimybę šiuos sutikimus bet kada atšaukti – su poveikiu į ateitį.

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos: Duomenys trečiosioms šalims perduodami tik tuomet, jeigu tai būtina, siekiant surengti loteriją ar atsiųsti prizą (pvz. kai prizą siunčia loterijos sponsorius ar duomenys perduodami logistikos įmonei) arba Jūs tuo tikslu davėte mums savo aiškų sutikimą. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurių socialinių tinklų turiniu pat gali būti tiesiogiai dalinamasi viešai prieinamose interneto svetainėse (pvz. anketoje arba komentaruose), todėl iš Jūsų bendravimo su mumis kiti vartotojai taip pat gali matyti Jūsų dalyvavimo faktą. Be to, tokiais atvejais iš įrašų socialinėje žiniasklaidos gali būti matomas ir Jūsų laimėjimas. Jeigu socialiniame tinkle užsiregistravote savo tikruoju vardu arba Jus galima atpažinti iš nuotraukų Jūsų paskyroje, negalima atmesti, kad Jus identifikuos kiti mūsų paskyros lankytojai.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: Dalyvių asmens duomenys ištrinami pasibaigus loterijai ir paskelbus laimėtojus. Tais atvejais, kai prizai yra daiktiniai, laimėtojų duomenys saugomi įstatymų nustatytą garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, kad gedimo atveju būtų galima daiktą sutaisyti arba pakeisti. Jeigu dalyvaujate loterijoje, kuri skelbiame socialinio tinklo puslapyje (pvz. paliekant įrašą arba komentarą), mes negalime daryti įtakos tais atvejais, kai Jūsų duomenis ištrina pats platformos valdytojas. Atsižvelgiant į tai, galioja kiekvieno konkretaus socialinio tinklo puslapio valdytojo duomenų apsaugos taisyklės.

e) Naujienlaiškių siuntimas:

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:

Lankydamiesi mūsų socialinėse paskyrose Jūs galite užsisakyti mūsų naujienlaiškį, užpildę įterptas anketas. Jeigu davėte sutikimą gauti mūsų naujienlaiškį, Jūsų elektroninio pašto adresą ir, jei reikia, Jūsų vardą ir pavardę naudojame tam, kad galėtume siųsti (jei tam yra galimybė) suasmenintą informaciją apie produktus, akcijas, loterijas. Jūsų duomenis kaupiame ir tvarkome tam, kad galėtume siųsti naujienlaiškius.

Pirmiau paminėtų duomenų tvarkymo veiksmų teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Norėdami užtikrinti, kad įvedant elektroninio pašto adresą nepasitaikytų klaidų, naudojame vadinamą papildomo patvirtinimo metodą. Jums įvedus elektroninį paštą registracijos laukelyje, į Jūsų pašto dėžutę atsiunčiame patvirtinimo nuorodą. Tik tada, kai paspaudžiate nuorodą, Jūsų elektroninio pašto adresas įtraukiamas į naujienlaiškio gavėjų sąrašą.

Jūs bet kuriuo metu – su poveikiu į ateitį – galite atšaukti savo sutikimą gauti naujienlaiškius, dalyvauti pirkėjų pasitenkinimo apklausose ir sukurti suasmenintus vartotojo profilius, pavyzdžiui, išsiregistruodami iš naujienlaiškio gavėjų sąrašo mūsų interneto svetainėje. Nuorodą į išsiregistravimo puslapį rasite čia arba kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Jums išsiregistravus, Jūsų sutikimą sukurti Jūsų suasmenintą paskyrą ir gauti jos pagrindu parengtą naujienlaiškį laikysime panaikintu. Jūsų vartotojo duomenis ištrinsime.

Duomenų gavėjai  ir duomenų gavėjų kategorijos:

jeigu naujienlaiškiui siųsti arba pirkėjų vertinimams pateikti pasitelkiami išoriniai duomenų tvarkytojai, jie įpareigojami sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Jums atšaukus savo sutikimą gauti „Lidl“ naujienlaiškį, Jūsų elektroninio pašto adresas, skirtas siųsti „Lidl“ naujienlaiškį, bus užblokuotas. Praėjus ne daugiau nei vienam mėnesiui, Jūsų duomenys ištrinami iš atitinkamų elektroninių laiškų gavėjų sąrašų. Jeigu naujienlaiškį užsisakote socialinio tinklo puslapyje, mes negalime daryti įtakos tais atvejais, kai Jūsų duomenis ištrina to puslapio valdytojas. Atsižvelgiant į tai, galioja kiekvieno konkretaus socialinio tinklo puslapio valdytojo duomenų apsaugos taisyklės.

4. Bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnio 1 dalį

Tam tikriems santykiams su socialinio tinklo valdytoju taikoma BDAR 26 straipsnio 1 dalis (Bendri duomenų valdytojai):

socialinės platformos valdytojui taikant žiniatinklio stebėjimo metodus, platformos valdytojas ir mes veikiame kaip bendri duomenų valdytojai. Žiniatinklio stebėjimas gali būti įgyvendinamas nepriklausomai nuo to, ar esate prisijungę ar prisiregistravę socialinėje platformoje. Kaip jau buvo minėta, mes turime nedaug galimybių daryti įtaką socialinėje platformoje naudojamiems žiniatinklio stebėjimo metodams. Pavyzdžiui, mes negalime jų išjungti.

Teisinis pagrindas taikyti žiniatinklio stebėjimo metodus yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Vadovaujantis minėta nuostata, mūsų siekis optimizuoti socialinės platformos ir atitinkamos sekėjų paskyros darbą yra laikomas teisėtu.

Daugiau apie duomenų gavėjus ir duomenų gavėjų kategorijas, o taip pat apie laikymo trukmę ir laikymo trukmės nustatymo kriterijus sužinosite perskaitę platformų valdytojų privatumo politiką. Šiai privatumo politikai mes negalime daryti įtakos.

Apie tai, kokias turite galimybes įgyvendinti savo teises, siekdami uždrausti naudoti žiniatinklio stebėjimo metodus, sužinosite perskaitę 2 punkte pateiktas platformų valdytojų privatumo politikas. Be to, galite susisiekti ir su pačiais platformų valdytojais publikavimo skiltyje nurodytais adresais.

Statistiniams duomenims, kuriuos mums teikia socialinės platformos valdytojas, mes galime daryti įtaką tik iš dalies ar juos išjungti. Tačiau mes stebime, kad mums nebūtų teikiami papildomi, neprivalomi  statistiniai duomenys.

Jūs turėtumėte žinoti: negalima atmesti galimybės, kad socialinės platformos teikėjas Jūsų paskyros ir elgsenos duomenis naudoja tam, kad, pvz. išanalizuotų Jūsų įpročius, asmeninius ryšius, pomėgius ir pan. Šiuo atžvilgiu „Lidl Lietuva“  negali daryti įtakos socialinės platformos teikėjo atliekamam Jūsų duomenų tvarkymui.

5. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

Jūs turite teisę pagal BDAR 15 straipsnio 1 dalį neatlygintinai susipažinti su „Lidl Lietuva“ saugomais Jūsų asmens duomenimis.

Be to, esant įstatyme numatytoms sąlygoms, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti su Jumis susiję asmens duomenys (BDAR 16 straipsnis), reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (BDAR 17 straipsnis) ir teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis);

Jeigu duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e) arba f) punktu, Jūs pagal BDAR 21 straipsnį turite teisę pareikšti nesutikimą. Jei nesutinkate su tuo, kad būtų tvarkomi duomenys, ateityje duomenys nebus tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenų tvarkymas tęsiamas dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto teisę į nesutikimą.

Jeigu tvarkomus duomenis pateikėte Jūs, pagal BDAR 20 straipsnį Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą. Tiesa, socialinių tinklų atveju dėl šių teisių įgyvendinimo paprastai Jūs galite kreiptis tik į socialinės platformos valdytoją, nes tik jis turi prieigą prie Jūsų paskyros duomenų.

Jei duomenys tvarkomi gavus sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą ar 9 straipsnio 2 dalies a) punktą, Jūs galite bet kuriuo metu ateičiai atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Pirmiau nurodytais atvejais, kilus klausimams arba norėdami pareikšti skundus, prašome kreiptis raštu arba elektroniniu laišku į duomenų apsaugos pareigūną.

Be to, vadovaujantis BDAR 77 straipsniu Jūs bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Kompetentinga yra tos federalinės žemės, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba kurioje yra duomenų valdytojo registruotoji buveinė, duomenų apsaugos priežiūros institucija.

Jei norėtumėte pareikšti, kad nesutinkate su konkrečiu duomenų tvarkymu, kuriam mes galime daryti įtaką, prašome kreiptis į mus. Mes peržiūrėsime Jūsų užklausą (pvz. prašymą pateikti informaciją ar nesutikimą) patys arba, jei reikia, perduosime ją atsakingam socialiniam tinklui, jei savo užklausoje prašote pateikti informacijos apie duomenis, kuriuos tvarko socialinio tinklo valdytojas.

6. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

Šios duomenų apsaugos taisyklės taikomos UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius) socialinės žiniasklaidos paskyrose atliekamam asmens duomenų tvarkymui. Su UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti pirmiau nurodytu adresu, kaip gavėją nurodant duomenų apsaugos pareigūną, arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.

(Versija 1.0; 2018-12-17 redakcija)