Elektromobilių įkrovimo ir naudojimosi įkrovimo stotelėmis sąlygos

Elektromobilių įkrovimo ir naudojimosi įkrovimo stotelėmis sąlygas (toliau – Salygos) UAB „Lidl Lietuva“ (toliau – „Lidl“) taiko elektromobilių įkrovimui ir naudojimuisi elektromobilių įkrovimo stotelėmis bei susijusioms automobilių stovėjimo aikštelėms Lietuvoje, naudojantis „Lidl Plus“ programėlėje esančia funkcija (toliau – „Funkcija“).

„Lidl Plus“ programėlė yra „Lidl Stiftung & Co. KG“ pasiūlymas. Sutartis dėl elektromobilių įkrovimo ir naudojimo sudaroma išskirtinai su „Lidl“.


1. Kada naudojant „Lidl Plus“ programėlę įsigalioja jūsų elektromobilių įkrovimo ir naudojimo sutartis?

1) Norint naudotis Funkcija, „Lidl Plus“ programėlėje reikia susikurti atitinkamo naudotojo „Mano Lidl“ paskyrą, taip pat „Lidl Plus“ programėlėje reikia atlikti „Lidl Pay“ registraciją. Jei naudotojas dar nėra susikūręs „Mano Lidl“ paskyros, tai galima atlikti „Lidl Plus“ programėlėje ją atsisiuntus. Naudojimuisi „Mano Lidl“ paskyra ir jos registracijai taikomos „Mano Lidl“ naudojimo sąlygos“, kurias galima rasti čia.

2) Spustelėdamas mygtuką „Įkrauti ir apmokėti“, naudotojas pateikia pasiūlymą sudaryti elektromobilių įkrovimo ir naudojimo sutartį tarp „Lidl“ ir atitinkamos elektromobilių įkrovimo stotelės naudotojo. Įjungdami elektromobilių įkrovimo stotelę, priimame pasiūlymą ir tuo pačiu metu tai yra elektromobilio įkrovimo („įkrovimo proceso“) pradžia. Įkrovimo proceso metu naudotojas turi teisę naudotis elektromobilių įkrovimo stotelėmis ir automobilių stovėjimo aikštelėmis, reikalingomis įkrovimo procesui atlikti.

3) Prieš pradėdamas įkrovimo procesą, naudotojas privalo įsitikinti, kad jo naudojamas įkrovimo kištukas neturi jokių matomų defektų. Naudotojas tiesiogiai „Lidl Plus“ programėlėje naudodamasis ten esančiu žemėlapiu arba nuskaitydamas ant elektromobilių įkrovimo stotelės esantį QR kodą, pasirenka elektromobilių įkrovimo stotelę, prijungia savo elektromobilį ir pradeda įkrovimo procesą, paspausdamas mygtuką „Įkrauti ir apmokėti “. Šiuo veiksmu įjungiama elektromobilių įkrovimo stotelė ir pradedamas įkrovimo procesas. Įkrovimo procesas pradedamas iš karto po to, kai užbaigiamas „Lidl Pay“ autorizavimo procesas. Baigus įkrovimo procesą, limito rezervavimas atšaukiamas ir iš naudotojo imamas mokestis atsižvelgiant į faktinį elektros įkrovos kiekį.

4) Įkrovimo procesas baigiamas, kai naudotojas nutraukia vykstantį elektros energijos įkrovimą (pavyzdžiui, „Lidl Plus“ programėlėje paspausdamas mygtuką „Stabdyti) ir atjungia elektromobilį nuo elektromobilių įkrovimo stotelės.

5) Norėdamas naudotis Funkcija, naudotojas yra pats atsakingas už interneto prieigą ir visomis tam reikalingomis techninėmis priemonėmis bei privalo pats sumokėti su tuo susijusius mokesčius.

6) Po elektromobilių įkrovimo ir naudojimo sutarties sudarymo, sutarties teksto „Lidl“ neišsaugo. Naudotojas gali bet kada atsisiųsti ir išsaugoti Sąlygas pagrindiniame programėlės meniu.


2. Kokias elektrines transporto priemones leidžiama įkrauti įkrovimo punkte ir į ką reikia atsižvelgti?

1) elektromobilių įkrovimo stotelėje galima įkrauti tik elektromobilius, kurie apibrėžti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme.

2) Elektromobilis ir įkrovimo procesui reikalinga įranga, pavyzdžiui, kabeliai, turi atitikti taikomus teisinius reikalavimus.


3. Kokias technines įkrovimo galimybes ir įkrovimo jungtis siūlome elektromobilių įkrovimo stotelėse (prieigose)?

1) Siūlome elektromobilių įkrovimo stoteles (prieigas), kuriose į jūsų elektromobilį gali būti perduodama ne didesnės kaip 22 kilovatų galios (vadinamoji įprasto įkrovimo prieiga) arba didesnės kaip 22 kilovatų galios (vadinamoji greitojo įkrovimo prieiga elektros energija). Įkrovimo procesui naudojame kintamąją (AC) arba nuolatinę (DC) srovę. Informaciją apie galimą elektromobilio įkrovimo galią ir srovės tipą atskirose elektromobilių įkrovimo stotelėse rasite atitinkamoje elektromobilių įkrovimo stotelėje.

2) Kad galėtumėte prijungti savo elektromobilį, mūsų standartinėse AC elektromobilių įkrovimo stotelėse (prieigose) minimaliai yra kištukinis lizdas arba kištukiniai lizdai, arba kištukiniai lizdai su Type 2 jungtimi, atitinkantys EN 62196-2 standartą. Mūsų AC greitojo įkrovimo prieigose minimaliai yra Type 2 tipo kištukai, atitinkantys EN 62196-2 standartą. Mūsų DC įkrovimo prieigose įrengti minimaliai CCS Combo 2 tipo kištukai transporto priemonėms, atitinkantys EN 62196-3 standartą, ir (arba) CHAdeMO tipo transporto priemonių įkroviklis.

3) Įkrovimo galia pagal šios 3 dalies 1 punktą gali skirtis priklausomai nuo tinklo apkrovos, naudojamos jungties ir įkrovimo punktų išdėstymo elektrinėje sistemoje. Todėl neprisiimame jokių garantijų ir (arba) laidavimų dėl įkrovimo našumo atitikties elektromobilių įkrovimo stotelėse ar paties įkrovimo proceso sėkmės.


4. Kada galima nutraukti įkrovimo procesą arba sumažinti įkrovimo galią?

Turime teisę nutraukti įkrovimo procesą arba sumažinti įkrovimo galią, jei:

a) sutrinka arba atsakingo tinklo operatoriaus nurodymu nutraukiamas elektros energijos tiekimas tinkle arba naudojamoje jungtyje;

b) būtina nutraukti arba sumažinti įkrovimo galią įkrovimo metu dėl kitų svarbių techninių priežasčių, kurios neleidžia netrukdomai ar nepertraukiamai vykdyti įkrovimo proceso;

c) viršijamas leistinas įkrovimo laikas pagal Sąlygų 5 dalį; ir

d) pasiekiama kliento kredito / debeto kortele iš anksto patvirtinta suma. Informaciją apie atitinkamą „Lidl Pay“ mokėjimo limitą rasite savo „Lidl Plus“ kortelėje „Lidl Plus“ programėlėje.


5. Kada ir kiek laiko galite įkrauti elektromobilį?

Jūsų elektromobilio įkrovimas leidžiamas viso įkrovimo proceso metu („leistinas įkrovimo laikas“) tačiau „Lidl“ gali nustatyti maksimalų elektromobilių krovimosi laiką bei stovėjimo aikštelės vietos, naudojamos įkrovimo procesui laiką.


6. Kokiu tikslu ir kiek laiko leidžiama naudotis automobilių stovėjimo aikštelės vieta tiesiai priešais elektromobilių įkrovimo stotelę? Kokios yra pažeidimo pasekmės?

1) Prie pat elektromobilių įkrovimo stotelės esančią stovėjimo aikštelės vietą galima naudoti tik įkrovimo procesui (žr. Sąlygų 1 dalį ) ir tik leistiną įkrovimo laiką (žr. Sąlygų 5 dalį). Kad kiti klientai galėtų įkrauti elektromobilius, pasibaigus leistinam maksimaliam įkrovimo laikui, stovėjimo vieta turi būti nedelsiant (t. y. be tyčinio delsimo) atlaisvinta. Naudoti šią stovėjimo aikštelės vietą kitais tikslais ir (arba) pasibaigus leistinam maksimaliam įkrovimo laikui, draudžiama.

2) Pažeidus sąlygų 5 dalį, mes turime teisę jūsų sąskaita nuvilkti jūsų elektromobilį. Tokiu atveju jūsų išlaidos neviršys vietinio nuvilkimo iš privačios teritorijos išlaidų sumos. Mes taip pat pasiliekame teisę pareikšti kitus reikalavimus dėl žalos atlyginimo.

3) Pažeidus 5 skirsnio 2 dalį, taikomos stovėjimo aikštelės išorinio operatoriaus sąlygos ir jose numatytos sutartinės baudos.


7. Kokių taisyklių turite laikytis įvažiuodami į automobilių stovėjimo aikštelę / stovėjimo zoną?

Visoje automobilių stovėjimo aikštelėje, įskaitant stovėjimo vietas, galioja Kelių eismo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950.


8. Kokios yra kainos / tarifai? Kokias turite mokėjimo galimybes?

1) Įkrovimo proceso kainos pagal šią elektromobilių įkrovimo ir naudojimo sutartį grindžiamos vienu ar keliais skirtingais tarifais, kurie jums aiškiai pateikiami „Lidl Plus“ programėlėje ir kuriuos pasirenkate prieš pradėdami įkrovimo procesą. Už įkrovimo procesą pagal atitinkamą tarifą imame mokestį atsižvelgiant į sunaudotas kilovatvalandes (kWh), įskaitant teisės aktais nustatytą pridėtinės vertės mokestį, taip pat, jei taikoma, kitus mokesčius, rinkliavas ir visas kitas išlaidų sudedamąsias dalis. Į visus tarifus įskaičiuotas teisės aktais nustatytas pridėtinės vertės mokestis.

2) Tarifai nėra fiksuoti, todėl gali skirtis priklausomai nuo įkrovimo operacijos. Jūs neturite jokių teisinių pretenzijų į kitokį (-ius) tarifą (-us), nei nurodytas (-i) elektromobilių įkrovimo ir naudojimo sutarties sudarymo metu.

3) Mokėjimas atliekamas ne grynaisiais pinigais, o per „Lidl Pay“. Daugiau informacijos rasite „Lidl Plus“ programėlėje.


9. Už kokią žalą atsakome?

1) Mes neprisiimame atsakomybės už žalą, kurią galite patirti dėl galimų elektros įtampos svyravimų, įtampos nebuvimo, įtampos gedimų, taip pat dėl tinklo operatoriaus tinklo trikdžių, t. y. dėl tinklo operatoriaus atsakomybės srityje esančių įvykių, už kuriuos mes neatsakingi. Be to, mes neprisiimame atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo elektromobilių įkrovimo stotelės naudojimo arba dėl elektromobilio defekto, už kurį mes neatsakingi. Mūsų atsakomybė už tokią žalą netaikoma.

2) Visais kitais atžvilgiais, nepriklausomai nuo teisinio pagrindo, tyčinių veiksmų ir didelio aplaidumo atveju mes atsakome be apribojimų.

3) Tačiau paprasto aplaidumo atveju mes atsakome tik už:

• dėl gyvybei, kūnui ar sveikatai padarytą žalą, taip pat už

• dėl esminės sutartinės prievolės (t. y. prievolės, kurios įvykdymas visų pirma leidžia tinkamai įvykdyti sutartį ir kurios įvykdymu galite nuolat pasikliauti) pažeidimo atsiradusią žalą; šiuo atveju mūsų atsakomybė ribojama iš anksto numatomos, paprastai atsirandančios žalos atlyginimu.

4) Aukščiau nurodytas atsakomybės apribojimas pagal Sąlygų 9 dalies 3 punktą taip pat taikomas asmenų, už kurių kaltę esame atsakingi pagal įstatymų nuostatas, arba tokių asmenų atžvilgiu padarytiems prievolių pažeidimams.

5) Tačiau minėtas atsakomybės apribojimas pagal Sąlygų 9 dalies 3 punktą netaikomas, jei mes arba asmenys, už kurių kaltę esame atsakingi pagal įstatymų nuostatas, apgaulės būdu nuslėpė defektą arba prisiėmė garantiją.

6) Jokia kita mūsų arba asmenų, už kurių kaltę esame atsakingi pagal įstatymų nuostatas, atsakomybė, išskyrus pirmiau nurodytą, netaikoma.


10. Kontaktiniai duomenys informacijai

Kilus klausimams ar turint skundų, galite kreiptis tel. +370 5 214 4441 nuo pirmadienio iki penktadienio: 8:00 – 18:00 val. arba el. paštu infolinija@lidl.lt.


11. Kokios kitos nuostatos taikomos ir kokias ginčų sprendimo galimybes turite?

1) „Lidl“ neatsako, jeigu naudotojas atlieka įkrovimo procesą faktiškai nesusipažinęs su Sąlygomis ir (ar) programėlės „Lidl Plus“ naudojimo sąlygomis, nors jam buvo suteikta galimybė susipažinti su šiais dokumentais.

2) Visi tarp naudotojo ir „Lidl“ kylantys ginčai yra sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Bet kokį tarp naudotojo ir „Lidl“ kylantį ginčą, nesutarimą, reikalavimą ar prieštaravimą galutinai sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.

3) Jei atskiros šių Sąlygų nuostatos yra negaliojančios, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui.