Programėlės MyLidlShop privatumo taisyklės

Dėkojame už tai, kad naudojatės mūsų programėle My Lidl Shop ir domitės mūsų duomenų apsaugos taisyklėmis. Šių duomenų apsaugos taisyklių paskirtis yra informuoti Jus apie tai, kaip, naudojantis šia programėle, mes renkame, tvarkome ir naudojame Jūsų asmens duomenis.

1. Duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 punktą

„Lidl Digital International GmbH & Co. KG“,

Datenschutz,

Stiftsbergstraße 1,

74172 Neckarsulm,

el. p. info@lidl.lt

yra duomenis tvarkantis duomenų valdytojas pagal BDAR 4 straipsnio 7 punktą.

2. Tvarkomi duomenys naudojantis programėle

a) Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Informaciją, reikalingą Jums naudotis mūsų programėle, mes tvarkome protokolinių duomenų forma, siekdami:

  • suteikti galimybę naudotis programėle ir ją tobulinti;
  • gerinti savo pasiūlymą, apsaugoti savo sistemas ir užkirsti kelią piktnaudžiavimo veiksmams ar nesąžiningam elgesiui.

Atitinkamus protokolinius duomenis sudaro:

  • mobilusis galinis įrenginys, kuriame paleidžiate mūsų programėlę;
  • IP adresas;
  • prisijungimo data ir prisijungimo laikas;
  • kliento užklausa;
  • http atsakymo kodas;
  • perduodamų duomenų kiekis;
  • naudojama programėlės versija.

Asmeniniai vartotojų profiliai nesukuriami. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra (Vokietijos) telemedijos įstatymo (TMĮ) 15 straipsnio 1 dalis.

b) Duomenų gavėjai / duomenų gavėjų kategorijos

Prieiga prie protokolinių duomenų, kurie šiuo tikslu laikomi Jūsų sistemoje, nesuteikiama. Protokoliniai duomenys automatiškai nuskaitomi, kiekvieną kartą apsilankius mūsų programėlėje.

c) Protokolinių duomenų laikymo trukmė/ laikymo trukmės nustatymo kriterijai

Protokoliniai duomenys automatiškai ištrinami po 14 dienų.

3. Prieiga prie Jūsų mobiliojo galinio įrenginio funkcijų ir jutiklių

a) Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Pasinaudoję Jūsų galinio įrenginio sąsajomis, mes susikuriame prieigą prie šių įrenginio funkcijų ar įrenginio jutiklių:

Vaizdo kamera

Vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktu, prieiga prie Jūsų įrenginio vaizdo kameros mums suteikiama tik gavus Jūsų aiškų sutikimą dialogo lange „Suteikti leidimą naudotis“. Jūsų mobiliojo galinio įrenginio vaizdo kamera naudojama prekių brūkšninių kodų skenavimui. Parduotuvėje nuskenavus realias prekes, programėlėje galima atrakinti naujus priedus.

Internetas

Mūsų programėlė iš interneto siunčia informaciją, pvz. tekstus ir paveikslėlius, skirtus naudoti su žaidimo priedais (pvz. „Brūkšninių kodų seklys“).

Informacija apie prisijungimą prie belaidžio interneto

Mūsų programėlė naudojasi Jūsų mobiliojo galinio įrenginio belaidžiu interneto ryšiu, kad prisijungtų prie interneto ir tokiu būdu sudarytų Jums sąlygas visapusiškai naudotis programėle (TMĮ 15 straipsnio 1 dalis).

b) Duomenų gavėjai / duomenų gavėjų kategorijos

Jokie kiti duomenų gavėjai neturi prieigos prie vaizdo kameros duomenų.

c) Laikymo trukmė/ laikymo trukmės nustatymo kriterijai

Duomenys laikomi tik tol, kol tuo metu yra žaidžiama programėle. Papildomam laikotarpiui duomenys nelaikomi.

4. Naudojimo įpročių analizė

a) Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Siekdami tobulinti savo programėlės funkcijas bei savo pasiūlymą, sukuriame vartotojų profilius, kuriems suteikiame pseudonimus pagal TMĮ 15 straipsnio 3 dalį. Daugiau informacijos apie tai ir apie Jūsų galimybes pareikšti nesutikimą rasite šiame skirsnyje.

Šioje programėlėje naudojama įmonės „Google Inc.“ (toliau – „Google“) žiniatinklio analizės programa „Google Analytics“, skirta analizuoti vartotojų elgseną. Paslaugos savininko užsakymu „Google“ informaciją naudos tam, kad įvertintų Jūsų naudojimąsi programėle, ruoštų ataskaitas apie Jūsų veiksmus programėlėje ir teiktų paslaugos savininkui kitas su programėlės naudojimu susijusias paslaugas. „Google“ jokiu būdu nesujungs Jūsų IP adreso su kitais „Google“ duomenimis. Jūs galite bet kuriuo metu ateičiai pareikšti nesutikimą su tuo, kad šioje programėlėje butų naudojamas „Google Analytics“ įrankis. Norėdami pareikšti nesutikimą, iškvieskite meniu, paspauskite „Daugiau“ ir nueikite į pareiškimo apie privatumo apsaugą pabaigą. Čia, paspaudę apačioje įdiegtą mygtuką, galite išjungti sekimo funkciją.

Programėlėje My Lidl Shop naudojama analizės programa „adjust“, kurią sukūrė „adjust GmbH“. Jums įdiegus „Lidl“ programėlę, „adjust“ išsaugo Jūsų „Lidl“ programėlės diegimo ir įvykių duomenis (pvz. apie naudojimąsi programėle ar veiksmus, atliekamus pirkėjo sąskaitoje). Tai padeda mums suprasti, kaip sąveikaujate su mūsų programėle. Be to, tai padeda mums analizuoti ir tobulinti mūsų mobiliąsias reklamines kampanijas. Šiai analizei „adjust“ naudoja IDFA („iOS“ reklamavimo identifikatorių) arba „Android“ reklamavimo ID, IP/ MAC adresą, http antraštę bei Jūsų galinio įrenginio atspaudą (papildomai: prieigos laiką, šalį, kalbą, vietinius nustatymus, operacinę sistemą ir jos versiją bei programėlės versiją). Šių duomenų anonimiškumas užtikrinamas, t. y. nei mes, nei „adjust“ neturi galimybės identifikuoti Jūsų pagal šiuos duomenis. Savo operacinėje sistemoje Jūs galite bet kuriuo metu perkrauti ar išjungti IDFA ir „Android“ reklaminį ID. Jei norite atsisakyti „adjust“ sekimo funkcijos, paspaudę žemiau įdiegtą mygtuką galite bet kuriuo metu ateičiai pareikšti savo nesutikimą su tuo.

b) Duomenų gavėjai / duomenų gavėjų kategorijos

Surinkta informacija apie tai, kaip naudojatės programėle, „Google Analytics“ programa paprastai perduodama į „Google“ serverį JAV ir jame išsaugoma. Kadangi šioje programėlėje buvo įjungta IP adreso įslaptinimo funkcija, Europos Sąjungai priklausančiose valstybėse bei kitose Europos ekonominės erdvės sutartį pasirašiusiose valstybėse vartotojų IP adresą „Google“ pirmiausia sutrumpina. Tik išimties atvejais į „Google“ serverį JAV perduodamas visas IP adresas, kuris bus sutrumpintas ten.

Įmonės „adjust GmbH“ serveriai yra tik Europos Sąjungos valstybėse.

Be šių abiejų paslaugos teikėjų, daugiau niekas neturi prieigos prie Jūsų asmens duomenų, kurie tvarkomi naudojimo įpročių analizės tikslais.

c) Laikymo trukmė/ laikymo trukmės nustatymo kriterijai

Asmens duomenys, kurie tvarkomi naudojant analizavimo programą, įslaptinami iš karto po to, kai jie surenkami.

5. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės ir galimybė susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu

Vadovaujantis BDAR 15 straipsnio 1 dalimi, Jūs turite teisę neatlygintinai gauti informaciją apie su Jumis susijusius asmens duomenis, kurie yra tvarkomi. Be to, esant įstatyme numatytoms sąlygoms, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti su Jumis susiję asmens duomenys (BDAR 16 straipsnis), teisę reikalauti ištrinti duomenis (BDAR 17 straipsnis) ir teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis).

Jeigu duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e) arba f) punktu, Jūs pagal BDAR 21 straipsnį turite teisę pareikšti nesutikimą. Jei nesutinkate su tuo, kad būtų tvarkomi duomenys, ateityje duomenys nebus tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenų tvarkymas tęsiamas dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto teisę į nesutikimą.

Jeigu tvarkomus duomenis pateikėte Jūs, pagal BDAR 20 straipsnį Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą.

Jei duomenys tvarkomi gavus sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktą ar 9 straipsnio 2 dalies a) punktą, Jūs galite bet kuriuo metu ateičiai atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Pirmiau paminėtais atvejais, kilus klausimams arba norėdami pareikšti pretenzijas, kreipkitės raštu arba elektroniniu laišku į duomenų apsaugos pareigūną. Be to, Jūs bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Kompetentinga yra tos federalinės žemės, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba kurioje yra duomenų valdytojo registruotoji buveinė, duomenų apsaugos priežiūros institucija.

Jei turite papildomų klausimų apie Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną:

UAB „Lidl Lietuva“ 
Viršuliškių skg. 34 -1
LT-05132 Vilnius
info@lidl.lt

Versijos data: 2018 m. gegužės 24 d.