Kampanijos „Lidl perki – į pliusą eini“ taisyklės

2024 m. sausio mėn. versija


Kampanijos „Lidl perki – į pliusą eini“ taisyklės


I. Taisyklės


1. Kampanijos „Lidl perki – į pliusą eini“ (toliau – Kampanija) taisyklės nustato Kampanijos vykdymo tvarką, apibrėžia Kampanijos sąlygas ir terminus (toliau – Taisyklės).


2. Kampaniją organizuoja UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111791015), Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius (toliau – Organizatorius).


3. Kampanija organizuojama nuo 2024 m. sausio 8 d. 00:00 val. iki 2024 m. vasario 4 d. 23:59 val. (imtinai). Bendra Kampanijos trukmė 4 (keturios) savaitės. Organizatorius turi teisę pratęsti Kampanijos laikotarpį.


4. Kiekvieną Kampanijos savaitę Organizatorius pateiks tam tikras atrinktas savaitės prekes (toliau - Savaitės prekė), kurias įsigiję klientai į savo „Lidl Plus“ programėlės paskyrą gaus nuolaidos kuponą (-us).


5. „Lidl Plus“ programėlėje gauto nuolaidos kupono vertė bus lygi įsigytos Savaitės prekės vieno vieneto kainai. Vieno apsipirkimo metu nuolaidų kuponas suteikiamas tik už pirmąjį įsigytą Savaitės prekės vienetą, t. y. vieno apsipirkimo metu įsigijus daugiau nei vieną tos pačios rūšies Savaitės prekę, nuolaidų kuponai už antrą ir kiekvieną paskesnį įsigytą Savaitės prekės vienetą nėra suteikiami. Pavyzdžiui, jeigu vieno apsipirkimo metu perkama 10 vnt. tos pačios Savaitės prekės, tokiu atveju „Lidl Plus“ programėlėje yra suteikiamas vienas nuolaidų kuponas lygus 1 vnt. įsigytos Savaitės prekės vertei.


6. Po vieno apsipirkimo, kurio metu klientas įsigijo Savaitės prekes, klientas maksimaliai gali gauti tiek nuolaidų kuponų, kiek skirtingų rūšių Savaitės prekių jis pirko - t. y. po vieną nuolaidų kuponą už kiekvieną (skirtingą) įsigytą Savaitės prekę, nepaisant to, kiek konkrečios Savaitės prekės vienetų klientas įsigijo vieno apsipirkimo metu.


7. „Lidl Plus“ programėlėje gautas nuolaidų kuponas galės būti panaudotas kito apsipirkimo metu, tačiau tik tokiu atveju, jeigu bendra prekių krepšelio vertė bus lygi arba viršys 20 EUR sumą ir nuolaidų kuponas bus aktyvuotas „Lidl Plus“ programėlėje. Į prekių krepšelio sumą nėra įskaičiuojamas: alkoholis, tabakas, dovanų čekiai, spauda, depozitas, kūdikių pradinio maitinimo mišiniai, taip pat yra išminusuojama suma, gaunama, nuskenavus taromatų išduotą čekį, už gražintą tarą.


8. Nuolaidų kuponas „Lidl Plus programėlėje“ bus suteikiamas per 60 min nuo apsipirkimo (tam tikros Savaitės prekės (-ių) įsigijimo) momento.


9. Nuolaidų kuponas galios 5 dienas nuo apsipirkimo, kurio metu buvo įsigyta Savaitės prekė, dienos.


10. Gauti nuolaidų kuponai nėra sumuojami. Vieno apsipirkimo metu galima panaudoti tik vieną nuolaidų kuponą, jei išpildomos kitos Taisyklių 7 punkte aprašytos sąlygos, t. y. jeigu klientas turi daugiau nei vienos Savaitės prekės nuolaidų kuponą, vieno apsipirkimo metu bus galima panaudoti tik vieną nuolaidų kuponą pasirinktinai.


11. Nuolaidų kuponą, kurį klientas nori panaudoti apsipirkimo metu, būtina aktyvuoti „Lidl Plus“ programėlėje prieš „Lidl Plus“ programėlės nuskenavimą kasoje.


12. Organizatorius neprisiima atsakomybės ir nėra laikomas atsakingu už bet kokias klaidas, praradimus ir (ar) netikslumus, kurie gali atsirasti siunčiant informaciją (nuolaidų kuponus) programėle „Lidl Plus“, įskaitant, nuolaidų kupono negavimą ar negavimą laiku, jeigu tokios klaidos, praradimai ir (ar) netikslumai atsirado dėl interneto ryšio sutrikimų ar bet kokio kito gedimo ar neveikimo, susijusio su problemomis, naudojantis elektroniniais ryšiais, duomenų perdavimu ar kitomis priežastimis, nepriklausančiomis nuo Organizatoriaus valios.


13. Klientai atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis programėle „Lidl Plus“, ir savalaikį bei pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas nuolaidų kuponų aktyvavimą ir panaudojimą.


14. Klientas yra pats atsakingas už faktinį susipažinimą su Taisyklėmis ir (ar) programėlės „Lidl Plus“ naudojimo sąlygomis.


15. Organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, o prireikus – sustabdyti arba atšaukti Kampaniją be išankstinio įspėjimo. Pakeistos Taisyklės bus skelbiamos https://www.lidl.lt/c/kampanijos-lidl-perki-i-pliusa-eini-taisykles/s10037440


16. Iškilus bet kokiems su Kampanija susijusiems klausimams, įskaitant galimus skundus, klientai gali kreiptis el. paštu į lidlplus@lidl.lt


17. Visi iš Kampanijos kylantys ginčai yra sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Bet kokį iš Kampanijos kylantį ginčą, nesutarimą, reikalavimą ar prieštaravimą galutinai sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.


18. Taisyklės skelbiamos https://www.lidl.lt/c/kampanijos-lidl-perki-i-pliusa-eini-taisykles/s10037440


19. Išsami informacija apie Kampanijos dalyvių (klientų) asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Lidl Plus“ privatumo politikoje.