Jus dominančių produktų nustatymo tikslas

Siekdami suteikti Jums ir kitiems klientams „Lidl Plus“ narystės privalumus, pateikti geriausius įmanomus individualius pasiūlymus ir atlikti tikslines klientų apklausas, norime Jus geriau pažinti. Todėl, remdamiesi visais 1 dalyje nurodytais asmens duomenimis, ypač transakcijų duomenimis iš Lidl Plus, taip pat informacija, kurią gauname iš Lidl internetinės parduotuvės ar kitų pirmiau aprašytų programėlių, svetainių ar skaitmeninių paslaugų, pirmiausia nustatome, kurie produktai, specialieji pasiūlymai ir paslaugos Jums gali būti įdomūs ir aktualūs. Šiai koreliacijai nustatyti naudojame matematinius-statistinius metodus. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys lyginami su kitų klientų duomenimis. Remdamiesi šiuo palyginimu, galime daryti išvadas, kokie yra kiti produktai ir akcijos, kuriais domėjosi kiti panašių interesų turintys klientai, taip pat galėtų sudominti Jus ir kitus klientus.


Naudodamiesi šia informacija, galime atkreipti Jūsų dėmesį, pvz., į nuolaidas Jūsų mėgstamiems produktams „Lidl Plus“ programėlėje ir atitinkamos internetinės parduotuvės arba atskiros skaitmeninės paslaugos interneto svetainėje, pavyzdžiui, pasiūlyti Jums ypač palankias kainas, nuolaidų kuponus ir kitas lengvatas ir informuoti Jus apie patrauklius asortimento pasiūlymus.


Lidl Šiuo tikslu mes siunčiame Jums (jeigu tik įmanoma, suasmenintą) informaciją apie produktus, akcijas, konkursus, naujas paslaugas ir naujienas, susijusias su srautiniais, parduotuvių pasiūlymais, taip pat siekdami rengti apklausas.


Vertindami Jūsų naudojimąsi programėle (žr. pirmiau), taip pat gauname bendrų įžvalgų apie „Lidl Plus“ programėlės optimizavimą ir reklamos kampanijų sėkmę. Be to, savo reklamos partneriams teikiame statistiškai apdorotus anoniminius duomenis (remiantis Jūsų programėlės naudojimu ir Jūsų įsigytais produktais) apie jų reklamos kampanijų sėkmę atsiskaitymo tikslais ir siekdami optimizuoti jų rinkodaros kampanijas. Mūsų reklamos partneriai negali susieti šios informacijos su Jumis asmeniškai.


Be to, naudojami suasmeninti naudotojo profiliai, kurių reikia tam, kad būtų galima geriau pritaikyti galimus reklaminius pasiūlymus, skelbiamus, visų pirma, naujienlaiškių forma, prie Jūsų asmeninių interesų ir tobulinti rinkodaros informaciją. Šį naudotojo profilį taip pat sudaro informacija apie Jūsų naudojimąsi „Lidl Plus“.


Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, pagal kuriuos galime tvarkyti asmens duomenis tokia apimtimi, kuri yra būtina norint naudotis paslauga ar įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Jei davėte savo atitinkamą sutikimą, informacija, šiame profilyje taip pat gali būti kaupiama informacija, kurią nuskaitėme iš Jūsų galinio įrenginio. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Tai taikoma pirmiau „Naudotojo elgsenos analizė“ ir „Naujienlaiškis / aktyvieji pranešimai / trumposios žinutės“, taip pat duomenų perdavimą mūsų reklamos partneriams, kad jie galėtų rodyti (reklaminį) turinį trečiųjų šalių paslaugose aprašančiam duomenų tvarkymui.


Šią informaciją naudojame tam, kad galėtume gerinti Jūsų profilio pagrįstumą, optimizuoti mobiliąją programėlę „Lidl Plus“ ir kitas mūsų internetines paslaugas, su sąlyga, kad tai yra numatyta Jūsų sutikime. Teisinis pagrindas tam taip pat yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.