Duomenų apsauga

Dėkojame, kad susidomėjote dalyvavimu apklausoje apie jūsų apsipirkimo patirtį mūsų parduotuvėse.

Mes labai rimtai žiūrime į jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl siekiame užtikrinti jūsų teisę toliau kontroliuoti jūsų asmeninę informaciją (informacinį apsisprendimą). Ši privatumo politika paaiškina, kokiu tikslu, kada ir kokius asmens duomenis renkame, tvarkome ir naudojame.

 

1. Duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 dalį

 

Jei atskiruose šios privatumo politikos skyriuose nenurodyta kitaip, duomenų valdytojas, atsakingas už tvarkymą pagal BDAR 4 straipsnio 7 dalį, yra:

UAB „Lidl Lietuva“

Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius

duomenuapsauga@lidl.lt

 

2. Apklausos įrankio naudojimas

 

2.1 “Log” failai

 

Duomenų tvarkymo tikslai / teisiniai pagrindai:

Kai lankotės mūsų svetainėje, Jūsų įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai ir be Jūsų iniciatyvos į mūsų serverį siunčia

 • interneto prieigą turinčio prietaiso IP adresus,
 • prieigos datą ir laiką,
 • gauto failo pavadinimą ir URL adresą,
 • svetainę / programėlę, iš kurios buvo suteikta prieiga (URL nuoroda), Jūsų naudojamą naršyklę ir,  jei reikia, Jūsų kompiuterio, kuriame veikia internetas, operacinę sistemą bei
 • Jūsų interneto prieigos teikėjo pavadinimą

ir visą šią informaciją laikinai išsaugo taip vadinamame „Log“ faile šiais tikslais:

 • sklandaus ryšio užtikrinimas,
 • mūsų svetainės / programėlės patogaus naudojimo užtikrinimas ir
 • sistemos saugumo ir stabilumo įvertinimas.

 

Teisinis IP adreso tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas apima aukščiau išvardytus duomenų tvarkymo tikslus.

 

Gavėjai / gavėjų kategorijos:

Siekiant pateikti klientų apklausas, mes išlaikome specializuotus paslaugų teikėjus, ypač tuos, kurie specializuojasi klientų apklausose. Jie apdoroja jūsų duomenis mūsų, kaip užsakovų, vardu. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir pagal sutartį susietas pagal BDAR 28 straipsnį.

 

Saugojimo laikotarpis / saugojimo laikotarpio nustatymo kriterijai:

“Log” failai bus saugomi septynias dienas, o paskui automatiškai ištrinami.

 

2.2 Slapukų ir panašių naudojimosi duomenų tvarkymo technologijų naudojimas

 

Apdorojimo / teisinio pagrindo tikslai:

Mes, UAB „Lidl Lietuva“ Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius esame duomenų, kurie tvarkomi naudojant vadinamuosius slapukus ir kitas panašias naudojimosi duomenų tvarkymo technologijas visuose (antriniuose) domenuose, adresu www.lidl.lt/mano-nuomone, valdytojas

Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, kurios, Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, įrašomos Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.).  Slapukai nedaro žalos Jūsų galiniam įrenginiui, nėra užkrėsti virusais, Trojos arkliais ar kitomis kenksmingomis programomis. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu galiniu įrenginiu.  Tačiau tai nereiškia, kad taip tiesiogiai galime nustatyti Jūsų tapatybę.

Slapukai ir kitos duomenų tvarkymo technologijos, atsižvelgiant į slapukų ir (arba) kitos technologijos kategoriją, naudojamos šiais tikslais:

 • Techniškai būtini slapukai: tai – slapukai ir panašios priemonės, be kurių negalite naudotis mūsų paslaugomis
 • Statistiniai slapukai: šios technologijos padeda mums anonimiškai rinkti statistinius duomenis apie naršymą mūsų svetainėse, kad galėtume pritaikyti savo svetaines lankytojų poreikiams. Tai, pavyzdžiui, mums leidžia nustatyti, kokiais būdais galime dar geriau pritaikyti savo interneto svetaines vartotojų įpročiams.

Informacinę naudojamų slapukų ir kitų technologijų apžvalgą, įskaitant atitinkamą duomenų tvarkymo tikslą, išsaugojimo trukmę ir, kur tinka, dalyvaujančius trečiuosius subjektus, rasite čia.

 

Atsižvelgiant į tikslus, slapukai ir panašios duomenų tvarkymo technologijos naudojamos siekiant tvarkyti pirmiausia šių rūšių asmens  duomenis:

 

Techniškai būtini duomenys:

 • vartotojo įvestys, siekiant išsaugoti įvestis naršant keliuose antriniuose puslapiuose ir/ar kuomet puslapis yra uždarytas (pvz., jei norite išsaugoti slapuko parametrus).

 

Statistiniai duomenys:

 • unikalus vartotojo identifikatorius (ID),
 • apsilankymų interneto svetainėje skaičius (kiekvieną dieną/savaitę),
 • Interneto svetainės naudojimo/atsakymo į apklausą trukmė,
 • vartotojų profiliai, kuriems suteikti pseudonimai su informacija apie naršymą mūsų interneto svetainėse.  

 

Pirmiausia tai yra:

 •    naršyklės tipas ir versija;
 •    naudojama operacinė sistema;
 •    nukreipiantysis URL (puslapis, kuriame prieš tai lankėtės);
 •    prieigos kompiuterio prieglobos pavadinimas (IP adresas);
 •    serverio užklausos laikas;
 •    unikalus vartotojo identifikatorius (ID) ir
 •    suaktyvinti įvykiai svetainėje (elgesys naršant).

 

 • Šiais atvejais IP adresas yra nuolat įslaptinamas, todėl pagal jį iš principo neįmanoma nustatyti Jūsų tapatybės.
 • Vartotojo ID susiesime su kitais jūsų duomenimis (pvz., vardu, el. pašto adresu ir t. t.) tik su jūsų aiškiu sutikimu. Pats vartotojo ID neleidžia daryti jokių išvadų apie jūsų asmenį.

 

Statistinių slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Teisinis pagrindas naudoti techniškai būtinus slapukus yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, nes mes turime (bendrą) teisėtą interesą rinkti duomenis, kad pagerintume savo parduotuvių pasiūlymus.

 

Galite bet kuriuo metu atšaukti ir/ar pakeisti savo sutikimą, kad jis galiotų ateityje, tačiau tai neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, grindžiamam sutikimu, prieš jį panaikinant. Taip būsite nukreipti į atitinkamos apklausos pradžią, t. y. puslapį, kuriame pasirinkote atitinkamą parduotuvę. Pasirinkę parduotuvę, kurią norite įvertinti, galite keisti slapuko parametrus. Jei prieš baigdami apklausą pakeisite slapuko parametrus, ankstesni atsakymai bus panaikinti, o apklausą turėsite pradėti iš naujo. Spauskite čia.

 

Slapukų sąrašas:

 

Kategorija

Pavadinimas

Teikėjas

Tipas

Paskirtis

Galiojimo pabaiga

Statistics

Session

lidl.mcxplatform.de

Session

Cookie is used to identify if the browser has cookies enabled or disabled. 

When the browser is closed. 

Statistics

mcxSurveyFingerprintDaily

lidl.mcxplatform.de

HTTP 

Cookie is added to track the number of times the survey is accessed on that machine within one day. 

End of the day the survey is opened (time dependent on browser time 11:59:59pm)

Statistics

mcxSurveyFingerprint

lidl.mcxplatform.de

HTTP

Cookie is added to track the number of times the survey is accessed on that machine within seven days. 

Seven days after the survey is opened (time dependent on the browser time 11:59:59pm)

Necessary

McxAuth.ProdDe

mcxplatform.de

Session

This is a CrossDomain cookie used by MaritzCX to allow authenticated users to pick up their survey after having closed it.

When the browser is closed. 

Statistics

startTime

lidl.mcxplatform.de

Session

Cookie is added to calculate the time taken to get from the start to the finish of the survey.

When the browser is closed. 

 

 

 

Gavėjai / gavėjų kategorijos:

Duomenų tvarkymo procesuose, naudojant slapukus ir panašias naudojimosi duomenų tvarkymo technologijas, mes galime pasitelkti specializuotus paslaugų teikėjus, visų pirma iš klientų apklausų srities.

Pastarieji tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai, kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir vadovaujantis BDAR 28 straipsniu prisiėmė įsipareigojimus sutarčių pagrindu. Visos įmonės, kurios mūsų slapukų naudojimo sąlygose nurodytos kaip paslaugų teikėjai, veikia mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai.

 

Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Norėdami gauti informacijos apie slapukų saugojimo trukmę, žr. aukščiau pateiktą slapukų sąrašą.

 

3. Klientų apklausa apie apsipirkimo patirtį

 

Duomenų tvarkymo tikslai / teisiniai pagrindai:

Mes naudojame klientų apklausą, siekdami surinkti duomenis apie subjektyvią jūsų apsipirkimo patirtį, kad galėtume nuolat tobulinti jūsų apsipirkimo patirtį mūsų parduotuvėse.

Mes prašome pateikti kvito numerį, siekdami užtikrinti, jog klientų apklausoje dalyvausite tik vieną kartą kiekvienam apsipirkimui. Kvito numeris nesuteikia mums jokios informacijos apie jus asmeniškai, net jei mokate debeto arba kredito kortele.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas. Mūsų bendras teisėtas interesas – pagerinti apsipirkimo patirtį mūsų parduotuvėse.

 

Gavėjai / gavėjų kategorijos:

Su Apklausos dalyvio Apklausos vykdymo tikslu tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti (minimalia paslaugoms teikti būtina apimtimi) Lidl Stiftung & Co. KG (juridinio asmens kodas: HRA 102314; registruotos buveinės adresas: Stiftsbergstrasse 1 74167, Neckarsulm, Vokietija). Apklausos organizatorius taiko tinkamas apsaugos priemones, kad Apklausos dalyvio asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo. Dėl to į sutartis su paslaugų tiekėjais Apklausos organizatorius įtraukia standartines asmens duomenų apsaugos sąlygas.

 

Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Apklausos rezultatai saugomi 12 mėnesių. Vėliau, visi asmens duomenys ir pirkimo data sumuojami į atitinkamo mėnesio, kuriuo atliekama apklausa, pradžią, kad apklausos duomenys nebūtų susieti su jokia konkrečia data/laiku ar asmeniu.

 

4. Klientų aptarnavimo tarnybos susisiekimas

 

Duomenų tvarkymo tikslai / teisiniai pagrindai:

Jei savo vardą, el. pašto adresą arba telefono numerį pateiksite mūsų klientų aptarnavimo tarnybai, Jūsų duomenys bus naudojami tik konkrečiam tikslui, kad būtų galima su Jumis susisiekti ir apdoroti Jūsų atsiliepimus.  Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas. Mūsų susidomėjimas šiuo duomenų tvarkymu susijęs su tikslu užfiksuoti Jūsų paklausimus ir/ar atsiliepimus, kad galėtume išlaikyti bei skatinti Jūsų, kaip mūsų parduotuvių kliento, pasitenkinimą.

 

Gavėjai / gavėjų kategorijos:

Duomenims apdoroti atrenkame specializuotus paslaugų teikėjus, ypač tuos, kurie specializuojasi klientų aptarnavimo ir apklausų srityse. Jie apdoroja jūsų duomenis mūsų, kaip duomenų tvarkytojų, vardu. Kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir pagal sutartį įpareigotas pagal BDAR 28 straipsnį.

Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Jūsų asmens duomenys bus ištrinti praėjus 90 dienų po to, kai su mumis susisieksite.

 

5. Konkursas

 

Duomenų tvarkymo tikslai / teisiniai pagrindai:

Asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas, adresas), kuriuos pateikėte dalyvaudami konkurse, bus naudojami tik konkursui organizuoti.  Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas.

 

Gavėjai / gavėjų kategorijos:

Informacija trečiosioms šalims bus perduota tik tuo atveju, jei to reikia norint vykdyti konkursą. Tokiu atveju gavėjai bus kruopščiai atrinkti ir pagal sutartį susieti pagal BDAR 28 straipsnį.

 

Saugojimo trukmė / saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:

Pasibaigus konkursui ir paskelbus nugalėtojus, dalyvių asmeniniai duomenys bus ištrinti. Laimėtojų duomenys bus saugomi, jei bus laimėti materialūs daiktai visą įstatymų numatytą garantijos galiojimo laikotarpį, kad prireikus būtų galima susitarti dėl remonto ar keitimo.

 

6. Duomenų perdavimas šalims, nepriklausančioms EEE

 

Jei duomenis perduosime gavėjams trečiojoje šalyje (esančioje už Europos ekonominės erdvės ribų), tai bus matyti atitinkamo duomenų apdorojimo aprašyme esančioje informacijoje apie gavėjus / gavėjų kategorijas. Kai kurias trečiąsias šalis Europos Komisija patvirtino priimdama vadinamuosius sprendimus dėl adekvatumo, nes duomenų apsaugos lygis yra panašus į Europos ekonominėje erdvėje siūlomą lygį. Šių šalių sąrašą galima rasti adresu  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

Jei konkrečioje šalyje nėra panašaus duomenų apsaugos standarto, imamės kitų priemonių užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį kitomis priemonėmis, pvz., privalomomis įmonių taisyklėmis, Europos Komisijos standartinėmis sutartinėmis nuostatomis dėl asmens duomenų apsaugos, sertifikatais ar pripažintais elgesio kodeksais. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu (8 skirsnis).

 

7. Duomenų subjekto teisės

 

Vadovaujantis BDAR 15 straipsnio 1 dalimi, jūs turite teisę neatlygintinai susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis.

Jei laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, jūs taip pat turite teisę ištaisyti (BDAR 16 straipsnis), ištrinti (BDAR 17 straipsnis) ir apriboti (BDAR 18 straipsnis) asmens duomenų tvarkymą.

Jei duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, turite teisę prieštarauti pagal BDAR 21 straipsnį. Jei nesutinkate su duomenų tvarkymu, jūsų duomenys vėliau nebebus tvarkomi, nebent duomenų valdytojas įrodytų įtikinamus teisėtus duomenų tvarkymo pagrindus, kurie viršytų prieštaravime nurodyto duomenų subjekto interesus.

Jei patys pateikėte tvarkomus duomenis, turite teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį.

Jei duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, duotu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, galite bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą ir ateityje tai neturės įtakos ankstesnio tvarkymo teisėtumui.

Minėtais atvejais arba jei turite klausimų ar nusiskundimų, parašykite paprastu arba elektroniniu paštu duomenų apsaugos pareigūnui.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

8. Kiti klausimai

 

Jei turite daugiau klausimų dėl asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu:

UAB „Lidl Lietuva“ 

Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius

duomenuapsauga@lidl.lt

 

Paskutiniai pakeitimai 2020-11-23