„Lidl“ apsipirkimo taikomosios programos duomenų apsaugos taisyklės

(versija 1.0; 2018-05-25 redakcija)

Dėkojame, kad naudojatės „Lidl“ apsipirkimo taikomąja programa (toliau – taikomoji programa) ir domitės mūsų duomenų apsaugos taisyklėmis. Norėtume, kad lankydamiesi mūsų svetainėje jaustumėtės gerai ir saugiai, o duomenų apsaugos užtikrinimą suprastumėte kaip į klientus orientuotos kokybės požymį. Visados rekomenduojame naudoti tik mūsų taikomosios programos naujausią versiją, kad užsitikrintumėte sklandų programos funkcionalumą.

Šiose duomenų apsaugos taisyklėse jums pateikiama informacija apie tai, kaip ir kokia apimtimi UAB „Lidl Lietuva“ ir „Lidl Digital International GmbH & Co. KG“ (šiame privatumo pranešime dar vadinama „mes“) tvarko jūsų asmens duomenis. Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai siejama arba gali būti siejama su jumis. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas visų pirma yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

Turinys

1. Apžvalga
2. Mūsų taikomosios programos atsisiuntimas iš atitinkamos taikomųjų programų parduotuvės   
3. Mūsų taikomosios programos naudojimas   
4. Prieiga prie jūsų mobiliojo įrenginio funkcijų ir jutiklių   
5. Naudojimo analizė ir reklama   
6. Kitos funkcijos   
7. Ne ES šalyse esantys gavėjai   
8. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės   
9. Kontaktiniai asmenys   
10. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

-

1. Apžvalga

Iš principo gali būti skiriamos trys UAB „Lidl Lietuva“ ir  „Lidl Digital International GmbH & Co. KG“ atliekamo su šios taikomosios programos naudojimu susijusio duomenų tvarkymo kategorijos:

- Jums atsisiunčiant mūsų taikomąją programą, į atitinkamą taikomųjų programų parduotuvę perduodama būtina informacija.
- Kad galėtumėte naudotis daugybe galimybių, pvz., susirasti netoliese esančias „Lidl“ parduotuves, mūsų taikomajai programai reikalinga prieiga prie įvairių jūsų mobiliojo įrenginio funkcijų ir jutiklių.
- Kai naudojatės mūsų taikomąja programa, jūsų įrenginys ir mūsų serveris pasikeičia įvairia informacija. Joje gali būti ir asmens duomenų. Taip surinkta informacija gali būti naudojama ir siekiant

    - jūsų  lankymąsi taikomojoje programoje padaryti patogesnį,
    - optimizuoti mūsų taikomąją programą ir
    - jūsų įrenginio naršyklėje arba naudojant vadinamąsias nuorodų žinutes su jūsų sutikimu rodyti reklamą.

2. Mūsų taikomosios programos atsisiuntimas iš atitinkamos taikomųjų programų parduotuvės

Kai atsisiunčiama mūsų taikomoji programa, atitinkamas taikomųjų programų parduotuvės („Apple App Store“ arba „Google Play“) valdytojas pirmiausia tvarko šiuos duomenis:

- vartotojo vardas taikomųjų programų parduotuvėje;
- taikomųjų programų parduotuvėje saugomas el. pašto adresas;
- jūsų taikomųjų programų parduotuvės paskyros kliento numeris;
- atsisiuntimo laikas;
- mokėjimo informacija ir
- individualus įrenginio kodas.

Tokiam duomenų rinkimui jokios įtakos neturime ir už jį neatsakome. Daugiau informacijos apie šį duomenų tvarkymą rasite atitinkamo taikomųjų programų parduotuvės valdytojo duomenų apsaugos taisyklėse:

- „Google Play Store“: https://policies.google.com/privacy
- „Apple App Store“: https://www.apple.com/legal/privacy

3. Mūsų taikomosios programos naudojimas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Kai naudojatės mūsų taikomąja programa, automatiškai ir be jūsų įsikišimo į mūsų serverį perduodami ir laikinai vadinamajame sisteminių įrašų faile įrašomi šie duomenys:

- mobilusis įrenginys, kuriame paleidžiate mūsų taikomąją programą;
- jūsų mobiliojo įrenginio IP adresas;
- prieigos data ir laikas;
- kliento užklausa;
- http atsakymo kodas;
- perduotas duomenų kiekis ir
- naudota taikomosios programinės įrangos versija.

Šie duomenys įrašomi tokiais tikslais:

- mūsų sistemoms apsaugoti;
- klaidoms analizuoti;
- piktnaudžiavimo ir sukčiavimo prevencijai.

Teisinis IP adreso tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų duomenų tvarkymo tikslų.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Duomenys saugomi keturiolika dienų, o paskui automatiškai ištrinami.

4. Prieiga prie jūsų mobiliojo įrenginio funkcijų ir jutiklių

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Vietos duomenys

Jei naudodamiesi mūsų taikomąja programa arba savo mobiliojo įrenginio nuostatose dialogo lange „Teisių patvirtinimas“ davėte sutikimą dėl geografinės vietos nustatymo, šią funkciją naudojame tam, kad galėtume pasiūlyti jums individualias paslaugas, susijusias su vieta, kurioje tuo metu esate. Pirmiausia, kai naudojatės GPS ir internetu, tvarkome jūsų buvimo vietos duomenis parduotuvės paieškos funkcijai – kad galėtume nurodyti jums artimiausią parduotuvę.

Jūsų mobiliojo įrenginio nuotraukos, laikmenos, failai ir USB įrašyti duomenys (skaitymas, keitimas, trynimas)

Jei per mūsų taikomąją programą susikuriate pirkinių sąrašą arba prekių krepšelį, jie, priklausomai nuo to, kur įdiegta taikomoji programa ir kiek yra saugojimo vietos, įrašomi tiesiai į jūsų mobiliojo įrenginio atmintį arba į prijungtą atminties laikmeną.

WLAN ryšio informacija

Mūsų taikomoji programa naudodama jūsų mobiliojo įrenginio WLAN ryšį prisijungia prie interneto.

Kitos įrenginio funkcijos arba įrenginio jutikliai

Dėl prieigos prie kitų jūsų mobiliojo įrenginio funkcijų arba jutiklių mūsų taikomoji programa gali gauti iš interneto duomenis ir apdoroti klaidų pranešimus. Be to, taip atsiranda galimybė atidarant paleisti mūsų taikomąją programą ir išjungti įrenginio miego režimą. Galiausiai jei davėte atitinkamą sutikimą, naudojant mūsų taikomąją programą jums gali būti siunčiamos vadinamosios nuorodų žinutės, siekiant informuoti apie mūsų naujausius pasiūlymus ir akcijas.

Jūsų buvimo vietos duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Mūsų taikomosios programos sesijai pasibaigus, jūsų buvimo vietos duomenys ištrinami.

5. Naudojimo analizė ir reklama

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Siekdami patobulinti taikomosios programos funkcijas, savo asortimentą ir rinkodarą, vartojimo elgsenai nustatyti kuriame pseudoniminius vartojimo profilius. Šios veiklos teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų taikomosios programos pritaikymas pagal poreikius ir nuolatinis tobulinimas, kad apsipirkti būtų patogiau, o jūsų nedominanti reklama nebūtų rodoma, yra svarbus ir jums, ir mums, todėl pagal minėtą teisės aktą turėtų būti laikomas teisėtu. Vartojimo analizei ir reklamai naudojamės tokiais įrankiais:

„Google Analytics“

Šioje taikomojoje programoje vartojimo elgsenai analizuoti naudojamas „Google LLC“ („Google“) įrankis „Google Analytics“. „Google“ čia tvarko tokią informaciją:

- mobilusis įrenginys, kuriame paleidžiate mūsų taikomąją programą;
- naršyklės tipas ir versija;
- naudota operacinė sistema;
- IP adresas;
- serverio užklausos laikas.

Informacija naudojama siekiant

- įvertinti, kaip naudojama mūsų taikomoji programa;
- parengti ataskaitas apie veiksmus taikomojoje programoje ir
- teikti kitas su šios taikomosios programos ir interneto naudojimu susijusias paslaugas rinkos tyrimo ir interneto svetainių apipavidalinimo pagal poreikius tikslais.

IP adresai anonimizuojami, kad nebūtų įmanoma jų niekam priskirti (vadinamasis IP maskavimas). Bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) šios taikomosios programos meniu punkte „Teisiniai nurodymai ir sekimas“ galite nesutikti, kad „Google Analytics“ būtų naudojamas.

„adjust“

Be to, mūsų taikomoji programa naudoja analizės įrankį „adjust“ (sukurtą bendrovės „adjust GmbH“). Kai diegiate mūsų taikomąją programą, „adjust“ įrašo diegimo ir įvykių duomenis (pvz., apie taikomosios programos naudojimą). Taip galime suprasti, kaip mūsų taikomąją programą naudojate. Tuomet galime analizuoti ir tobulinti savo mobiliąsias reklamines kampanijas. Šiai analizei „adjust“ naudoja

- IDFA (Identifier for Advertising – reklamos identifikatorius „iOS“ įrenginiams) arba „Android“ reklamos identifikatorių,
- IP / MAC adresą,
- HTTP antraštę ir
- jūsų įrenginio piršto atspaudą (be to, prieigos laiką, šalį, kalbą, vietos nuostatas, operacinę sistemą ir versiją, taip pat taikomosios programos versiją).

Šie duomenys prieš pradedant tvarkyti minėtais tikslais yra anonimizuojami, t. y. nei „adjust“, nei mes pagal šiuos duomenis jūsų identifikuoti negalime.

Per operacinę sistemą bet kuriuo metu IDFA ir „Android“ reklamos identifikatorių galite atšaukti arba išjungti.

Jei nenorite, kad „adjust“ sektų jūsų veiksmus, bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) šios taikomosios programos meniu punkte „Teisiniai nurodymai ir sekimas“ galite su tuo nesutikti.

Informavimas nuorodų žinutėmis, naudojant „Accengage“

Jei sutiksite, rodysime jums vadinamąsias individualias nuorodų žinutes (pranešimai jūsų mobiliajame įrenginyje, kurie neatidarius mūsų taikomosios programos rodomi ir užrakinamame ekrane, ir pagrindiniame ekrane, taip pat veikiant kitoms taikomosioms programoms). Spustelėjus ar palietus nuorodos žinutę, atveriama mūsų taikomoji programa (jei ji dar nėra atverta) ir joje rodoma atitinkama žinutė. Šioms nuorodų žinutėms kurti ir rodyti naudojame
„Accengage SAS“ įrankį „Accengage“. Naudodamas toliau išvardytus duomenis šis įrankis sukuria pseudoniminius vartojimo profilius ir jiems priskiria unikalius identifikacinius numerius:

- „Apple“ IDFA (Identifier for Advertisers; operacinės sistemos „iOS“ identifikacinis numeris reklamos tikslams);
- „Google“ GAID (Google Advertising ID; operacinės sistemos „Android“ identifikacinis numeris reklamos tikslams);
- nuorodos žinutės raktas;
- mobiliojo seanso identifikatorius;
- vartojimo elgsena taikomojoje programoje.

Šią informaciją „Accengage“ analizuoja taikydama algoritmą, kad paskui kaip jums įdomias nuorodų žinutes galėtų pateikti tikslingas produktų rekomendacijas. Šie duomenys jokiu būdu nenaudojami jums identifikuoti. Jokie vartojimo profiliai su jūsų asmens duomenimis nėra siejami.

Per operacinę sistemą bet kuriuo metu IDFA ir „Android“ reklamos identifikatorių galite atšaukti arba išjungti.

Jei nenorite, kad „Accengage“ kurtų profilius ir siųstų nuorodų žinutes, bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) šios taikomosios programos meniu punkte „Teisiniai nurodymai ir sekimas“ galite su tuo nesutikti.

Mūsų taikomosios programos nuorodų žinutes gausite tik tada, jei su tuo sutiksite. Jei nuorodos žinučių iš mūsų gauti nebenorite, šį sutikimą galite atšaukti, pvz.,

- nuorodų žinučių siuntimą apskritai uždrausdami savo mobiliojo įrenginio sistemos nuostatose arba
- prie meniu punkto „Informavimas nuorodų žinutėmis“ mūsų „Android“ taikomojoje programoje nurodydami, kad

neleidžiate jums jų siųsti.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

„Google Analytics“ parengta informacija apie jūsų naudojimą paprastai perduodama į JAV esantį „Google LLC“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) serverį ir ten saugoma. Jūsų IP adresas jokiu būdu nebus siejamas su kitais „Google“ duomenimis. „adjust“ parengta informacija apie jūsų naudojimą perduodama į „adjust GmbH“ (Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin) serverį ir ten saugoma. „Accengage“ parengta informacija apie jūsų naudojimą perduodama į „Accengage SAS“ (31 Rue du 4 Septembre F-75002 Paryžius, Prancūzija) serverį ir ten saugoma. Ši informacija taip pat gali būti perduodama tretiesiems asmenims, jeigu to reikalaujama pagal įstatymus arba jeigu tie tretieji asmenys ją tvarko pagal pavedimą laikydamiesi nurodymų.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Jūsų asmens duomenis anonimizavus, nustatyti jūsų tapatybės nebegalima. Statistinius duomenis „Google Analytics“, „adjust“ programinė įranga ir „Accengage“ programinė įranga po 26 mėnesių ištrina. Naudojant „Google Analytics“, „adjust“ arba „Accengage“ parengtose ataskaitose nuorodų į asmenį nebėra.

Nesutikimo ir atsisakymo galimybė

Jei nenorite, kad jūsų elgsena taikomojoje programoje būtų sekama, nesutikti su visomis minėtomis arba kai kuriomis sekimo priemonėmis bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) galima taip:

- „Google Analytics“ ir „adjust: išjungiant atitinkamą mygtuką šios taikomosios programos meniu punkte „Teisiniai nurodymai ir sekimas“;
- „Accengage“: išjungiant atitinkamą mygtuką „Duomenų siuntimas“ meniu punkte „Teisiniai nurodymai, siuntimas, „Accengage““.

6. Kitos funkcijos

6.1. „Snap'n Buy“

Naudodami funkciją „Snap'n Buy“ galite fotografuoti produktus arba produktų paveikslėlius (pvz., iš skrajučių), kad pamatytumėte informaciją apie produktus ir juos galėtumėte tiesiogiai užsisakyti internetu per mūsų interneto parduotuvę arba mūsų partnerių svetainę. Naudojantis „Snap'n Buy“ jūsų padaryta nuotrauka automatiškai sulyginama su mūsų produktų duomenų banko informacija. Jei nuotraukai gali būti priskiriamas produktas, mes jums pateiksime atitinkamą produkto informaciją ir nurodysime užsakymo galimybes. Jūsų nuotraukos bus apdorojamos tik siekiant palyginti su produktų duomenų banku, o po sulyginimo bus ištrintos.

6.2. Interneto svetainės, kurias galite atidaryti per taikomojoje programoje esančią naršyklę

Jei mūsų taikomojoje programoje pasirinksite kitą funkciją (pvz., prisijungimą prie savo kliento paskyros, užsakymo pateikimą) arba specialų pasiūlymą (pvz., meniu punkte „Lidl“ virėjai“) per taikomojoje programoje esančią naršyklę („iOS“ – „Safari“; „Android“ – „Chrome“) pateksite į atitinkamus mūsų svetainės www.lidl.de puslapius arba per ten įkeltas nuorodas – į mūsų partnerių svetaines. Mūsų taikomosios programos asortimente ir mūsų per taikomosios programos naršyklę atidaromame interneto turinyje kartais būna nuorodų ir į kitas interneto svetaines.

Jei per taikomojoje programoje esančią naršyklę atidarysite interneto svetaines (pvz., per pateiktas nuorodas), jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne taip, kaip nurodyta šiose duomenų apsaugos taisyklėse. Šios duomenų apsaugos taisyklės galioja tik mūsų taikomajai programai. Susipažinkite su interneto svetainių, kurios pasiekiamos per nuorodas, duomenų apsaugos taisyklėmis. Už svetimą turinį, kuriuo naudotis galite per nuorodas ir kuris yra specialiai ženklinamas, mes neatsakome ir nelaikome jo savu. Už neteisėtą, klaidingą ar neišsamų turinį ir žalą, atsirandančią dėl informacijos naudojimo arba nenaudojimo, atsako tik tos interneto svetainės, į kurią buvo nukreipta, operatorius.

7. Ne ES šalyse esantys gavėjai

Gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, jūsų informacijos neperduosime, išskyrus perdavimą „Google Analytics“ tvarkymo, aprašyto 5 skirsnyje, tikslais. Minėtais tvarkymo atvejais duomenis reikia perduoti į JAV esančius „Google Inc.“ serverius. Dėl JAV 2016-07-12 sprendimu Europos Komisija nutarė, kad ES ir Jungtinių Valstijų privatumo skydo taisyklės užtikrina pakankamą duomenų apsaugos lygį (vadinamasis sprendimas dėl tinkamumo pagal BDAR 45 straipsnį). Mes naudojamės „Google LLC“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV), kuri yra sertifikuota pagal ES ir Jungtinių Valstijų privatumo skydą, paslaugomis.

8. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

8.1. Apžvalga
Be teisės atšaukti mums duotus sutikimus, jūs taip pat, esant atitinkamoms įstatyme numatytoms sąlygoms, turite tokias teises:

- teisę susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį;
- teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius duomenis pagal BDAR 16 straipsnį;
- teisę prašyti ištrinti mūsų saugomus duomenis pagal BDAR 17 straipsnį;
- teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį;
- teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį;
- teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį.

8.2. Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį

Pagal BDAR 15 straipsnio 1 dalį turite teisę prašyti leisti nemokamai susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis. Tai visų pirma apima:

- tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
- tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
- gavėjus ar gavėjų, kuriems buvo arba bus atskleisti jūsų asmens duomenys, kategorijas;
- planuojamą su jumis susijusių duomenų saugojimo trukmę arba, jei jos konkrečiai nurodyti neįmanoma, saugojimo trukmei nustatyti taikomus kriterijus;
- teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
- teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
- kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
- BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

8.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume neteisingus su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdami į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti, be kita ko, ir pateikdami papildomą pareiškimą.

8.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad ištrintume su jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galite pagrįsti viena iš šių priežasčių:

- asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
- jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
- nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 2 dalį;
- asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
- asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės;
- asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Jei asmens duomenis paskelbėme viešai ir privalome juos ištrinti, atsižvelgdami į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imamės pagrįstų veiksmų, kad jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis informuotume, jog jūs paprašėte, kad ir jie ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus.

8.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad apribotume tvarkymą, kuriuo nors iš šių atvejų:

- jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
- duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
- duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba
- pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.

8.6. Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

Turite teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę mūsų nekliudomi persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:

- duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir
- duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą, turite teisę prašyti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

8.7. Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

Jei yra BDAR 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galite nesutikti dėl su konkrečiu jūsų atveju susijusių priežasčių.

Minėta bendroji teisė nesutikti galioja visiems šiose duomenų apsaugos taisyklėse aprašytiems duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą tikslams. Kitaip nei duomenų tvarkymu reklamos tikslais grindžiamos specialiosios teisės nesutikti atveju (pirmiausia žr. 9 ir 11.6 skirsnius), pagal BDAR atsižvelgti į tokį bendrąjį nesutikimą privalome tik tada, kai jūs mums nurodote didesnės svarbos priežastis, pavyzdžiui, galimą pavojų jūsų sveikatai ar gyvybei. Be to, yra galimybė kreiptis į UAB „Lidl Lietuva“ ir/ar „Lidl Digital International GmbH & Co. KG“ prižiūrinčią kompetentingą priežiūros instituciją arba į UAB „Lidl Lietuva“ ir/ar „ Lidl Digital International GmbH & Co. KG“ duomenų apsaugos pareigūną.

9. Kontaktiniai asmenys

9.1. Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias su duomenų apsauga

Jei turite klausimų dėl svetainės ar dėl „Lidl“ interneto parduotuvės arba norite pasinaudoti su duomenų tvarkymu susijusiomis savo teisėmis (duomenų apsaugos teisėmis), galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo specialistus:

https://www.lidl.lt/pagalba/susisiekite

9.2. Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos

Jei turite daugiau klausimų dėl jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į „Lidl“ duomenų apsaugos pareigūną (žr. 10 skirsnį).

9.3. Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai

Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai pagal asmens duomenų tvarkymo jurisdikciją.

10. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir įmonės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Šios duomenų apsaugos taisyklės taikomos UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas: 111791015; registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 34–1, Vilnius) atliekamam duomenų tvarkymui naudojantis taikomąja programa. Su UAB „Lidl Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti pirmiau nurodytu adresu, kaip gavėją nurodant duomenų apsaugos pareigūną, arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt

Šios duomenų apsaugos taisyklės taip pat taikomos „Lidl Digital International GmbH & Co. KG“, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm atliekamam duomenų tvarkymui naudojantis taikomąja programa. Su „Lidl Digital International GmbH & Co. KG“ duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti minėtu adresu, kaip gavėją nurodant duomenų apsaugos pareigūną, arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt