Banner

Duomenų apsauga

DUOMENŲ APSAUGA

DUOMENŲ APSAUGADžiaugiamės, kad domitės mūsų interneto svetainės duomenų apsauga. Norėtume, kad lankydamiesi mūsų svetainėje jaustumėtės gerai ir saugiai, o duomenų apsaugos užtikrinimą suprastumėte kaip į klientus orientuotos kokybės požymį.


Šiame privatumo pranešime jums pateikiama informacija apie tai, kaip ir kokia apimtimi UAB „Lidl Lietuva“ tvarko asmens duomenis. Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai siejama arba gali būti siejama su jumis. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas visų pirma yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).