product.getTitle()

-

Prekių ir nenuolatinio asortimento prekių kiekis ribotas, todėl dėl didelės paklausos gali būti išparduotos jau pirmąją prekių pardavimo dieną. Riboto kiekio (pasiūlymo) prekės parduodamos nuo leidinyje nurodytos datos, jomis bus prekiaujama, kol baigsis šių prekių atsargos arba pasiūlymo laikotarpis. Skirtingose LIDL parduotuvėse gali būti skirtingų dydžių, spalvų ar modelių prekės. Su LIDL parduotuvėse įsigytų prekių keitimo, grąžinimo ir kokybės garantijos termino suteikimo tvarka galite susipažinti LIDL parduotuvėse ir interneto svetainėje www.lidl.lt. Visoms ne maisto prekėms taikoma 2 metų garantija pagal įstatymą. Kai kurioms leidinyje pažymėtoms prekėms UAB „Lidl Lietuva“ suteikia net 3 metų komercinę garantiją. Garantija taikoma tik medžiagos arba gamybos trūkumams ir netaikoma gabenant atsiradusiems trūkumams, susidėvinčioms dalims arba lūžtančių dalių gedimams. Detalesnes taikomos garantijos sąlygas galite rasti prie prekės pridedamoje instrukcijoje. Jei įsigyta prekė nekokybiška, savo pasirinkimu turite teisę: 1) reikalauti nemokamai pataisyti prekę; 2) reikalauti nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 3) reikalauti atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą, išskyrus, kai prekės trūkumas yra mažareikšmis. Prekėms parduotuvėse gali būti taikomos papildomos nuolaidos, kurios suteikiamos kasose. Dekoracijos į prekių kainą neįeina. Jei šioje svetainėje pateiktos kainos ar kita informacija nesutampa su parduotuvėse pateiktomis kainomis ar informacija, prašome tai laikyti klaida. UAB „Lidl Lietuva“ pasilieka teisę keisti prekių kainas be išankstinio įspėjimo. Atsiliepimus, pasiūlymus galite teikti ar informacijos apie prekes teirautis nemokamu telefonu 8 800 100 11 ar interneto svetainėje www.lidl.lt/susisiekite.-