JUS DOMINANČIŲ PRODUKTŲ NUSTATYMO IR MŪSŲ PASIŪLYMŲ INTERNETE OPTIMIZAVIMO TIKSLAS

Siekdami suteikti Jums „Lidl Plus“ narystės privalumus, pateikti geriausius įmanomus individualius pasiūlymus ir atlikti tikslines klientų apklausas, norime Jus geriau pažinti. Todėl pirmiausia nustatome, kurie produktai, specialieji pasiūlymai ir paslaugos Jums gali būti įdomūs ir aktualūs. Naudodamiesi šia informacija, galime atkreipti Jūsų dėmesį, pvz., į nuolaidas Jūsų mėgstamiems produktams, pasiūlyti Jums ypač palankias kainas ir informuoti apie patrauklius pasiūlymus, kurie yra mūsų asortimento specialiųjų pasiūlymų dalis.

Dėl šios priežasties mes renkame, tvarkome ir naudojame nemažai asmens duomenų apie Jūsų apsipirkimo įpročius ir 1 dalyje aprašytą elgesį.

Mūsų surinkti asmens duomenys gali būti naudingi sprendžiant apie Jus dominančius produktus. Tam priskiriami visi 1 dalyje paminėti duomenys.

Kiti, pirmiau išvardyti duomenys gali taip pat gali suteikti reikšmingos informacijos apie Jus galinčius sudominti produktus. Todėl nustatome galimą ryšį tarp vieno tipo ar kelių tipų asmens duomenų ir dominančių produktų. Šiam ryšiui nustatyti taikome matematinius statistinius metodus. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys lyginami su kitų klientų duomenimis. Lygindami asmens duomenis galime išsiaiškinti, kokie kiti produktai ir specialieji pasiūlymai sudomino panašius  interesus turinčius klientus ir kurie galėtų sudominti Jus.

Remdamiesi informacija, kurią mes gauname iš „Lidl“ internetinės parduotuvės, kitų pirmiau aprašytų mobiliųjų programėlių, tinklalapių ar skaitmeninių paslaugų tarnybų, mes siunčiame Jums (jeigu tik įmanoma, suasmenintą) informaciją apie produktus, akcijas, konkursus, naujas paslaugas ir naujienas, susijusias su srautiniais, parduotuvių pasiūlymais, taip pat siekdami rengti apklausas.  Be to, naudojami suasmeninti vartotojo profiliai, kurių reikia tam, kad būtų galima geriau pritaikyti galimus reklaminius pasiūlymus, skelbiamus, visų pirma, naujienlaiškių forma, prie Jūsų asmeninių interesų ir tobulinti rinkodaros informaciją. Šį vartotojo profilį taip pat sudaro informacija apie Jūsų naudojimąsi „Lidl Plus“.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, pagal kuriuos galime tvarkyti asmens duomenis tokia apimtimi, kuri yra būtina norint naudotis paslauga ar įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), ir todėl, kad turime pagrindinį teisėtą interesą kuo geriau pritaikyti savo pasiūlymus pagal Jus dominančius produktus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Jei davėte savo atitinkamą sutikimą, informacija, šiame profilyje taip pat gali būti kaupiama informacija, kurią nuskaitėme iš Jūsų galinio įrenginio. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Tai taikoma pirmiau „Vartotojo elgsenos analizė“ ir „Naujienlaiškis / Aktyvieji pranešimai / trumposios žinutės“ aprašytam duomenų tvarkymui.

Be to, kad taip padidiname profilio informacinę vertę, šias išvadas taip pat naudojame, kad optimizuotume „Lidl Plus“ programėlę ir kitas mūsų internetines paslaugas, su sąlyga, kad tai yra numatyta Jūsų sutikime. Teisinis pagrindas tam taip pat yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.