Naršyklė nepalaikoma
Kad svetainė būtų atvaizduojama teisingai, naudokite vieną iš toliau nurodytų naršyklių.Dėmesio!Atnaujinkite savo naršyklę. Jei tęsite naršymą su šia naršykle, apsipirkimo patirtis gali būti nesėkminga!

„Lidl Plus“ ledų žaidimo taisyklės bei duomenų apsaugos politika

„Lidl Plus ledų“ žaidimo taisyklės bei duomenų apsaugos politika


I. Taisyklės


1. Sąlygos, Žaidimo organizatorius, Žaidimo dalyviai


„Lidl Plus ledų“ žaidimo (toliau – Žaidimas) taisyklės nustato Žaidimo vykdymo tvarką, apibrėžia Žaidimo laimėtojų išaiškinimo ir laimėtų prizų perdavimo Žaidimo laimėtojui sąlygas ir terminus (toliau – Taisyklės).


Žaidimą organizuoja UAB „Lidl Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111791015), Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius (toliau – Bendrovė).


Dalyvavimo Žaidime sąlygos: mobiliosios programėlės „Lidl Plus“ parsisiuntimas ir įdiegimas jūsų mobiliajame įrenginyje, „Lidl Plus“ naudotojo paskyros sukūrimas ir Žaidimo bilietų rinkimas, kaip aprašyta 2 skirsnyje.


Žaidimo dalyviais yra laikomi šiame punkte nurodytas sąlygas atitinkantys „Lidl“ klientai, Žaidimo laikotarpiu į savo mobilų įrenginį parsisiuntę „Lidl“ programėlę „Lidl Plus“ ir bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėje Žaidimo laikotarpiu įsigiję prekių su programėle „Lidl Plus“, tai yra atsiskaitymo metu kasoje pateikę skaitmeninę „Lidl Plus“ lojalumo kortelę arba suvedę (nurodę suvesti kasininkui) savo mobiliojo ryšio telefono numerį, su kuriuo yra susieta programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyra.


Teisę dalyvauti Žaidime turi fiziniai asmenys, atitinkantys visas žemiau nurodytas sąlygas:


yra ne jaunesni nei 18 metų;

yra registruoti programėlės „Lidl Plus“ naudotojai;

patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.


Žaidimo dalyviams neleidžiama dalyvauti Žaidime trečiųjų asmenų vardu. Žaidime negali dalyvauti Bendrovės darbuotojai jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio/sugyventinio tėvai), taip pat įmonių grupės, kuriai priklauso Konkurso organizatorius, įmonių darbuotojai bei jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio/sugyventinio tėvai).


Žaidimas organizuojamas nuo 2023 m. birželio 01 d. 00:00 val. iki 2023 m. birželio 30 d. 23:59 val. (imtinai).


2. Žaidimo bilietų rinkimas, dalyvavimas Žaidime


Žaidimas organizuojamas „Lidl“ programėlėje „Lidl Plus“.


Žaidimo dalyviai po kiekvieno apsipirkimo už 3 (trijų) Eur sumą įsigiję „Bon Gelati“, „Ballino“, „Gellatelli“ prekių ženklu pažymėtų prekių (ledų) (toliau – Ledai), „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvėje, atsiskaitymo metu kasoje pateikę „Lidl Plus“ kortelę, gauną Žaidimo virtualų lipduką. Atitinkamai: įsigijus Ledų už 3 Eur sumą – 1 Žaidimo virtualus lipdukas, įsigijus ledų už 6 Eur sumą – 2 Žaidimo virtualūs lipdukai ir t.t.


Surinkus 3 (tris) Žaidimo virtualius lipdukus, Žaidimo dalyvis gauna Žaidimo bilietą.


Į apsipirkimo metu išleistų pinigų sumas skaičiuojamos tik sumos perkant „Bon Gelati“, „Ballino“, „Gellatelli“ prekių ženklais pažymėtas prekes (ledus).


Žaidimo bilietą ir automatinį pranešimą apie jo gavimą Žaidimo dalyvis gauna „Lidl“ programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyroje. Žaidimo dalyvis programėlės „Lidl Plus“ naudotojo paskyros skiltyje „Ledų žaidimas“ gali turėti kelis Žaidimo bilietus. Žaidimo dalyviui norint dalyvauti Prizų traukime, Žaidimo dalyvis privalo išsiųsti dalyvavimo Žaidime patvirtinimą, paspausdamas „Patvirtinti žaidimo bilietą/-us“, taip Žaidimo bilietas automatiškai patenka į Prizų traukime dalyvaujančių Žaidimo bilietų sąrašą. Žaidimo dalyvis gali išsiųsti tiek dalyvavimo Žaidime patvirtinimų, kiek turi gavęs Žaidimo bilietų.


Taisyklėse numatyta tvaka išsiųsdamas dalyvavimo patvirtinimą Žaidime, Žaidimo dalyvis patvirtina, kad yra teisėtas ir vienintelis „Lidl Plus“ naudotojo paskyros savininkas ir valdytojas, t.y. patvirtina, kad yra savo vardu užregistravęs „Lidl Plus“ naudotojo paskyrą bei prisiima visą atsakomybę dėl registruojantis pateiktos informacijos teisingumo, tikslumo, išsamumo ir pateiktos netikslios informacijos pasekmių (galimybės būti informuotam apie Prizą, praradimo ir galimybės gauti Prizą, praradimo), nepažeidžia galiojančių teisės aktų reikalavimų ir (ar) trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų. Visa atsakomybė už teisės aktų ir (ar) trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų pažeidimą tenka Žaidimo dalyviui.


Žaidimo organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Žaidimo dalyvį (Žaidimo bilietą), dėl kurio Žaidimo organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Žaidimo dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ir (ar) neatitikimo Taisyklių reikalavimams.


3. Žaidimo laimėtojų atranka ir informavimas apie laimėjimą


Išsiųstas Žadimo bilietas gali laimėti tik vieną Prizą.


Prizų Žaidimo laimėtojai parenkami atsitiktinės atrankos būdu Žaidimo organizatoriaus. Atrinkus Žaidimo laimėtojus, atliekamas Žaidimo laimėtojų patikrinimas, ar atitinka dalyvavimo Žaidime sąlygas.


Prizų traukimo data: 2023 m. liepos 3 d. KS27.


Žaidimo laimėtojas apie laimėtą Prizą bus informuotas asmeniškai telefonu pirmadienį iki 17.00 val., kurį nurodė užregistravęs „Lidl Plus“ naudotojo paskyrą. Laimėtas Prizas Žaidimo laimėtojui bus išsiųstas el. paštu elektroninio dovanų čekio pavidalu arba per kujerį į nurodytą adresą


Žaidimo laimėtojas dėl laimėjimo turi atsiliepti per 4 (keturias) dienas (iki penktadienio 17.00 val.) nuo rezultatų paskelbimo datos. Jei Žaidimo organizatoriui nepavyksta susisiekti su Žaidimo laimėtoju per nurodytą laikotarpį, Prizas lieka Žaidimo organizatoriui ir Žaidimo laimėtojo nebegali būti vėliau pareikalauta jį perduoti, pakeisti kitu ar kitaip kompensuoti. Žaidimo organizatorius Taisyklėse numatytu būdu išrenka naują Žaidimo laimėtoją.


Žaidimo laimėtojas, įgijęs teisę atsiimti laimėtą pagrindinį Prizą – kelionę į Legolendą, sutinka dalyvauti Žaidimo Prizų įteikimo ceremonijoje ir pagrindinį Prizą(5000 € vertės kelionę į LEGOLENDĄ iš KELIONIŲ AKADEMIJA) atsiima Žaidimo organizatoriaus Žaidimo laimėtojui nurodytu laiku ir vietoje. Apie pagrindinio Prizo įteikimo datą ir laiką Žaidimo organizatorius informuos Žaidimo laimėtoją asmeniškai, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms iki ceremonijos. Žaidimo laimėtojas, įgijęs teisę atsiimti laimėtą pagrindinį Prizą, taip pat privalės pasirašyti pagrindinio Prizo perdavimo jam dokumentus. Nepateikdamas asmens tapatybės dokumento, atsisakydamas pasirašyti pagrindinio Prizo perdavimo dokumentus ar nurodytu laiku neatvykęs į nurodytą Žaidimo organizatoriaus ceremonijos vietą atsiimti atitinkamo pagrindinio Prizo, Žaidimo laimėtojas praranda teisę atsiimti laimėtą pagrindinį Prizą. Tokiam Prizui laimėti Žaidimo organizatorius vienašaliu savo sprendimu gali nuspręsti Taisyklėse numatytu būdu išrinkti naują Žaidimo laimėtoją pagrindiniam Prizui laimėti.


Žaidimo organizatoriaus priimtas sprendimas dėl Žaidimo laimėtojų paskelbimo yra neginčijamas ir jokių pretenzijų Žaidimo organizatorius dėl to nepriima.


Prieš įteikdamas asmeniškai/išsiųsdamas el. paštu Prizą, Žaidimo organizatorius įsitikina, ar Žaidimo laimėtoju atrinktas Žaidimo dalyvis yra pilnametis fizinis asmuo, t.y. yra sulaukęs 18 metų. Tam, Žaidimo organizatoriui paprašius, Žaidimo dalyvis, atrinktas Žaidimo laimėtoju, turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą.


4. Prizų sąrašas


Prizai:


Pagrindinis prizas - 1 kelionė į Legolendą iš KELIONIŲ AKADEMIJA(viso vertė 5 000 Eur), už 5000 € sumą bus galima suskomplekuoti kelionę į LEGOLENDĄ pagal savo poreikius;

5 vnt. kelialapių į „Atostogų parką“ (viso vertė 2 500 Eur);

50 vnt. „Lidl“ dovanų kortelių po 50 Eur (viso vertė 2 500 Eur);

10 vnt. „Rocktrail“ šaltkrepšių (viso vertė 699 Eur);

10 vnt. „Silvercrest Kitchen Tools“ ledų gaminimo aparatų (viso vertė 249 Eur);

10 vnt. „Livarno Home“ hamakų su stovu (viso vertė 699 Eur).


Prizas ar jo dalis į kitus prizus ir (ar) grynuosius pinigus nekeičiamas ir neperduodamas jokiems tretiesiems asmenims. Konkurso organizatorius nekompensuoja jokių Konkurso dalyvių patirtų, su dalyvavimu Konkurse, susijusių išlaidų.


Prizai turi galiojimo terminą, per kurį turi būti panaudojami. Prizų galiojimo terminas nurodytas ant kiekvieno elektroninio dovanų kupono. Žaidimo dalyvis įsipareigoja savarankiškai, netarpininkaujant Žaidimo organizatoriui, susisiekti su Prizo steigėju ir susiderinti Prizų panaudojimo detales.


Tuo atveju, jeigu Žaidimo metu laimėti Prizai, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinami, gyventojų pajamų mokestį, susijusį su Žaidimo dalyvių laimėtais Prizais, sumoka ir deklaruoja Žaidimo organizatorius.


5. Kitos nuostatos


Žaidimo organizatorius neprisiima atsakomybės ir nėra laikomas atsakingu už bet kokias kitas klaidas, praradimus ir (ar) netikslumus, kurie gali atsirasti siunčiant informaciją programėle „Lidl Plus“, įskaitant, Žaidimo bilietus negavimą, jeigu tokios klaidos, praradimai ir (ar) netikslumai atsirado dėl interneto ryšio sutrikimų ar bet kokio kito gedimo ar neveikimo, susijusio su problemomis naudojimusi elektroniniais ryšiais, duomenų perdavimu ar kitomis priežastimis, nepriklausančiomis nuo Žaidimo organizatoriaus valios.


Žaidimo dalyvis atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis programėle „Lidl Plus“, ir savalaikį Žaidimo bilietų patvirtinimą ir išsiuntimą. Žaidimo organizatorius neatsako už tai, kad Žaidimo dalyvis nepatvirtina ir neišsiunčia Žaidimo bilieto per nustatytą terminą.


Žaidimo organizatorius taip pat yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Žaidimo dalyvis Žaidime dalyvauja, faktiškai nesusipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) programėlės „Lidl Plus“ naudojimo sąlygomis, nors jam buvo suteikta galimybė susipažinti su šiais dokumentais.


Žaidimo organizatorius pasilieka teisę be atskiro įspėjimo apriboti atskirų programėlės „Lidl Plus“ naudotojų galimybes dalyvauti Žaidime tais atvejais, kai jie dalyvavimo Žaidime tikslais naudoja neleistinas priemones (pavyzdžiui, įsibrovimo priemones, virusus, „Trojos arklius“) ir (ar) paaiškėja, kad jie neatitinka Taisyklių 1 dalyje numatytų dalyvavimo Žaidime sąlygų, įskaitant, Žaidimo dalyvių amžiaus reikalavimą.


Atskirų programėlės „Lidl Plus“ naudotojų galimybės naudotis programėle „Lidl Plus“ ir (ar) dalyvauti Žaidime taip pat ribojamos tais atvejais, kai Žaidimo dalyviai Žaidime dalyvauja, sukurdami Žaidimo dalyvių grupes, naudodamiesi automatizuotomis paslaugomis ir (ar) trečiųjų asmenų už atlygį teikiamomis paslaugomis.


Žaidimo organizatorius pasilieka teisę bet kada keisti šias Taisykles, o prireikus – sustabdyti arba atšaukti Žaidimą be išankstinio įspėjimo.


Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu: Lidlplus@lidl.lt.


II. Duomenų apsaugos politika


1. Duomenų valdytojo duomenys


Žaidimo dalyvių asmens duomenų valdytojas yra UAB „Lidl Lietuva“.


2. Duomenų kategorijos ir kilmė


Žaidimui vykdyti „Lidl Stiftung & Co. KG“, Stiftsbergstraße 1, 74167 Nekarzulmas, Vokietija, perduos Bendrovei toliau nurodytus asmens duomenis:


visų „Lidl Plus“ prisiregistravusių ir reikalingą Žaidimo bilietų skaičių surinkusių Žaidimo dalyvių pirkėjų ID;

Žaidimo laimėtojų vardus, pavardes, telefonų numerius.


Be to, Bendrovė taip pat gali tvarkyti ir kitus Žaidimo laimėtojų asmens duomenis, reikalingus Prizui siųsti arba jį atsiimti, taip pat skelbti informaciją apie pagrindinį prizą (nuotrauką, vardą, pirmąją pavardės raidę ir miestą).


3.. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas


Dalyvavimo Žaidime laikotarpiu surinktus asmens duomenis Bendrovė tvarkys tik Žaidimo vykdymo tikslu (pavyzdžiui, renkant Žaidimo laimėtojus ir informuojant juos apie laimėjimą, Prizui siųsti). Vykdant duomenų tvarkymą Žaidimo metu Bendrovė vadovaujasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Nepateikus šių duomenų dalyvauti Žaidime neįmanoma.


Informacija apie Žaidimo laimėtojus bus skelbiama internetiniame tinklalapyje: https://www.lidl.lt/lidl-plus/ledu-zaidimas nurodant Žaidimo laimėtojo vardą, pavardės pirmąją raidę ir miestą. Toks tvarkymas yra grindžiamas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu (Žaidimo organizatoriaus teisėtu interesu informuoti ir visuomenės (ypač kitų Žaidimo dalyvių) teisėtu interesu žinoti, kad Žaidimas vyksta skaidriai bei yra laimimi Prizai).


Pagrindinio Prizo – kelionė į Legolendą 5000 € vertės iš KELIONIŲ AKADEMIJA – Žaidimo laimėtojas Prizo įteikimo ceremonijos metu bus fotografuojamas ir šios nuotraukos gali būti skelbiamos Žaidimo organizatoriaus reklaminiuose leidiniuose ar medijose (pavyzdžiui: pranešime spaudai, interneto svetainėje), šalia nuotraukos nurodant pagrindinį Prizą laimėjusio asmens vardą, pirmąją pavardės raidę ir miestą. Minėtas fotografavimas ir duomenų skelbimas vykdomas vadovaujantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu (Žaidimo organizatoriaus teisėtu interesu reklamuoti save ir savo organizuojamus žaidimus; taip pat Žaidimo organizatoriaus teisėtu interesu informuoti ir visuomenės (ypač kitų Žaidimo dalyvių) teisėtu interesu žinoti, kad Žaidimas vyksta skaidriai ir yra laimimi Prizai).


4. Gavėjai ir jų kategorijos


Duomenys yra perduodami trečiosioms šalims tik tais atvejais, kai to reikia Prizų įteikimui (pavyzdžiui, naudojantis logistikos įmonės Prizo siuntimo paslaugomis) arba skelbiant Žaidimo laimėtojus. Išskyrus pirmiau minėtus atvejus, trečiosioms šalims duomenų neperduodame.


5. Duomenų saugojimo trukmė


Pasibaigus Žaidimui ir paskelbus Žaidimo laimėtojus, dalyvių asmens duomenys bus pašalinti po 7 dienų


6. Duomenų subjektų teisės


Žaidimo dalyviai turi teisę nemokamai gauti informaciją apie tvarkomus su jais susijusius asmens duomenis. Žaidimo dalyviai taip pat turi teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą bei teisę gauti šiuos duomenis struktūrizuotu formatu. Žaidimo dalyviai turi teisę bet kuriuo metu prieštarauti duomenų tvarkymui, kuris yra būtinas teisėtų Bendrovės ar trečiosios šalies interesų apsaugai. Jei Žaidimo dalyviai davė sutikimą šio Žaidimo kontekste, savo sutikimą jie gali bet kada atsiimti. Be to, Žaidimo dalyviai gali kreiptis į duomenų apsaugos priežiūros instituciją, konkrečiai toje šalyje narėje, kurioje jie gyvena, arba ten, kur įvyko tariamas duomenų apsaugos pažeidimas.


Siekdami įgyvendinti savo teises, su Bendrove Žaidimo dalyviai gali susisiekti šiais kontaktais: Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius, el. p.: Lidlplus@lidl.lt; su Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnu Žaidimo dalyviai gali susisiekti el. p.: d uomenuapsauga@lidl.lt.