Deja, naršyklės versija nepalaikoma

Deja, naršyklės versija nepalaikoma

Santrauka apie socialinę atsakomybę ir atsakomybę už aplinkosaugą ne maisto prekių srityje

Veiklos srities reitingas Įvykdymas procentais
A
86% – 100%
B
71% – 85%
C
51% – 70%
D
30% – 50%
E
0% – 29%