„Lidl Plus“ sąlygos

A. „Lidl Plus“ sąlygos 

2021 m. balandžio mėn. versija 

1. Taikymo sritis ir ryšys su kitomis taisyklėmis 

Šiose sąlygose reglamentuojamas dalyvavimas klientų aptarnavimo programoje (toliau – paslauga). Paslaugos operatorius yra „Lidl Stiftung & Co. KG“ (toliau – „Lidl Stiftung“ arba mes), tačiau ją teikiant dalyvauja ir kitos „Lidl“ grupės įmonės (toliau kartu – „Lidl“). Paslauga skirta vartotojams (toliau – vartotojas arba jūs), kurie nori gauti „Lidl“ asmeniškai pritaikytą informaciją apie „Lidl“ ir pasirinktų bendradarbiavimo partnerių akcijas ir specialius pasiūlymus, kiek įmanoma labiau atitinkančius konkretaus asmens interesus. Be to, paslaugos tikslas – užtikrinti, kad vartotojai gautų tinkamesnį turinį ir kad „Lidl“ nesiųstų vartotojo nedominančio turinio. Paslauga teikiama laikantis toliau išdėstytų sąlygų. 

2. Dalyvavimo sąlygos 

Užsiregistruoti ir naudotis mūsų paslauga gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.5 straipsnį. Dalyvauti galima tik asmeninėms reikmėms. Draudžiama naudotis paslauga komerciniais tikslais juridiniams asmenims, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.33 straipsnį. 

3. Registracija ir paskyra 

Norėdami naudotis mūsų paslauga, turite susikurti paskyrą. Jeigu dėl bendrovės „Lidl“ internetu teikiamų paslaugų registruojatės pirmą kartą, jūs automatiškai sukursite B skyriuje nurodytą paskyrą „Mano Lidl“. Jeigu jau esate užsiregistravę dėl kitos su paskyra „Mano Lidl“ susietos paslaugos, galite tiesiog prisijungti naudodami savo esamus prisijungimo duomenis. 

Kadangi paslauga siūlome naudotis savanoriškai ir nemokamai, individualiais atvejais turime teisę atsisakyti sukurti paskyrą nenurodydami priežasties. 

Jūsų nurodyto el. pašto adreso ir mobiliojo telefono numerio negalima priskirti kitai paskyrai. Be to, neleidžiama nurodyti ne savo el. pašto adreso, mobiliojo telefono numerio ar kitų kontaktinių duomenų, ypač vadinamųjų el. pašto adresų šiukšlių. Savo prieigos duomenis privalote laikyti saugiai. Draudžiama leisti kitiems asmenims prisijungti prie jūsų paskyros. 

Bet koks per jūsų paskyrą vykstantis bendravimas su „Lidl“ priskiriamas jums. Taip yra ir tuo atveju, jei per jūsų paskyrą veikia trečiasis asmuo, kuris įgijo galimybę naudotis jūsų paskyra dėl jūsų neatsargaus elgesio. Jei įtariate, kad jūsų paskyra naudojosi kitas asmuo, privalote iškart mums pranešti apie neteisėtą jūsų paskyros naudojimą ir pakeisti savo prieigos duomenis. 

„Lidl Plus“ galite užsiregistruoti šiais būdais: 

  • per mūsų programėlę, kurią galima parsisiųsti iš įvairių mobiliųjų platformų. 

Registruojantis jums automatiškai priskiriamas kliento numeris. 

4. Paslaugos objektas 

4.1 Pritaikyta informacija 

Paslaugos tikslas – siųsti arba rodyti programėlėje „Lidl Plus“ informaciją, kiek įmanoma geriau pritaikytą pagal jūsų poreikius, ir (kiek įmanoma) asmeniškai jums pritaikyti mūsų pasiūlymus ir paslaugas. 

Dalyvavimas „Lidl Plus“ yra nemokamas. 

Prisijungę prie programos „Lidl Plus“ galėsite naudotis įvairių pagal jūsų poreikius pritaikytų paslaugų privalumais. Tai, be kita ko, apima pasiūlymus, specialiai pritaikytus prie jūsų poreikių ir norų, galimybę dalyvauti konkursuose, nuolaidas ir specialių pasiūlymų akcijas. Šiuo tikslu mes stengsimės išsiaiškinti jūsų interesus ir pageidavimus, susijusius su „Lidl“ siūlomais produktais ir paslaugomis. 

Jei paprašysime sutikimo tvarkyti jūsų duomenis toliau aprašyta tvarka, „Lidl Plus“ reikmėms atitinkama informacija bus tvarkoma tik tuo atveju, jei jūs davėte sutikimą. Kadangi „Lidl Plus“ sukurta siekiant suteikti jums kuo tikslesnę informaciją ir teikti pasiūlymus atsižvelgiant į nustatytus jūsų poreikius ir pageidavimus, nedavę sutikimo analizuoti jūsų naudojimo elgsenos šioje programėlėje, galėsite naudotis tik pagrindine mūsų paslaugos versija. Tokiu atveju galėsite peržiūrėti informaciją apie mūsų produktus, tačiau negalėsite dalyvauti nuolaidų ir specialių pasiūlymų akcijose ir pirkdami mokėti kuponais. 

4.2 Duomenų rinkimas ir saugojimas 

Jums tinkami pasiūlymai nustatomi pagal šiame skirsnyje nurodytus duomenis. 

4.2.1 Registracija „Lidl Plus“ 

Registruojantis mes reikalaujame šių kliento duomenų: vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris ir pageidaujama „Lidl“ parduotuvė. Taip pat galite pateikti (neprivaloma) šiuos duomenis: kreipinys, lytis ir namų adresas (gatvė, namo numeris, pašto indeksas, miestas ir šalis). Norint nustatyti pageidaujamą parduotuvę, galima naudoti mobiliojo įrenginio geografinės vietos nustatymo funkciją. 

4.2.2 Duomenys iš „Mano „Lidl“ 

Jei „Mano „Lidl“ paskyroje savanoriškai pateikėte tam tikrą informaciją apie savo padėtį ir interesus, šią informaciją taip pat rinksime programoje „Lidl Plus“. 

4.2.3 Apsilankymai parduotuvėse 

Kai apsilankymo parduotuvėje metu Jūs atskleidžiate savo tapatybę kasoje, prie karštų gėrimų ar kitų automatų, užfiksuojame parduotuvę, kurioje apsilankėte, įsigytus produktus pagal sumą, tipą ir kainą, panaudotus kuponus, bendrą čekio sumą, mokėjimo laiką ir mokėjimo rūšį. Priskirdami pirkinį jūsų kliento paskyrai, mes siekiame 4.1 punkte nurodyto tikslo, pvz., teikti specialiai pagal jūsų pageidavimus ir pomėgius pritaikytus pasiūlymus, taip pat siūlyti jums pasinaudoti specialiais pasiūlymais. 

Prie kasos savo tapatybę patvirtinate skaitmenine kliento kortele arba registracijos metu pateiktu mobiliojo telefono numeriu. Prekybos automatuose Jūsų atpažinimas galimas tik Jums naudojantis skaitmenine kliento kortele. 

4.2.4 Klientų aptarnavimas 

Jums susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, mes apdorojame jūsų pateiktus su tuo susijusius duomenis. 

4.2.5 Programėlės naudojimas 

Jums naudojantis programėle „Lidl Plus“, mes renkame informaciją apie parduotuvę, kurioje perkate. Be to, renkame informaciją apie visą programėlėje peržiūrimą turinį, pvz., aktyvuotus kuponus, jūsų pranešimų nuostatas, dalyvavimą loterijose, peržiūrėtus straipsnius ir jūsų pasirinktą pagrindinę parduotuvę. Taip pat renkame informaciją apie jūsų veiksmus programėlėje, pvz., aplankytas skiltis, kiekvieno seanso metu peržiūrėtus ekranus, spustelėjimų ir slinkimų skaičių. Be to, tvarkome šiuos duomenis: jūsų kliento ID („Lojalumo ID“), informacija apie jūsų naudojamą operacinės sistemos versiją, įrenginio identifikavimo duomenys, sistemos kalba ir pasirinkta šalis, taip pat jūsų naudojama programos versija. Tokią informaciją apie tai, kaip naudojatės programėle, pagal duomenų apsaugos teisės aktus iš dalies renkame išimtinai jūsų duotu sutikimu. Prašome susipažinti su mūsų informacija apie duomenų apsaugą. 

4.2.6 Prisijungimo duomenys 

Jūsų prisijungimo duomenys yra saugomi ir naudojami tam, kad galėtumėte prisijungti. Kad kiekvieną kartą atidarius programėlę nereikėtų jungtis iš naujo, jūsų prisijungimo duomenys programėlėje išsaugomi (užšifruoti), kol atsijungiate nuo paskyros. 

4.2.7 Naujienlaiškis, tiesioginiai („push“) pranešimai, trumposios žinutės 

Taip pat renkame informaciją apie jūsų, kaip vartotojo, elgseną, susijusią su naujienlaiškiu, ir kitą informaciją, kurią jums siunčiame tiesioginiais („push“) pranešimais ar trumposiomis žinutėmis, šią informaciją saugome ir, jei įmanoma, priskiriame ją jums ar jūsų el. pašto adresui arba kliento kodui. Renkame ir informaciją apie pranešimo atvėrimo laiką, jūsų spustelėtas nuorodas ar vietas, pasirinktus produktus, naudojimo laiką, trukmę ir dažnį. 

4.3 Duomenų analizė 

Duomenys, aprašyti4.2, kaupiami mūsų duomenų bazėje. Mes įvertiname duomenis, siekdami rasti tokios informacijos apie jūsų interesus, kad galėtume siųsti ar rodyti tik jums aktualią informaciją. Norėdami nustatyti galimą susidomėjimą produktu, taip pat naudojame matematinius statistinius metodus. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenys lyginami su kitų klientų duomenimis. Taip palyginę duomenis, galime išsiaiškinti, kokie kiti produktai ir specialūs pasiūlymai, sudominę panašių interesų klientus, galėtų sudominti ir jus. Vis dėlto „Lidl“ neprisiima teisinės atsakomybės už tai, kad duomenų tvarkymas visada bus vykdomas tiksliai taip, kaip aprašyta, ir kad jūs gausite tik jus dominančius pasiūlymus. Be to, pagal naudojimąsi programėle mes sukuriame vartotojų profilius, suskirstydami juos į segmentus statistinės analizės tikslais, ir, jei įmanoma, priskiriame juos jums kaip asmeniui. Į vertinimą neįtraukiami specialių kategorijų asmens duomenys, nurodyti BDAR 9 straipsnio 1 dalyje. 

5. Bendrosios naudojimosi paslauga sąlygos 

Norint naudotis „Lidl Plus“ paslauga, reikalingas galiojantis mobiliojo telefono numeris ir el. pašto adresas. 

Be to, kad dalyvis galėtų naudotis programėle „Lidl Plus“, jis turi atsisiųsti programinę įrangą iš programėlių parduotuvės. Yra konkrečios programinės įrangos versijos skirtingų tipų mobiliesiems telefonams. Dėl techninių priežasčių gali būti neįmanoma pasiūlyti tam tikrų tipų įrenginiams tinkamos programinės įrangos. Jei dalyvio mobiliajam telefonui tinkamos programinės įrangos nėra, šis dalyvis negali naudotis paslaugomis per tą įrenginį. Vis dėlto „Lidl Stiftung“ stengsis pasiūlyti programinę įrangą kuo įvairesniems mobiliųjų telefonų modeliams. Dėl nuolat kintančios produktų pasiūlos mobiliųjų įrenginių rinkoje „Lidl Stiftung“ negali užtikrinti, kad paslaugomis bus galima naudotis visuose šiuo metu egzistuojančiuose mobiliuosiuose telefonuose. 

Įdiegiant programinę įrangą ir naudojantis paslaugomis būtina reguliariai perduoti duomenis iš dalyvio mobiliojo telefono. Duomenų perdavimo apimtis ir dažnis priklauso nuo paslaugų rūšies ir masto. Duomenų perdavimo ryšio išlaidas apmoka dalyvis. Jų dydis priklauso nuo sutarties, kurią dalyvis yra sudaręs su savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėju. 

„Lidl Stiftung“ paslaugos neapima vartotojo interneto ryšio išlaidų ir jo priežiūros. Tik dalyvis yra atsakingas už savo susitarimus su interneto paslaugos teikėju. 

Be to, naudojantis paslauga „Lidl Plus“ būtina pakankama baterijos įkrova ir pakankamas ekrano ryškumas, kad atsiskaitant būtų galima nuskaityti QR kodą. 

Dalyvis privalo įdiegti „Lidl“ siūlomus naujinius. Vartotojai apie tai bus informuojami, kai naudosis programine įranga. „Lidl Plus“ paslauga neleidžiama naudotis manipuliuojant galiniais įrenginiais (pvz., pašalinus gamintojo apribojimus ir (arba) atrakinus gamintojo sistemą). 

6. Jūsų pareigos 

Jūs privalote: 

  • registruodamasis ir atnaujindamas savo profilį, pateikti teisingą informaciją; 
  • laikyti slaptažodį paslaptyje ir pasikeisti jį faktinio ar įtariamo piktnaudžiavimo atveju; 
  • naudotis paslauga taip, kad nepažeistumėte galiojančių teisės aktų. 

7. Atsakomybė 

Mes atsakome už tyčią ir didelį neatsargumą. Mes neatsakome už paprastą neatsargumą (išskyrus atvejus, kai dėl to sukeliama mirtis, sužalojimas ar žala sveikatai), jei: 

  • programėlė neveikia ar veikia tik ribotai; 
  • nėra WLAN ryšio arba jis yra ribotas; 
  • netinkamai veikia skenavimo įrenginys kasoje; 
  • nėra pasiūlymų. 

Tai neturi įtakos atsakomybei už produktus pagal įstatymą. 

8. Nutraukimas, panaikinimas 

Dalyvis turi teisę bet kada nenurodydamas priežasčių nutraukti dalyvavimą paspaudęs funkciją „Naikinti vartotojo paskyrą“. „Lidl Stiftung“ taip pat turi teisę bet kada nutraukti sutartį nenurodydama priežasčių, apie tai įspėjusi prieš 10 dienų. Tai neturi įtakos šalių teisei nutraukti sutartį prieš terminą dėl svarbių priežasčių. 

9. Sąlygų pakeitimai 

„Lidl Stiftung“ gali keisti šias sąlygas šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Šią sąlygų versiją galima bet kada atverti. Sąlygų versija yra nurodyta pačiame sąlygų dokumente. 

Mes galime keisti šias sąlygas, jeigu pakeitimais siekiama užtikrinti mūsų teisėtus interesus, ypač susijusius su veiklos tobulinimu, ir su sąlyga, kad tinkamai atsižvelgsime į klientų interesus. 

Pakeitusi sąlygas, „Lidl Stiftung“ informuos vartotojus atitinkamu pranešimu programėlėje ir paprašys vartotojo patvirtinti naujas sąlygas. 

Vartotojui nepatvirtinus naujų sąlygų, „Lidl Stiftung“ gali nutraukti santykius. 

10. Baigiamosios nuostatos 

Europos Komisija siūlo internetinį ginčų sprendimo portalą http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Tačiau mes neprivalome ir nenorime dalyvauti vartotojų arbitražo komisijos ginčų sprendimo procedūrose. 

 

B. „Mano „Lidl“ paskyros sąlygos vartotojams 

 

2021 m. balandžio mėn. versija 

1. Taikymo sritis ir ryšys su kitomis taisyklėmis 

Šiose sąlygose reglamentuojamas paslaugos „Mano „Lidl“ paskyra“ (toliau – „Mano „Lidl“ arba paslauga) naudojimas. Paslaugos operatorius yra „Lidl Stiftung & Co. KG“, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulmas, Vokietija (toliau – operatorius, mes arba mus), tačiau ją teikiant dalyvauja ir kitos „Lidl“ grupės įmonės (toliau kartu – „Lidl“). Ši paslauga – tai bendra prieiga prie daugelio „Lidl“ įmonių grupės pasiūlymų internete (toliau – pasiūlymai). Tai vadinamoji vieno prisijungimo paslauga, kuria naudodamasis vartotojas gali prisijungti prie kelių skirtingų įmonių pasiūlymų (pvz., internetinės parduotuvės, užsakymų portalų ir pan.), naudodamasis tais pačiais prisijungimo duomenimis. Be to, naudodamasis paslauga vartotojas gali savanoriškai pateikti informaciją apie savo padėtį ir interesus vartotojo profilyje. Paslauga teikiama laikantis toliau išdėstytų sąlygų. 

Šios sąlygos netaikomos atskiriems su pasiūlymais susijusiems sutartiniams santykiams su trečiaisiais asmenimis, pvz., perkant produktus ar paslaugas. Šiuo atveju galioja tik konkrečios atitinkamo pasiūlymo sąlygos (žr. A dalį, taikomą atitinkamoms paslaugoms). 

2. Registracija ir paskyra 

Norint naudotis „Mano „Lidl“, būtina užsiregistruoti ir susikurti „Mano „Lidl“ paskyros slaptažodį. Tai naudojam kartu su Jūsų el. pašto adresu ir mobiliojo telefono numeriu norint pasiekti savo „Mano „Lidl“ kliento paskyrą. Registracija baigiama patikrinus vartotojo nurodytą telefono numerį ir operatoriui galutinai patvirtinus registraciją. 

Registracijos proceso metu vartotojo pateikti duomenys turi būti teisingi. Negalima pateikti trečiųjų asmenų duomenų. Jei vėliau duomenys pasikeistų, vartotojas privalo nedelsdamas juos patikslinti savo „Mano „Lidl“ paskyroje. 

Prieigos duomenys skirti naudoti tik atitinkamam įgaliotam vartotojui ir turi būti tinkamomis priemonėmis saugomi nuo neteisėtos trečiųjų asmenų prieigos. Jei vartotojas pastebi, kad paslauga naudojamasi neteisėtai, jis privalo apie tai nedelsdamas pranešti operatoriui. Atsakomybė už pasekmes, kurios kyla dėl to, kad paslauga naudojosi tretieji asmenys, tenka vartotojui, jei jis yra už tai atsakingas arba jų nesustabdė. 

Įrenginiuose su „Android“ operacine sistema galima naudotis „Mano „Lidl“ tik tuo atveju, jei įrenginyje naudojama naršyklė „Google Chrome“. 

3. Paslaugos objektas 

Per paskyrą „Mano Lidl“ teikiama paslauga - tai vienu slaptažodžiu apsaugota Bendra registruotoji paslauga, skirta naudotis skirtingais įmonių grupės „Lidl“ pasiūlymais. Tai iš esmės reiškia, kad sukurta paskyra „Mano Lidl“ gali būti naudojama registruotis / prisijungti prie visų su paskyra „Mano Lidl“ susietų pasiūlymų, tuo tikslu neatliekant atskiros registracijos arba dar kartą neteikiant išsamių vartotojo duomenų. 

Jei sukursite tikslinės paslaugos paskyrą anksčiau neužsiregistravę dėl kitų „Lidl“ internetu teikiamų paslaugų, tokiu atveju „My Lidl“ paskyra bus sukurta automatiškai. Jei anksčiau jau esate užsiregistravę dėl kitos su paskyra „Mano Lidl“ susietos internetu teikiamos paslaugos, prie Tikslinės paslaugos prisijungti galite naudodami esamus duomenis. Bendrovei „Lidl“ ateityje pasiūlius naujų internetu teikiamų paslaugų, gali būti, kad jomis taip pat galėsite naudotis per savo paskyrą „Mano Lidl“. Tokiu atveju gali būti taikomos papildomos naudojimosi sąlygos. Pagrindiniai vartotojo duomenys tvarkomi centralizuotai per paskyrą „Mano Lidl“. Naudojantis konkrečiais pasiūlymais, šie duomenys yra persiunčiami atitinkamai tiksliniai paslaugai, kad būtų įmanoma įvykdyti atitinkamą sandorį (žr. 6 straipsnį). Paskyroje „Mano Lidl“ saugomi ir tie pagrindiniai vartotojo duomenys, kurie yra surinkti naudojantis šiuo pasiūlymu, ir tie, kuriuos jūs suteikėte registruodamiesi / prisijungdami prie kitų bendrovės „Lidl“ internetu teikiamų paslaugų. 

Be to, naudodamasis „Mano „Lidl“ paskyra, atitinkamas vartotojas gali atsakyti į tam tikrus klausimus apie savo padėtį ir interesus naudodamasis siūlomomis parinktimis. Paskyroje vartotojas gali bet kada peržiūrėti, pakeisti arba panaikinti savo „Mano Lidl“ kliento profilį. Jei vartotojas taip pat užsiregistravo naudotis „Lidl Stiftung“ paslauga „Lidl Plus“, ši informacija bus naudojama „Lidl Plus“ svetainėje pateikiant asmeniniams poreikiams pritaikytą reklamą. Išsamesnės tai reglamentuojančios taisyklės pateiktos „Lidl Plus“ naudojimo sąlygose. 

„Mano „Lidl“ paslauga yra nemokama. Vis dėlto naudojantis konkrečiais pasiūlymais gali būti išlaidų – jos pagal teisinius reikalavimus skaidriai nurodomos pateikiant atitinkamą pasiūlymą. Tas pats taikoma ir trečiųjų asmenų paslaugoms, kurių gali prireikti, pvz., interneto ryšiui. 

4. Garantija, atsakomybė 

Operatorius stengiasi užtikrinti, kad „Mano „Lidl“ būtų nuolat prieinama be trikčių ir gedimų. Dėl techninių sąlygų, pvz., pakeistos konfigūracijos, techninės priežiūros, prietaiso gedimo ir pan., tai ne visada galima užtikrinti. Sutrikus paslaugos teikimui, operatorius dės visas pastangas kuo greičiau atkurti paslaugos teikimą be trikčių. Operatorius neprisiima atsakomybės už galimas pasekmes, kurios kyla neturint galimybės pakankamai (visa apimtimi) naudotis paslauga. 

Operatorius pasilieka teisę ateityje sumažinti ir (arba) pakeisti „Mano „Lidl“ funkcijas arba nutraukti „Mano „Lidl“ paslaugos teikimą. Vartotojas neturi pretenzijų dėl galimybės toliau naudotis šia paslauga (nemokamai). 

Individualių pasiūlymų dalis yra tik atitinkamos tikslinės paslaugos operatoriaus atsakomybė už paslaugų teikimą. Operatorius neatsako už galimas su tuo susijusias pretenzijas. Tas pats taikoma ir kitoms nepriklausomų trečiųjų asmenų, pvz., interneto paslaugos teikėjo, paslaugoms, kuriomis jie prisideda prie paslaugos teikimo. 

Kitokiu atveju operatorius atsako tik už vartotojo reikalavimą atlyginti nuostolius mirties, kūno sužalojimo ar žalos sveikatai atveju arba pažeidus esminius sutartinius įsipareigojimus (pagrindinius įsipareigojimus), taip pat kitus nuostolius, kuriuos lemia operatoriaus, jo teisinių atstovų ar netiesioginių agentų pareigų nevykdymas tyčia ar dėl didelio neatsargumo. Esminiai sutartiniai įsipareigojimai yra tie, kuriuos būtina įvykdyti, kad būtų pasiektas sutarties tikslas. Pažeidęs esminius sutartinius įsipareigojimus, operatorius atsako tik už sutarčiai būdingus nuostolius, kuriuos galima numatyti, ir tik tuo atveju, jei juos lėmė paprastas neatsargumas, išskyrus atvejus, kai vartotojo reikalavimas atlyginti nuostolius grindžiamas mirtimi, kūno sužalojimu ar žala sveikatai. 

5. Nutraukimas, panaikinimas, pakeitimai 

Operatorius ir vartotojas turi teisę bet kada iš anksto neįspėję nutraukti „Mano „Lidl“ ir vartotojo santykius. Vartotojas turi teisę bet kada inicijuoti administruojamos „Mano „Lidl“ paskyros panaikinimą. 

Vartotojui pažeidus sąlygas, operatorius gali svarstyti galimybę nutraukti sutartį. Vartotojo duomenys gali būti blokuojami, kol bus išsiaiškinti atitinkami įvykiai. 

Operatorius pasilieka teisę ateityje keisti šias sąlygas. Vartotojai apie tai bus informuojami programėlės pranešimu ir turės naujas sąlygas patvirtinti. Tai neapima svarbių pakeitimų, pvz., pareigos sumokėti; tokiems pakeitimams visada būtinas aiškus sutikimas. Jei klientas nesutinka su pakeitimu, operatorius gali nutraukti su juo užmegztus santykius. 

6. Duomenų apsauga 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi užtikrinant jūsų teises į duomenų apsaugą. Siekiant suteikti paslaugą, būtina perduoti jūsų pateiktus duomenis atitinkamos paslaugos, kuria norite naudotis, teikėjui, kad būtų galima autentifikuoti paslaugos vartotoją ir teikti paslaugą taip, kaip nurodyta pasiūlyme (pvz., išsiųsti užsakytus produktus ir atsiskaityti už juos). 

Daugiau informacijos šiuo klausimu galima rasti mūsų duomenų apsaugos pareiškime https://www.lidl.lt/informacija-pirkejui/duomenu-apsauga

7. Baigiamosios nuostatos 

Europos Komisija teikia Internetinį ginčų sprendimo portalą, adresas http://ec.eu-ropa.eu/consumers/odr/. Tačiau mes neprivalome ir nepageidaujame dalyvauti ginčų sprendimo procesuose, kuriuos vykdo vartotojų arbitražo valdyba. 

Parsisiuntimo sąlygos 

Čia rasite programėlės „Lidl Plus“ naudojimo sąlygas, kurias galite parsisiųsti PDF formatu.