El. įkrovimo stotelių privatumo politika


El. įkrovimo stotelių privatumo politika


(1.0 versija; 2024 02 09)


Dėkojame, kad naudojatės mūsų el. įkrovimo stotelėmis ir domitės mūsų privatumo politika.

Šioje privatumo politikoje informuojama apie tai, kaip ir kokia apimtimi „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius (šioje privatumo politikoje taip pat vadinama „Lidl“ arba „mes“) tvarko jūsų asmens duomenis. Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai siejama arba gali būti siejama su jumis. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas visų pirma yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).


1. Įkrovimo stotelių paieška


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:


Naudodamiesi „Lidl Plus“ programėlės funkcija „Įkrovimo stotelių paieška“ mūsų įkrovimo stoteles galite matyti įvairių žemėlapių paslaugų programų („Google Maps“, „Apple Maps“ ir „Huawei Map“) žemėlapyje ir apskaičiuoti maršrutus iki pasirinktų įkrovimo stotelių. Daugiau informacijos rasite „Lidl Plus“ privatumo politikoje.


2. Apdorojimo tvarka


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:


Kad galėtume atitinkamai apdoroti jūsų įkrovimo operaciją, iš „Lidl Stiftung & Co. KG“ gauname šiuos pagrindinius jūsų kliento duomenis:

• Vardą;

• Pavardę;

• El. pašto adresą;

• Adresą (gatvė, numeris, pašto indeksas, miestas);

• Šalį;

• „Lidl Pay“ transakciją.


Aukščiau minėtų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, t. y. duomenis tvarkome remdamiesi jūsų ir mūsų sutartiniais santykiais.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos:


Jūsų kliento pagrindinius duomenis mūsų vardu taip pat tvarko prieglobos, informacijos valdymo ir elektromobilumo sričių duomenų tvarkytojai. Jie visada yra kruopščiai atrenkami, be to, mūsų audituojami ir įpareigojami sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:


Sutarčiai vykdyti surinktus duomenis saugome tol, kol baigiasi įstatymuose nustatytos arba galimos sutartinės garantijos ir garantijos teisės. Pasibaigus šiam laikotarpiui, pagal komercinės ir mokesčių teisės aktus reikalaujamą informaciją apie sutartinius santykius saugome teisės aktuose nustatytą laikotarpį. Šiuo laikotarpiu (įprastai dešimt metų nuo sutarties sudarymo) duomenys vėl tvarkomi tik mokesčių inspekcijos atliekamo patikrinimo atveju ir klientų užklausų atveju.


Jei sutartis nesudaroma, per vieną savaitę ištrinsime mums perduotus pagrindinius kliento duomenis.


3. Apmokėjimo procesų tvarkymas /atsiskaitymas ir analizė


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:


Norėdami pradėti įkrovimo procesą vienoje iš mūsų įkrovimo stotelių, turite prisijungti prie atitinkamos įkrovimo stotelės „Lidl Plus“ programėlėje ir pradėti įkrovimo procesą. Įkrovimo proceso metu, be bendrų duomenų apie įkrovimo stotelės būseną, vidinio užsakymo tikslais tvarkomi toliau nurodyti su jūsų kliento ID susiję duomenys:


• Įkrovimo proceso data;

• Įkrovimo kiekis (kWh);

• Įkrovimo galia (kW);

• Įkrovimo proceso pradžia (laikas);

• Įkrovimo proceso pabaiga (laikas);

• Naudoto įkrovimo kištuko tipas.


Jūsų įkrovimo proceso tvarkymo užsakymo tikslais teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, nes tai būtina, kad galėtume įvykdyti savo mokesčių teisės aktuose nustatytus saugojimo įsipareigojimus.


Jei mūsų įkrovimo stotelėmis naudojatės ne kaip nemokamos prenumeratos dalimi, be 3 skyriuje nurodytų duomenų, taip pat tvarkome toliau nurodytus jūsų atsiskaitymo ir mokėjimų duomenis sąskaitų išrašymo tikslais, kuriuos turite pateikti sudarydami mokamą prenumeratą per „Lidl Pay“:


• Debeto arba kredito kortelės informaciją.


Savo mokėjimo duomenis galite tvarkyti per „Lidl Pay“.


Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, t. y. duomenis tvarkome remdamiesi jūsų ir mūsų sutartiniais santykiais.


Siekdami nustatyti įkrovimo stotelių naudojimą ir planuoti tolesnę įkrovimo stotelių plėtrą, analizuojame jūsų įkrovimo proceso duomenis pagal kliento ID.


Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų ir jūsų bendras (teisėtas) interesas dėl šio duomenų tvarkymo kyla iš tikslo pagerinti įkrovimo stotelių infrastruktūrą.


Šiuo tikslu aukščiau minėti jūsų duomenys bus perkelti į nuasmenintą statistiką apie įkrovimo stotelių naudojimą.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos:


Vykdant įkrovimo procesą, jūsų duomenis mūsų vardu taip pat tvarko elektromobilumo sektoriaus duomenų tvarkytojai. Jie visada yra kruopščiai atrenkami, be to, mūsų audituojami ir įpareigojami sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį.

Be to, su įkrovimu susijusią jūsų elgseną ir jūsų atsiskaitymo duomenis perduodame „Lidl Stiftung & Co KG“, kad „Lidl Plus“ programėlėje būtų rodomas užsakymo patvirtinimas ir padidinta jūsų naudotojo profilio informacinė vertė, taip pat kad būtų galima atsiskaityti per „Lidl Pay“. Daugiau informacijos rasite „Lidl Plus“ privatumo politikoje.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:


Jei jūsų duomenis naudojame duomenų analizei siekdami toliau tobulinti savo pasiūlymą, šiuos duomenis ištriname arba pašaliname asmens nuorodą, kai tik pasiekiamas atitinkamas priemonės tikslas. Jei jūsų duomenų šiems tikslams nenaudojame, sutarties tvarkymui surinktus duomenis saugosime tol, kol atsisakysite „Lidl Plus“ prenumeratos arba kol baigsis įstatymuose nustatytos arba galimos sutartinės garantijos ir garantijos teisės. Daugiau informacijos rasite „Lidl Plus“ privatumo politikoje.


Pasibaigus šiems laikotarpiams, pagal komercinės ir mokesčių teisės aktus reikalaujamą informaciją apie sutartinius santykius saugome teisės aktuose nustatytą laikotarpį. Šiuo laikotarpiu (įprastai dešimt metų nuo sutarties sudarymo) duomenys vėl tvarkomi tik mokesčių inspekcijos atliekamo patikrinimo atveju ir klientų užklausų atveju.


4. Klientų aptarnavimas


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:


Asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate pildydami kontaktines formas, telefonu, el. paštu ar per socialinę žiniasklaidą, pvz., pateikdami užklausas mūsų klientų aptarnavimo skyriui, žinoma, yra laikomi konfidencialiais. Jūsų duomenis naudojame jūsų užklausai apdoroti. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas arba b punktas. Mūsų ir jūsų bendras (teisėtas) interesas dėl tokio duomenų tvarkymo kyla iš tikslo atsakyti į jūsų užklausas, išspręsti visas galimas problemas ir taip padėti bei pagerinti jūsų, kaip mūsų paslaugos naudotojo, pasitenkinimą.


Gavėjai ir gavėjų kategorijos:


Atsakant į jūsų užklausas, jūsų duomenis mūsų vardu taip pat tvarko klientų aptarnavimo, prieglobos ir elektromobilumo sričių duomenų tvarkytojai. Jie visada yra kruopščiai atrenkami, be to, mūsų audituojami ir įpareigojami sutartimi pagal BDAR 28 straipsnį.


Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:


Visą asmeninę informaciją, kurią per šią svetainę ar elektroniniu paštu pateiksite užklausose (pasiūlymuose, padėkose ar skunduose), pašalinsime arba nuasmeninsime ne vėliau kaip per 90 dienų nuo galutinio atsakymo pateikimo. Iš patirties žinome, kad po 90 dienų paprastai papildomų užklausų dėl mūsų atsakymų nebelieka. Jei ginsite savo, kaip duomenų subjekto, teises (žr. toliau), jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 metus po galutinio atsakymo pateikimo, kad turėtume įrodymą, jog suteikėme jums išsamią informaciją ir įvykdėme teisinius reikalavimus.


5. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės


5.1. Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį


Remiantis BDAR 15 straipsnio 1 dalimi turite teisę prašyti leisti nemokamai susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis. Tai visų pirma apima:


• Tikslus, dėl kurių yra tvarkomi jūsų asmens duomenys;

• Gavėjus arba gavėjų kategorijas, kuriems su jumis susiję asmens duomenys buvo arba bus atskleisti;

• Tvarkomų asmens duomenų kategorijas;

• Planuojamą su jumis susijusių duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei jos konkrečiai nurodyti nėra įmanoma pateikti tikslios informacijos, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui;

• Teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti, ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis, apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;

• Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

• Kai asmens duomenys renkami ne iš jūsų, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;

• Bet kokį automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, nurodytų BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse buvimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.


Jei asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, jūs turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.


5.2. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį


Jūs turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume neteisingus su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jūs turite teisę reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti, be kita ko, ir pateikdami papildomą pareiškimą.


5.3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį


Turite teisę reikalauti, kad ištrintume su jumis susijusius asmens duomenis, jei yra bent vienas iš toliau nurodytų pagrindų:


• Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

• Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 2 a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

• Nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 1 dalį o BDAR 21 straipsnio 1 dalies atveju nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;

• Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

• Asmens duomenų ištrynimas yra būtinas dėl duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės;

• Asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodytų informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.


Jei asmens duomenis paskelbėme viešai ir privalome juos ištrinti, atsižvelgdami į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imamės pagrįstų veiksmų, kad jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis informuotume, jog jūs paprašėte, kad ir jie ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus.


5.4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį


Turite teisę reikalauti, kad apribotume tvarkymą, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:


• Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;

• Duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;

• Duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba

• Pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėti interesai yra viršesni už jūsų, kaip duomenų subjekto, interesus.


5.5. Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį


Turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui mums nesudarant tam kliūčių, kai:


• Duomenys tvarkomi remiantis sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio pirmojo sakinio 1 punkto a papunktį arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba remiantis sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio b punktu.

• Duomenų tvarkymas yra atliekamas automatizuotomis priemonėmis.


5.6. Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį


Esant BDAR 21 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalyje numatytoms sąlygoms, galite nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėtų interesų.


Tokiu atveju nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis. Mes neprivalome to daryti, jei įrodysime įtikinamas teisėtas duomenų tvarkymo priežastis, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.


5.7. Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai pagal BDAR 77 straipsnį


Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Norėdami tai padaryti , galite kreiptis į priežiūros instituciją, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, taip pat į atitinkamą į šalies, kurioje yra „Lidl Lietuva“ buveinė, priežiūros instituciją.


6. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys


Ši privatumo politika taikoma „Lidl Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius, vykdomam duomenų tvarkymui. Su „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti pirmiau nurodytu duomenų apsaugos pareigūno adresu arba adresu duomenuapsauga@lidl.lt.